ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Allianz Emeklilik

1890 yılında kurulan Allianz Grup, dünyanın önde gelen sigorta şirketlerinden ve finans hizmetleri sağlayıcılarından biridir. Allianz Grup 142 bini aşkın çalışanıyla 70'in üzerinde ülkede faaliyet göstermektedir.

Müşterileri ve acenteleriyle birlikte dünyanın en güçlü finans topluluklarından biri olan Allianz, 2015 yıl sonu itibarıyla 125,2 milyar avro toplam gelire ulaştı; 1276 milyar avro ile, dünyanın en büyük varlık yönetimi şirketlerinden biri oldu.

Tüm dünyada yaklaşık 85,4 milyon bireysel ve kurumsal sigortalı, finansal fırsatlardan en etkin şekilde yararlanmak ve kendilerini risklere karşı korumak için Allianz'ın bilgisi, global varlığı, sermaye gücü ve saygınlığına güvenmektedir.


Allianz Emeklilik HİZMETLER

Bireysel Emeklilik Planı

Allianz 70’ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye’deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda ve her zaman yanınızda... Plandaki Minimum Katkı Payı Ne Kadar? Bireysel Emeklilik Planı'nda katkı payınızı aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık dönemlerde; kredi kartı veya vereceğiniz otomatik ödeme talimatlarıyla yatırabilirsiniz. İsterseniz zorunlu başlangıç fonu olan Premium Bireysel Emeklilik Planı'na dahil olabilirsiniz. Bireysel Emeklilik Planı ile Avantajlarınız Bireysel Emekilik Planı'na dahil olduğunuz andan itibaren pek çok ek fayda avantajından faydalanırsınız. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarında İndirim Katkı Payı Güvencesi Asistans Hizmetleri Devlet Katkısı Kontrolü nedir? Bireysel emeklilik sözleşmesinin 6. yılı ve sonrası için geçerli olmak üzere; sözleşmenin yürürlük tarihinden sonlanma tarihine kadar yapılan kesintilerin toplam tutarı devlet katkısı kontrolüne tabidir. Devlet katkısı ile ilişkilendirilmiş toplam kesinti tutarı, sözleşmenin 6. yıl ve sonrası için uygulanmaktadır. Kontrolü ise 01.01.2021 tarihinden itibaren yapılmaya başlanacaktır. Düzensiz Ödeme Nedir? 01.01.2016 tarihinden sonra vadesi gelen katkı payının, ödeme tarihini takip eden üç ay içinde yatırılmaması durumunda; ilgili sözleşme çerçevesinde düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilir. Düzensiz ödeme kapsamına giren sözleşmeler için katılımcılara, düzensiz ödeme durumunun başladığı tarihi takip eden 5 iş günü içerisinde bilgi verilir. Düzensiz ödeme yapıldığı kabul edilen bir sözleşmenin, katkı payı ödenmemiş vadelerine ilişkin tutarların tamamının ödenmesi durumunda; söz konusu sözleşme için düzenli ödeme yapılmaya başlandığı kabul edilir. Düzensiz ödeme statüsünde olan sözleşmeler için kesintilere yönelik devlet katkısı kontrolü uygulanmaz.

Grup Emeklilik Planı

Allianz, kurumunuza özel sunduğu avantajlarla çalışanlarınızın/üyelerinizin daha iyi şartlarla emekli olmasına katkıda bulunuyor. Günümüz koşullarında kurumların, çalışanlarının/üyelerinin motivasyonunu ve kurum bağlılığını artırması için, pazarda rekabet üstünlüğü sağlamaya yönelik ek faydalar sunması gerekli hale geldi. İşte bu noktada kurumların ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte bir ürün olarak Grup Emeklilik Planları geliştirildi. Allianz, sizlere kurumunuzun özelliklerine ve her türlü katılıma olanak sağlayacak Emeklilik Planlarını sunuyor. Kurumların insan kaynakları politikalarına ve çalışanların/üyelerin ihtiyaçlarına uygun Grup Emeklilik Planı sunulması konusunda uzman Allianz Kurumsal Emeklilik Pazarlama ekibi sizlere danışmanlık hizmeti veriyor. Özellikler Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilmektedir. Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir. İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.  Kurumlarla düzenlenen emeklilik sözleşmelerine,  Sadece kurum, çalışan adına katkı payı ödeyebilir. Kurum ve çalışan belli oranlarda katkı payı ödeyebilir. Sadece çalışan kendi adına katkı payı ödeyebilir.

Büyüyen Çocuk Sigortası

Çocuklarımızın geleceği, bugünü kadar önemlidir diyenler için: Büyüyen Çocuk Sigortası.  Büyüyen Çocuk Sigortası size neler sağlıyor? Büyüyen Çocuk Sigortası, çocuğunuzun geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür. Birikim Teminatı ile; çocuğunuz için ödediğiniz primler, sizin seçtiğiniz süre içinde birikip her yıl elde edilen kar paylarıyla büyüyerek yatırıma dönüşüyor. Sigorta süresinin sonunda bu birikim çocuğunuza toplu olarak ödeniyor. Risk Teminatı ile; ürünümüz, sigorta ettirenin vefatı durumunda da sigortalı çocuğu güvence altına alıyor. Vefatı takip eden aydan itibaren süre sonuna kadar, yatırılan son prim tutarı üzerinden, kalan vadedeki ödemeler Allianz tarafından üstleniliyor ve sigortalı çocuğa destek teminatı ödeniyor. Süre sonunda çocuk, tüm primleri ödenmiş bir şekilde toplu para almaya hak kazanıyor. Primlerinizi nasıl ödeyebilirsiniz? Primlerinizi aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak ödeyebiliyor ve teminatınızın tutarını, ödeyeceğiniz primlerle kendiniz belirleyebiliyorsunuz.  Büyüyen Çocuk Sigortasından yararlanabilmeniz için; çocuğunuzun 0-17(dahil) yaş, sigorta ettiren olarak sizin de 18-57 (dahil) yaş arasında olmanız gerekmektedir... Ayrıca, sigorta süresi ile sigorta ettirenin yaşının toplamı en fazla 65 olmalıdır. Büyüyen Çocuk Sigortası ile çocuğunuza güvenli bir gelecek hazırlayın.

Özel Birikim Sigortası

Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. Allianz, Özel Birikim Sigortası ile geleceğinize sağlıklı bir yatırım yapmanızı sağlıyor. Allianz ile Geleceğinizi Güven Altına Alın! Geleceğimiz için yatırım yaparken güven, esneklik, kolay erişim ve yüksek getiri gibi aklımıza gelen soruların en sağlıklı yanıtlarını kimden alabileceğimizi uzun uzun düşünürüz. Allianz'la içiniz rahat... Özel Birikim Sigortası size neler sağlıyor? Özel Birikim Sigortası, sizin ve sevdiklerinizin geleceğini güvence altına alan ve hem birikim hem de risk teminatı içeren bir üründür. Neden Özel Birikim Sigortası? Birikim planı ile, gelecekteki planlarınız için şimdiden yatırım yapmanızı sağlarken;  İhtiyaçlarınız doğrultusunda seçeceğiniz Risk planları ile de yaşam boyunca karşılaşabileceğiniz vefat, maluliyet, kritik hastalıklar, uzun süreli hastanede yatış gibi çeşitli risklere karşı kendinizi güvence altına almış olursunuz. Teminat Detayları Nelerdir? Toplu Ödeme Teminatı: Sigortalının belirlediği sigorta süresi sonunda, sigorta süresi boyunca ödemiş olduğu primlerinin birikime kalan kısımları ile birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamı, toplu ödeme tutarı olarak sigortalıya ödenir. Vefat Teminatı: Sigortalının poliçede belirlenen başlangıç tarihi ile poliçe bitiş tarihi arasında vefat etmesi halinde, lehdarlarına, vefat tarihine kadar ödenmiş tarife primlerinin birikime kalan kısımları ile vefat tarihindeki birikim primine ilişkin kâr payı karşılıklarının toplamına ilaveten poliçede vefat risk teminatı olarak belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir. Kaza Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde, ferdi kaza sigortası genel şartları kapsamında yer alan bir kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında sürekli olarak malul kaldığının kati şekilde belirlenmesi halinde, poliçede belirlenen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Hastalık Sonucu Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının sigorta süresi içinde bir hastalık sonucu sürekli ve kati surette malul kaldığının belirlenmesi halinde poliçede belirtilen tutar, maluliyeti oranında kendisine ödenir. Kaza Sonucu Tedavi Masrafları Teminatı: Tedavi masrafları kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastahane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için yazılı tutara kadar öder. Hastane Yatış Teminatı: Sigortalının bir hastalık ve kaza neticesinde, T.C Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı tam teşekküllü bir hastanede 3 tam günden az olmamak üzere yatması (en az 72 saat) ve bu durumunu doktor raporu ve hastane epikriz raporu ile belgelemesi halinde, hastanede yatılan her gün için poliçe üzerinde belirtilen tutarda ödeme yapılır. Kritik Hastalıklar Teminatı: Sigortalının, sigorta süresi içinde sözleşme içerisinde belirtilen kritik hastalıklardan birine yakalanması durumunda poliçede belirtilen bedelin tazminat olarak ödenmesini içerir.

Ferdi Kaza Sigortası

Allianz ile güç yanınızda! Allianz, 70'ten fazla ülkedeki geniş deneyimi, Türkiye'deki 25 yılı aşkın birikimiyle her koşulda, her zaman yanınızda. İşte poliçe süreniz boyunca günün her saatinde, dünyanın neresinde olursanız olun, iradeniz dışında karşılaşacağınız kazalar sonucu uğrayabileceğiniz zararlara karşı maddi teminat güvencesi sunan bir hizmet: Ferdi Kaza Sigortası Allianz'la güvenli bir gelecek mümkün! İleriye dönük her hamleniz ufak tefek risklerle doludur. Geleceğinizi ve gelecek güvencenizi belirlerken beklentilerinizin yanıtını almak istersiniz. Neden Ferdi Kaza Sigortası? Ferdi Kaza Sigortanız varsa gazların teneffüsü, yanıklar, burkulma, kırık-çıkık, böcek sokması, ev ve işyeri kazaları teminat altındadır. Neler teminat altında? Sürekli Sakatlık Teminatı (Ana Teminat) Uğrayacağınız bir kaza sonucu sürekli sakat kalmanız halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır.  Vefat Teminatı Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir.  Tedavi Masrafları Teminatı Uğrayacağınız bir kaza sonucu yaralanmanız halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir. Gündelik İş Görmezlik Teminatı Uğrayacağınız bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olmanız halinde, çalışamayacağınız her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir. Ferdi Kaza Sigortası'ndan yararlanırken... Eğer yukarıda belirlenen teminatların dışında teminatlar isterseniz bunları da alabilirsiniz. Bu konuda Allianz Acenteleri size yardımcı olacaklardır.
  0(532)200-0050