ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

İşletmeler İçin Çevre Kirliliği Sigortası

Ülkemizde Çevre Kirliliği Sigortası zorunlu bir poliçe olmamakla beraber, bu konuya yasal mercilerin verdiği önem gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye yasal mevzuatlarını 2872 ve 5312 no’lu kanunlar ile tamamlamıştır. Avrupa Birliği ile ilişkiler, küreselleşen ekonomik ilişkiler ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu, yaşadığımız çevreye karşı sorumluluklarımızı detaylandıran yeni yönetmeliklerle birlikte firmaların sorumlulukları gittikçe artmaktadır. Böylelikle de yasal gereklilikler genişlemektedir.

2015 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından başlatılan “Yatay Sektörde Çevresel Sorumluluk Direktifinin Uygulanmasına İlişkin Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Yardım Projesi’’ kapsamında 2004/35 EC sayılı Çevresel Sorumluluk Direktifi’nin iç hukukumuza “Kanun” olarak uyumlaştırılması öngörülmektedir. 

Söz konusu Direktif’in amacı; çevresel zararın önlenmesi, zarar oluştu ise bu zararın giderilmesi, faaliyetleri sonucu çevresel zarara sebep olan işletenlerin bu zararın iyileştirilmesinden mali olarak sorumlu tutulmasıdır.

Her firmanın gerek mevcut, gerek geçmiş faaliyetlerinden kaynaklanan belirli seviyelerde çevre riski bulunmaktadır. Çevre sorumluluk sigortası ve maliyeti konularında araştırma yapmak, yöneticilere bu konudaki sorumlulukları için sigorta yaptırmanın risk yönetim maliyeti açısından uzun vadede daha avantajlı olduğunu gösterecektir.
  0(532)200-0050