ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Turkland Sigorta

Turkland Sigorta’nın vizyonu her sigorta dalında rekabet etmek yerine belirli sigorta branşlarında uzmanlaşarak faaliyet gösteren, odaklanılan sigorta dallarında iyi hizmet veren, farklı bir sigorta şirketi olmaktır.


Turkland Sigorta HİZMETLER

Trafik Sigortası

Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır. Bu sigorta, işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir.  Teminat Kapsamı Maddi Teminat: Sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ait malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar. Sağlık Giderleri Teminatı :  Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile, ilk yardım, muayene veya kontrol ya da yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek;  • Ayakta tedavi,  • Poliklinik, klinik, hastane ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği tüm sağlık giderlerini kapsar. Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarının sundukları tedavinin gerektirdiği tüm sağlık hizmet bedelleri, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer alan hükümler doğrultusunda karşılanır. Buna karşılık poliçe primlerinden Yönetmelik’te belirlendiği şekilde Kurum’a prim aktarımı yapılır. Sağlık Giderleri Dışındaki Diğer Tazminat Talepleri ve Ölüm Teminatı :   Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı, sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına neden olduğunda; bu kimsenin tamamen veya kısmen çalışamaz hale gelmesi nedeniyle doğan zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması yada yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.

Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko Sigorta poliçeniz; çarpma, devrilme, yanma, çalınma, gibi zararlar karşısında aracınızı güvence altına alıyor. Ayrıca bu sigorta size, aşağıda belirttiğimiz geniş kapsamlı teminatları da standart olarak sunuyor. Aracım Güvende Genişletilmiş Kasko Poliçesi'nin içerdiği teminatlar » Aracın çarpması, çarpılması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması » Kötü niyetli hareketler » Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör » Deprem ve diğer doğal afetler » Sel ve su baskını » Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar » Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar » Aracın asıl anahtarla çalınması » Sıfır araçlarda anahtar teslim teminatı » Kıymet kazanma » Hasarda ikame primi alınmaması » Mini Onarım Hizmeti » Hayvanların araca vereceği zararlar » İkame araç hizmeti 7 gün 24 saat hizmetlerimiz Online eksper tayini Hasar ihbarı alma ve Hasar süreç takibi Yol Yardım Hizmetleri Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti Hukuksal Danışmanlık Hizmeti Cam değiştirme hizmeti Bilgi danışmanlık hizmeti Yurtdışı Teminatı Turkland Sigorta’da, poliçede belirtilen süre içinde aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarlar da teminat altına alınmaktadır. Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması   Turkland Sigorta, aracınızın, kurallara uygun bir şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar. Yurt Çapında Yaygın "Anlaşmalı Servis İstasyonları" ve Orijinal Parça Kullanımı Bir kaza anında aracınız, Anlaşmalı Servis İstasyonlarından uygun göreceğiniz birine tarafınızca veya tarafımızca ulaştırıldıktan sonra, sadece gerekli evrakların servise teslim edilmesi ile hiçbir ücret ödenmeksizin tamir edilmiş aracınızı teslim alabilirsiniz.  Sigortalı aracın onarım yerini, orijinal veya eşdeğer parça kullanımını seçmekte serbesttir. Aracın Asıl Anahtarla Çalınması Turkland Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziya ve hasarları karşılamaktadır.. Anahtar Kaybı Teminatı Turkland Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması, çalınması nedeniyle aracın güvenliğini sağlamak için anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilme masraflarını karşılamaktadır. Kişisel Eşya Teminatı Turkland Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına almaktadır. Araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar, olay akabinde tutturulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda yazması durumunda (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtea hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunma şartı ile teminat verilir.) Aksesuar Teminatı Turkland Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dahil edip, standart fabrika çıkışında olmayan ilave aksesuarları bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır. Yanlış akaryakıt dolumu Sigortalı aracın akaryakıt servis istasyonlarından akaryakıt alımı yaparken, pompacının yakıt ikmali sırasında kasıtlı ve kusurlu olarak yanlış yakıt vermesi sonucu sigortalı aracın maruz kalacağı mekanik zararlar ve masraflar karşılanmaktadır. Anahtar Teslim Değeri Teminatı Poliçede detayları kayıtlı birinci el, sıfır km aracın; ruhsatta kayıtlı trafiğe çıkış tarihi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması şartı ile poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km. aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri baz alınacaktır. İkame Kiralık Araç Teminatı Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca; eksper, tamirci arasında sağlanan mutabakatla 7 güne kadar ve yılda en fazla iki kez rent a car hizmeti verilir. (İkame araç hususi otolara ve 3.500 kg. aşmayan (1+4) yolcu kapasitesine sahip hususi amaçlı kullanılan kamyonetlere  verilmektedir. Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor Turkland  Sigorta, 10 yaşına kadar olan tüm kullanım tarzındaki araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takıldığında aracınızın kazandığı değere karşılık hasar ödemesinde kesinti yapmıyor. Hasarda İkame Primi Alınmıyor Turkland Sigorta tarafından, hasar sonrası eksilen rayiç değer hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine yükseltilir. (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç) Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz  A) Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda, hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. B) 0 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. C) Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine; azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır. Turkland Mini Onarım Hizmeti Turkland Mini Onarım Hizmeti, poliçenizin geçerli olduğu süre boyunca oluşabilecek, küçük ölçekli hasarların ücret talep edilmeksizin giderilmesi hizmetidir. Mini Onarım Hizmeti kapsamına giren Auto King Servis İstasyonları'nda Amerikan menşeli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullanılan özel tamir teknikleri sayesinde aracın orijinalliği korunmaktadır. Turkland Sigorta Mini Onarım Hizmeti'nden hasarınızla ilgili zabıt, tutanak ya da ekspertiz bulunmaksızın faydalanabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetten yararlanmanız durumunda mevcut hasarsızlık indirimi etkilenmez. Turkland Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır: » Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm çapa kadar ) » Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm çapa kadar ) » Boya Tamiri ( Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları ) » Döşeme Tamiri ( Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler ) » Ön Cam Tamiri ( Her tipte kırıklar, 10 cm'ye kadar çatlaklar ) » Leke çıkarma ( Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm'ye kadar lekeler ) » Plastik Tampon Tamiri ( Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar ) Hukuksal Koruma Teminatı Kasko sigorta teminatına dahil bir hasar ve bu hasara konu olay sebebiyle, sigortalı ile üçüncü kişiler arasında ortaya çıkabilecek hukuksal sorunların çözümüne yönelik vekalet ücreti, dava masrafları, danışmanlık ücreti, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz, karar düzeltme, ihtarname ücretleri, tespit masrafları, ihtarname çekimi, dilekçe yazımı masrafları, poliçede yazılı Hukuksal Koruma Teminatı limitleri dahilinde karşılanır. Ferdi Kaza Koltuk Teminatı   Turkland Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları bir kaza sonucu maruz kalacağı vefat ve daimi maluliyet hallerine karşı poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır. Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile; » Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları, » Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedeni zararlar teminat kapsamına alınabilir. İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı Turkland Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Manevi zararlar isteğe bağlı olarak karşılanmaktadır. Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Turkland Sigorta; Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara, isteğe bağlı olarak verilebilecek yurtiçi taşıyıcı sorumluluk teminatı (kamyon klozu) aşağıda sayılan rizikolar sonucunda taşıyıcının 3. şahıslara karşı hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı zıya ve hasarları temin eder. Tıbbı Yardım ve Danışma Hizmeti Acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak sigortalının veya birlikte ikamet ettiği yakınlarının karşılaştığı sağlık problemleri konusunda bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane, ve nöbetçi eczane iletişim bilgileri bildirilir. Ambulans Gönderilmesi Sigortalının bedeni yaralanması veya ciddi bir hastalık durumunda T Sigorta , naklin aynı il sınırılarında olması kaydı ile bir yıl içinde limitsiz olarak müşterinin bulunduğu noktaya doktor veya kara ambulansı gönderir ve tedavinin yapılabileceği en yakın hastaneye naklini sağlar. Nakil esnasında ilk müdahale amaçlı kullanılan her türlü sarf malzemesi ve ilaç bedeli T sigorta tarafından karşılanır. Hukuksal Danışma Hattı Sigortalının T-Sigorta Acil Yardım Hattını araması ve hukuki işlemler hakkında bilgi alması maksadıyla talepte bulunması halinde T-Sigorta uzman avukat ile sigortalı arasında konferans görüştürme yapacak ve gerekli bilgilendirmeye aracı olacaktır. Bu hizmet yalnızca danışma ve bilgilendirme amaçlıdır. Dar Kapsamlı Kasko Sigortası Ben aracımı çok kullanmam diyenlere, özel fiyatlı kasko sigortası... Aracını sadece belli saatlerde, belli günlerde hatta bazen sadece belli aylarda kullanan kişiler için genişletilmiş kasko sigortasına göre, son derece uygun fiyatlarla bir araç sigortası sunmaktayız. İhtiyacınıza göre şekillenebilecek bu sigorta ile, gerçek risklerinizi satın alarak, gereğinden fazla prim ödemekten kurtulmuş olacaksınız. Bu teminat kapsamında; » Sigortalı aracın, Yanması, Çalınması, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Terör, Deprem, Sel ve Su baskını sebebi ile uğrayacağı hasarlar sigorta edilmektedir. » Sigortaya, araç içinde seyahat eden yolcular için 24 saat tıbbi ve hukuksal danışmanlık, » Araç içinde meydana gelebilecek kazalarda ambulans hizmeti de verilmektedir. » Ayrıca isteğe bağlı Dar Kapsamlı Kasko poliçesine; İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası, Koltuk Ferdi Kaza Sigortası, Hukuksal Koruma teminatı da teminata dahil edilebilir.  » Tıbbı Yardım ve Danışma Hizmeti » Ambulans Gönderilmesi » Hukuksal Danışma Hattı Aracını bugüne kadar maddi nedenlerle veya aracı eski model olduğu için uygun fiyatla sigorta yaptıramayan araç sahipleri için son derece avantajlı bir poliçedir.  » Dar Kapsamlı Kasko Poliçesinden her yaştaki Hususi ve Kamyonet kullanım tarzındaki tüm araçlar yararlanabilir. » Poliçeye trafik poliçesi üzerinde kayıtlı hasarsızlık indirimi oranı kadar özel bir indirim de uygulanmaktadır.  » Şirketimizden dar kapsamlı kasko yaptıran ve hasarı olmayan sigortalılara, 1 yıl sonra poliçelerini Genişletilmiş kasko olarak yenilemeleri halinde % 30 hasarsızlık indirimi uygulaması yapılmaktadır. Dar Kapsamlı Kasko poliçesi satın alan sigortalının küçük ölçekli çarpma hasarları da Mini Tamir Hizmetleri kapsamında karşılanmaktadır. Mini Tamir Hizmeti Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Tamir Servis Merkezlerinde bedelsiz olarak giderilmektedir. Mini tamir kullanılması sadece beyana dayalı olup, hasarla ilgili evrak gerektirmez, hasar dosyası açılmaz. Turkland Mini Onarım Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri şunlardır: » Boyasız Kaporta Göçük Düzeltme ( 5 cm çapa kadar ) » Boya Hasarlı Kaporta Göçük Düzeltme ( 10 cm çapa kadar ) » Boya Tamiri ( Tampon sıyrıkları, anahtar çizikleri, kapı vurukları ) » Döşeme Tamiri ( Deri, halı, kumaş, plastik üzerindeki yanık, yırtık, çizikler ) » Ön Cam Tamiri ( Her tipte kırıklar, 10 cm'ye kadar çatlaklar ) » Leke çıkarma ( Deri, vinil, döşeme kumaşları ve halı malzemelerdeki 5cm'ye kadar lekeler ) » Plastik Tampon Tamiri ( Göçük, yırtık, kopuk ve eksik parçalar )

Konut Sigortası

İster ev sahibi olun, ister kiracı, Evim Güvende Konut Paket Sigortası ile, evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına, komşularınıza veya ev sahibine karşı sorumluluklara kadar, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alır. Standart Teminatlar » Yangın, Yıldırım, İnfilak » Yangın Mali Mesuliyet » Hırsızlık » Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü  » Niyet ve Terör  » Dahili Su, Fırtına, Dolu ve Duman » Toprak ve Yer Kayması  » Kar Ağırlığı  » Sel veya Su Baskını  » Hava Taşıtları Çarpması » Kara Taşıtları Çarpması » Deniz Taşıtları Çarpması » Enkaz Kaldırma Masrafları  » Kira Kaybı » Geçici İkametgah Masrafları » Sabit Kıymet Hırsızlık » Eksik Sigorta Klozu » Elektrik Hasarlarına Bağlı Gıda Bozulması » İzolasyon eksikliği hasarları » Kazaen Kırılma » Boya Badana Dekorasyon masrafları » Misafirlere ait eşyalar » Ev Eşyası Nakliye hasarları » Çevre düzenlemesi ve peyzaj hasarları » Makine hasarları » Yakıt sızması » Konut Dışı Eşyalar (kuru temizleme vs) » Yeni Değer Klozu » Elektronik Cihaz » Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma  » Ferdi Kaza » Konut Bireyleri Sorumluluk  » Kapkaç  » Sabit kıymet hırsızlık » Evcil Hayvan Sorumluluk » Konut Yardım Hizmetleri » Tıbbi ve Hukusal Danışma » Sağlıklı Avantajlar Hizmeti İsteğe Bağlı Teminatlar » Deprem (Bina) » Deprem (Eşya) » Cam Kırılması » Enflasyon » Kıymetli Eşya Hırsızlık Ortak Alanlar Güvende Paket Sigortası Ortak Alanlar Güvende Paket Sigortası; kat maliklerinin ortak kullandıkları ve sahip oldukları alanları tüm risklere karşı en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. Apartman ve/veya sitede bulunan; temeller ve ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, avlular, genel giriş kapıları, antreler, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar ve buralardaki genel tuvalet ve lavabolar, kapıcı daire ve odaları, genel çamaşırlık ve kurutma yerleri, genel kömürlük ve ortak garajlar, elektrik, su ve doğalgaz saatlerinin korunmasına mahsus olup bağımsız bölüm dışında bulunan yuvalar ve kapalı kısımlar, kalorifer daireleri, kuyu ve sarnıçlar, yapının genel su depoları, sığınaklar, her kat malikinin kendi bölümü dışındaki kanalizasyon tesisleri ve çöp kanalları ile kalorifer, su, hava gazı ve elektrik tesisleri, telefon, radyo ve televizyon için ortak şebeke ve antenler, sıcak ve soğuk hava tesisleri, çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, yangın emniyet merdivenleri. tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Bunların dışında siz, çalışanlarınız ve 3. Şahıslarda bu poliçe ile birçok riske karşı sigorta edilmektedir. Teminat Kapsamı » Yangın, Yıldırım, İnfilak » Komşuluk Mali Mesuliyet » Kiracı Mali Mesuliyet » Kira Kaybı » Hırsızlık » Sprinkler Sızıntısı » Dahili Su, Fırtına, Duman » GLK.HH.KN-Terör » Sel/Su Basması, Yer Kayması » Kara Taşıtları Çarpması » Hava Taşıtları Çarpması » Enkaz Kaldırma » Kar Ağırlığı, Dolu » İzolasyon eksikliği » Kazaen kırılma » Taşınmaza Bağlı Hukuksal Koruma » Sabit Kıymet Hırsızlık » Yakıt Sızıntısı » Elektrik Hasarları » Yeni Değer Klozu » Eksik sigorta teminatı » İşyeri Yardım Hizmetleri » Tıbbi ve Hukuksal yardım İsteğe Bağlı Teminatlar » Deprem, Yanardağ Püskürmesi » Enflasyon » Kasa Hırsızlık » Kasa Yangın » Cam Kırılması » Ferdi Kaza » Taşınan Para » Emniyeti Suistimal » İşveren Mali Sorumluluk » 3. Şahıs Mali Sorumluluk » Asansör Mali Sorumluluk » Elektronik Cihaz » Makine Kırılması » Deniz Taşıtları Çarpması

İş Yeri Sigortası

İşyerim Güvende Paket sigortası, Ticari ve sınai işletmelerdeki tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtia, elektronik cihazlar, makineler, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Ticari İşletme Sivil ve sınai riziko kapsamına girmeyen, hizmet sektörü ve küçük sanatlar grubu ile yangın ihtimalini arttırıcı veya yangın vukuunda hafif veya ağır hasar verici mahiyetteki emtianın satıldığı veya depo edildiği yerlerdir. Sınai İşletme Makine cihaz, tezgah, alet ve diğer vasıtalar yardımıyla ham, yarı mamul ve mamul herhangi bir maddenin veya enerjinin özellik, bileşim veya şeklini fiziki veya kimyevi surette az veya çok değiştirerek veya bu hammaddeleri işleyerek kıymetlendirmek suretiyle imal veya istihsal yapılan yerlerdir (atölye, imalathane ve fabrikalar). Teminat Kapsamı » Yangın, Yıldırım, İnfilak » Komşuluk Mali Mesuliyet » Kira Kaybı » Dahili Su, Fırtına » GLK.HH.KN-Terör » Sel/Su Basması » Kara Taşıtları Çarpması » Hava Taşıtları Çarpması » Duman, Yer Kayması » Kiracı Mali Mesuliyet » Sprinkler Sızıntısı » Enkaz Kaldırma » Kar Ağırlığı, Dolu » İzolasyon eksikliği » Kazaen kırılma » Alternatif İş yeri masrafları » İş durması » Hukuksal Koruma » İşyeri Yardım Hizmetleri » Tıbbi danışmanlık ve Hukuksal yardım » Sağlıklı Avantajlar Hizmeti » Yakıt Sızıntısı » Raf ve Vitrin Devrilmesi » Alçıpan Tavan Çökmesi » Elektrik Hasarları » Boya Badana & Dekorasyon Teminatı » Sabit Kıymet Hırsızlık Teminatı Güvenli Akaryakıt Paket Sigortası Turkland Akaryakıt Paket Sigortası, istasyonlardaki akaryakıt tankı sızıntı mal kaybı, akaryakıt tankı sızıntısı sigortalı kıymetler teminatı, yeraltı tanklarına yanlış akaryakıt doldurulması, araçlar için yanlış akaryakıt dolumu, hortum kopması dahil tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, kanopi, pompalar, demirbaş, dekorasyon, emtia, market emtiası, elektronik cihazlar, makineler, hırsızlık, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Bunların dışında siz, çalışanlarınız ve 3. şahıslar da bu poliçe ile birçok riske karşı sigorta edilmektedir. Güvenli Otel Paket Sigortası Güvenli Otel Paket Sigortası, otel, motel, tatil köyü gibi işletmelerinizdeki tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla tek bir poliçe ile teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtia, resepsiyon ve odalarda bulunan müşteri eşyaları, elektronik cihazlar, makineler, hırsızlık, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Güvenli Eczane Paket Sigortası Güvenli Eczane Paket Sigortası, Nöbet Teminatı, Sürsaj Teminatı, Reçete, Kupür ve İlaç Teminatı, Hatalı Ambalajlama Teminatı, İlaç Bozulması, Raf ve Vitrin Devrilmesi, İlaç Miyadı Teminatı da dahil olmak üzere tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtia, elektronik cihazlar, makineler, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Bunlara ilaveten çalışanlar ve üçüncü şahıslarda bu poliçe ile bir çok riske karşı sigorta edilmektedir. Bunların dışında siz, çalışanlarınız ve 3. şahıslar da bu poliçe ile birçok riske karşı sigorta edilmektedir. Esnafım Güvende Kobi Paket Sigortası Esnafım Güvende Kobi paket sigortası, teminatları itibariyle küçük esnafa yönelik hazırlanmış, pazar araştırması sonuçlarına göre sadeleştirilip, basit ve kolay anlaşılır hale getirilmiştir. Toplam Sigorta Bedeli 200 bin TL’yi aşmayan işletmelerdeki tüm riskleri, en kapsamlı ve en uygun fiyatlarla teminat altına alan bir sigortadır. İşletme binası, demirbaş, dekorasyon, emtea, tüm taşınır ve taşınmazlar bu poliçe ile koruma altındadır. Bunların dışında siz, çalışanlarınız ve 3. Şahıslarda bu poliçe ile birçok riske karşı sigorta edilmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının günün 24 saati, iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, geçici ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alır. Günlük yaşamınızda meydana gelebilecek kazalara karşı kendinizi ve ailenizi son derece uygun primlerle güvence altına almanız mümkün. Evde, iş yerinde, seyahat ederken kısacası, dünyanın her yerinde, meydana gelebilecek trafik kazası, düşme, kene ve böcek ısırması, yanma, zehirli gazların soluması gibi birçok riske karşı bu sigorta ile koruma altında olabilirsiniz. Ferdi Kaza Sigortaları, ferdi olarak yapılabildiği gibi, gruplara yönelik de yapılabilir. Grup Ferdi Kaza sigortası genelde aynı işyerinde çalışan kişilere, aynı poliçede tek tek isimleri, yaşları, meslekleri, sigorta bedelleri belirtilmek sureti ile  poliçe tanzim edilir. Grup Ferdi Kaza sigortalarının avantajı, sigorta ettiren grup indiriminden yararlanır. Grup Ferdi Kaza poliçelerinde sigorta ettirenin talebine göre;  Teminat günlük 24 saat olarak verilebileceği gibi, 8 saatlik mesai süresi ile  de  sınırlandırılabilir. Teminatları Kaza sonucu ölüm: Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde sigorta meblağı poliçede tanımlanan lehtara veya sigortalının kanuni varislerine ödenir. Kaza sonucu sürekli sakatlık: Kaza, sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakat kalmasına neden olduğu takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespit edilmesinden sonra, sigorta genel şartlarında belirtilen maluliyet nispetlerine tekabül eden meblağ sigortalıya ödenir. Gündelik tazminat (geçici iş görmezlik): Sigortalının kaza sonucunda geçici olarak çalışmayacak duruma düşmesi halinde, tıbbi tedavinin başladığı tarihten itibaren azami 200 gün süreyle poliçede tespit olunan meblağ kendisine ödenir. Tedavi giderleri: Sigortalının, kaza anından itibaren bir yıl içerisinde kaza nedeniyle yapmış olduğu doktor ücretleri, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer giderleri sigorta limitine kadar karşılar. Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması , ek teminat olarak poliçe kapsamına dahil edilebilir. Grup Ferdi Kaza Sigortası Ferdi Kaza Sigortaları, ferdi olarak yapılabildiği gibi, gruplara yönelik de yapılabilir. Grup Ferdi Kaza sigortası genelde aynı işyerinde çalışan kişilere, aynı poliçede tek tek isimleri, yaşları, meslekleri, sigorta bedelleri belirtilmek sureti ile  poliçe tanzim edilir. Grup Ferdi Kaza sigortalarının avantajı, sigorta ettiren grup indiriminden yararlanır. Grup Ferdi Kaza poliçelerinde sigorta ettirenin talebine göre;  Teminat günlük 24 saat olarak verilebileceği gibi, 8 saatlik mesai süresi ile  de  sınırlandırılabilir. Genişletilmiş Ferdi Kaza Sigortası Günlük yaşamınızda meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı kendinizi ve ailenizi son derece uygun primlerle güvence altına almanız mümkün. Evde, iş yerinde, seyahat ederken meydana gelebilecek birçok riske karşı Genişletilmiş Ferdi Kaza Sigortası ile tek poliçede birçok güvenceyi bir arada sunuyoruz. Teminat Kapsamı » Kaza Sonucu Vefat » Kaza Sonucu Maluliyet » Kaza Sonucu Tedavi Masrafları » Deprem  » Kişisel Eşya Kapkaç » Konut Bireyleri Sorumluluk » Çocuk Eğitim Güvencesi » Tıbbi ve Hukuksal Danışma Hattı » Ambulans » Sağlıkta Avantajlar Hizmeti Kaza Sonucu Vefat Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde sigorta meblağı poliçede tanımlanan menfaattarlara veya sigortalının kanuni hak sahiplerine ödenir. Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık Kaza, sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakat kalmasına neden olduğu takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespit edilmesinden sonra, sigorta genel şartlarında belirtilen maluliyet nispetlerine tekabül eden meblağ sigortalının kendisine ödenir. Tedavi Giderleri Sigortalının, kaza anından itibaren bir yıl içerisinde kaza nedeniyle yapmış olduğu doktor ücretleri ve cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri sigorta limitine kadar karşılanır. Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer Kayması; nedeniye sigortalı gelebilecek zararlar bu poliçe kapsamındadır.  Konut Bireyleri Sorumluluk Teminatı  Sigortalının ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, konut içindeyken üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararlar nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar temin edilmektedir. Evcil Hayvan Sorumluluğu Sigortalının evinde baktığı evcil hayvanların verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluğu, poliçede kayıtlı konut bireyleri sorumluluk teminatı kapsamında temin edilmektedir. Kişisel Eşya Kapkaç Teminatı Sigortalının gasp/kapkaç nedeniyle çantasında veya üzerinde bulunan kıymetlerin çalınması, resmi mercilere gerekli başvuruların yapılmış olması şartı ile, sigorta limitine kadar tazminat ödenir.  Çocuk Eğitim Güvencesi Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde kaza neticesi vefatı halinde, geride kalan varisleri arasında yer alan, ilk ve orta öğretimde okumakta olan çocuğuna sigorta limitine kadar ödeme yapılır. Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortası Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortası; 18-69 yaşlar arasında bay-bayan, emekli çalışan, SSK’lı,  emekli sandığı , özel sigorta veya sigortasız ve her meslek grubuna hitap edecek bir Acil Sağlık Sigortası ve Ferdi Kaza paket ürünüdür. Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortasında acil sağlık hizmeti, acil durumun oluştuğu yerde başlayan ve ambulans hizmeti ile devam eden gerektiğinde hastanede teşhis, tedavi ve operasyon aşamasına kadar süren birbirine bağlı çeşitli hizmetlerden oluşan bir yaşam zinciridir. Bu zincirin kırılması durumunda da geride kalanlara önemli bir destek sunulmaktadır. Teminat Kapsamı 1) Ambulans ve Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri » Tıbbi Danışmanlık » Acil Sağlık Hizmetleri » Kara Ambulansı » Acil Hekim Hizmeti » İlaç ve Sarf Malzemeleri 2) Ferdi Kaza » Vefat Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza nedeniyle vefatı halinde kanuni varislerine tazminat ödenir. » Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza nedeniyle daimi sakat kalması halinde kendisine tazminat ödenir. * Terör, Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer Kayması nedeniyle sigortalıya gelebilecek zararlar bu sigorta kapsamındadır.  3) Acil Tıbbi Masraflar » Hastaneye varıştan 12 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut tıbbi bir hastalık dolayısıyla tedaviye ihtiyaç duyup hastanede gecelemesinin gerektiği durumlarda acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları » Kaza sonucu bedeni yaralanmaya maruz kalınması halinde kaza saatinden itibaren en geç 12 saat içinde hastaneye başvurması şartıyla acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları poliçe de kayıtlı limite kadar ödenmektedir. 4) Gündelik Tazminat Acil tıbbi masraflar teminatı kapsamındaki bir kaza ve hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha fazla hastanede yatan sigortalıya hastanede geçen her bir 24 saat için gündelik tazminat ödenecektir.  5) 7/24 Hasar Provizyon Hizmetleri Poliçe teminatına giren bir rahatsızlık ve kazada CGM’nin anlaşmalı olduğu 3000 sağlık kuruluşunda hizmet alan sigortalılarımızın hastanedeki gelişmelerini CGM takip edecek ve provizyonu CGM verecektir. Bu durumda sigortalımız evrak temin etmeye uğraşmayacak, poliçe limitlerine kadar hastaneye herhangi bir ödemede bulunmayacaktır. 6) Sağlıkta Avantajlar Dünyası Poliçe kapsamı ya da poliçe kapsamı dışındaki tüm sağlık harcamalarında anlaşmalı sağlık kuruluşlarından indirimli hizmet almalarını sağlayacaktır. Anlaşmalı Sağlık Kurumu CGM'nin, hem indirim hem de direkt ödeme anlaşması yaptığı sağlık kurumlarının (hastane, klinik, laboratuvar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktor) tamamıdır. Sigorta şirketi'nin sağlık sigorta poliçesine sahip sigortalıları bu kuruluşlarda poliçe özel şartları ve teminatlarına uygun olarak hizmetlerden varsa kendi paylarına düşen kısmı ödemek suretiyle yararlanırlar. 

Seyahat Sağlık Sigortası

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası ‘’Yurtdışı seyahatlerinde sorun yaşamayın diye biz buradayız.’’ Turkland Seyahat Sağlık Sigortası, sunduğu farklı plan ve geniş kapsamlı teminat seçenekleri ile yurtdışında, iş veya tatil  seyahatleriniz sırasında meydana gelebilecek sağlık risklerine karşı sizi maksimum koruyan bir sigortadır. Seyahat Sağlık Sigortası hangi risklere karşı güvence veriyor? Seyahatiniz sırasında ani bir hastalıkla karşı karşıya kalırsanız, tedavi görebileceğiniz en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor ve masraflarınızı karşılıyoruz. Tedavinizin bitiminde transfer masraflarınızı karşılıyoruz. Ayrıca seyahat sırasında vefat eden sigortalımızın nakil işlemlerini de gerçekleştiriyoruz. İsterseniz bagaj kayıpları ve bagajın zarar görmesi, kaza sonucu vefat ve sürekli sakatlık ile çifte rezervasyon, tur iptali ve vize reddi teminatlarını da temin eden  geniş kapsamlı ürünümüzden de faydalanabilirsiniz. Geniş Kapsamlı Teminat Tablosu » Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi » Yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve nakil » Vefat eden sigortalının nakli » Tıbbi tedavilerden sonra transfer masrafları » Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması » Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati » Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması » Gecikmeli Bagaj » Bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması » Nakit Avans » Çifte rezervasyon nedeni ile gecikme » Aktarmalı uçusun kaçırılması nedeniyle gecikme » Katılımcının tur iptali » Vize reddi » Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri » Ferdi Kaza Teminatı Dar Kapsamlı Teminat Tablosu » Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi » Yaralanma veya ciddi hastalığa bağlı acil tıbbi tahliye ve nakil » Vefat eden sigortalının nakli » Tıbbi tedavilerden sonra transfer masrafları » Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması » Katılımcının tur iptali » Bilgi ve Organizasyon Hizmetleri » Ferdi Kaza Teminatı Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası Türkiye’de mukim kişilerin, devamlı ikamet ettiği il sınırları dışındaki (Türkiye sınırları içinde) seyahatleri esnasında uğrayacağı kazalar sonucu, oluşacak farklı tazminat talepleri, tedavi masrafları, tıbbı nakil, geri dönüş masrafları, bagaj kaybına kadar geniş bir teminat yelpazesi ile,  dört dörtlük bir koruma sağlamaktayız. Teminat Kapsamı » Kazaen Yaşam Kaybı » Kazaen Sürekli Sakatlık » Kaza sonucu tedavi masrafları » Kaza sonucu tıbbi nakil » Cenaze nakli » Sigortalının Tıbbi nedenlerle nakli ve/veya geri dönüş seyahati » Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması » Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş » Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş » Sigortalının cenazesinin nakli ve vefat eden sigortalıya eşlik eden çocuklarının nakli » Gecikmeli Bagaj » Bagaj kaybı, zarar görmesi » Uçuş Rötarı » Seyahat iptali  (Zorunlu nedenlerle) » Seyahatin iptali  (herhangi bir nedenle) seçimli » Seyahat Acentesinin İflası (seçimli) » İlaç gönderilmesi organizasyonu » Acil mesajların iletilmesi » Tıbbi destek » Genel bilgi

Nakliyat Sigortası

Tüm ithalat, ihracat ve yurtiçi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sigortaya konu olan malın Tam ziya, geniş, dar teminat seçenekleri ile emtiaların bir noktadan başka bir noktaya nakli sırasında oluşabilecek risklere karşı, poliçede belirtilen koşullara bağlı olarak teminat sağlar. Teminat Türleri: Geniş Teminat Bu teminat; poliçede sayılan istisnalar dışında malda harici veya tesadüfi nedenlerle meydana gelebilecek her türlü zıya ve hasarı temin eder. Institute Cargo Clauses (A): Deniz, demir ve kara yolu taşımacılığında kullanılır. Institute Cargo Clauses (Air): Havayolu taşımacılığında kullanılır. Dar Teminat Denizyolunda Institute Cargo Clauses (C) 1.1.82, Karayolunda Kamyon Klozu, Demiryolunda Demiryolu Klozu ile verilen bu teminat taşıma aracının batması, karaya oturması, çarpması, çarpışması, devrilmesi, yanması vb. sonucu taşınan yüke gelebilecek zıya ve hasarı karşılar. Emtiada meydan gelecek kısmi hasarlar temin edilmez. Kullanılan klozlar nakil aracının türüne göre değişiklik gösterir; Denizyolu Institute Cargo Clauses (C): Kısmi hasarlar teminat haricidir. Ancak aşağıda sayılan rizikolar nedeniyle meydana gelebilecek kısmi hasar ve masraflar teminata dahildir. Yangın, infilak, Geminin karaya oturması, batması, yanması, sudan başka bir cisimle çatışması, Müşterek avarya fedakarlığı ve müşterek avarya katılma payı Kurtarma ve yardım masrafları, Dava say masrafları, Institute Cargo Clauses (B): C Teminatı ile verilen tüm teminatları ve ilaveten aşağıda belirtilen teminatları kapsar: *Deniz, göl ve nehir sularının girmesi *Sigortalı emtianın tahmil veya tahliye esnasında düşerek zayi olması Diğer ( Karayolu Ve Demiryolu ) Kamyon Klozu: Karayolunda yapılan taşımalarda kullanılır. Demiryolu Klozu: Demiryolu taşımacılığında kullanılır. Teminatların kapsamı : Nakil vasıtasının yanması, çarpması, çarpışması, ateş, yıldırım, seylap, köprü yıkılması, gelecek ziya ve hasarlar temin edilir. Sigorta malların nakledilmek üzere kamyona / trene yüklendiği anda başlar ve nakil aracının poliçede kamyon ve treylerin devrilmesi, trenin raydan çıkması neticesinde malda meydana gösterilen yere varması ile sona erer. Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere dar teminat ile sigorta yapıldığında sigortalı malın tamamı hasarlanması söz konusu olsa bile hırsızlık, sarsıntı nedeniyle kırılma, çizilme, ıslanma rizikoları gibi kloz harici rizikolar teminat kapsamında değildir. Ek teminatlar: Yükleme, aktarma ve boşaltmaya atfedilebilecek rizikolar. Hırsızlık hasarları. Tam Ziya Teminatı Tam Ziya Klozu ile verilen bu teminat bilumum avaryalar ve masraflar ile kurtarma ve müşterek avarya masrafları hariç olmak şartıyla ancak nakil vasıtasının fiilen ve mutlak surette tamamının ziyanı neticesinde sigortalı yükün fiilen ve tamamen ziyanını temin eder. Ayrıca yük sigortaları kapsamında bazı ek primler söz konusu olabilmektedir. Başlangıç ve bitiş sevkiyatı ek primi, aktarma ek primi, gümrük depolarında bekleme ek primi, gemi yaş zammı ek primi, soğutma ve havalandırma cihazlarında 24 saatlik arıza ek primi, gidiş-dönüş ve sergileme ek primi, harp ve grev teminatı ek primi gibi. Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortası, Türkiye sınırları dâhilinde taşımacılık yapan nakliyeci firmaların, kusurları neticesinde taşıdıkları mala verecekleri zararlardan doğan sorumluluklarını poliçede belirlenmiş bir limite kadar sigorta eder. Yurt içi sorumluluk sigortası da hiçbir zaman emtia nakliyat sigortası yerine geçmez. Bu poliçelerde sigortalı olarak nakliyecinin ismi yazılır ve hasarda nakliyecinin kusuru varsa poliçe devreye girer. Yurtiçi Taşıyıcının Mali Mesuliyeti Sigortası genellikle Kamyon Klozu olarak yapılmaktadır.

Yat Sigortası

Tekne sigortası ile sadece tekne değil teknenin makineleri, botları ve donanımlar da teminata dahildir. Sigorta teminatı teknenin denize açılmasından önce , çekek yerinde başlar, yolculukta ve yolculuk tamamlandıktan sonra sökme, genel bakım, montaj gibi işlemler yapılırken meydana gelebilecek zararları da temin eder. Teminat Kapsamı Bu sigorta türü, tekne/yat ve bunların makinelerinin, botların ve diğer donanımlarının, denize açıldığı esnada veya yatma mahallinde, çekek yerine çekilirken veya indirilirken karşılaşabileceği risklere karşı teminat verir. Tekne sigortası ile sadece sizin teknenize değil, belirli bir limite kadar, çarpıştığınız diğer tekne veya rıhtımların veyahut 3. şahısların başına gelebilecek tüm risklere karşı da teminat verir. İsteğinize gore, yatlar için verdiğimiz teminatlar Tam Zıya Teminatı  Institute Yacht Clauses 1.11.85  Harp ve Grev Teminatı En yaygın kullanılan Institute Yacht Clauses 1.1.82 klozu ile yat ve gezi teknenize sağladığımız güvenceler: Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri (fırtına, çarpma, çatma, karaya oturma vs.) Yangın Denize mal atılması Korsanlık Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen nesneler Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım Gereçler (levazım), aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar Patlama (infilak) Kötü niyetli hareketler sonucu oluşan hasarlar Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması veya gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin (dıştan takma motorlar dahil) aygıt veya donanımın alınması Kazanların patlaması, şaftların kırılması, makine veya teknedeki herhangi gizli kusur (kusurlu parça, şaft veya kazanın onarımı, değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç) Karaya oturma sonrası, makul ölçüdeki karinenin görülmesi / kontrolü için yapılan masraflar Yatma mahallinin önceden bildirilmesi kaydıyla, yatma mahallinde, marinada, tersanede, limanda, çekek yerinde, çekek yerine çekilirken veya denize indirilirken oluşabilecek zararlar Teminat altındaki bir riziko ile ilgili kurtarma masrafları Dava say masrafları Rizikonun türüne göre verilebilen ek teminatlar:  Harp ve grev rizikoları sonucu oluşabilecek hasar,  3. şahıslara verilebilecek hasar,  Kişisel eşyalara gelebilecek hasar,  Genişletilmiş makine hasarları

Mühendislik Sigortaları

İnşaat All Risks Sigortası İnşaat Sigortaları, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin inşaat sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. Teminat Kapsamı Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel-Seylap Toprak çökmesi ve kayması Kar ağırlığı Çığ, Fırtına, Kasırga Deprem Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Ek Teminatlar Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir. Geçici Şantiye Tesisleri (CPE) İnşaat Makineleri (CPM) Deprem Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm Bakım Devresi Klozu Üçüncü Şahıs Sorumluluk Çapraz Sorumluluk Enkaz Kaldırma Masrafları Yurtiçi Taşımalar Mevcut Tesisler Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları Kusurlu Dizayn Montaj All Risks Sigortası Montaj Sigortaları bu sigorta ile teminat kapsamına alınan değerlerin, montaj sahasında bulunduğu sırada, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple göreceği herhangi bir zayi ve hasara uğraması halini temin eder. Teminat Kapsamı Yangın, Yıldırım, İnfilak Sel-Seylap Toprak çökmesi ve kayması Kar ağırlığı Çığ, Fırtına, Kasırga Deprem Uçak ve uçaktan parça düşmesi, Araç çarpması Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Tecrübe Devresi (4 Hafta) Ek Teminatlar Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir. Geçici Şantiye Tesisleri (CPE) İnşaat Makineleri (CPM) Deprem Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm Bakım Devresi Klozu 3. Şahıs Sorumluluk Çapraz Sorumluluk Enkaz Kaldırma Masrafları Yurtiçi Taşımalar Mevcut Tesisler Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları Kusurlu Dizayn Makine Kırılması Sigortası İmal edilmiş ya da montajı yapılıp deneme dönemi tamamlanmış olan makine ve tesisatın, buhar ve gaz motorlarının, pompaların, hava kompresörlerinin çalışması sırasında hasara uğraması ya da bulundukları yerde dururken, temizlenirken, revizyonları yapılırken ve yerleri değiştirilirken beklenmedik bir etkiyle uğradığı zararları temin eder. Teminat Kapsamı İşletme kazalarından, Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olmasından, Yağlama kusurlarından, Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile izolasyon hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkilerinden, Tıkanma, yabancı maddelerin girmesinden, Santrifüj kuvvetinden husule gelen parçalanmalardan, Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığından, Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğumadan, Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla husule gelen ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlardan, Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesinden, İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, husule gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Ek Teminatlar Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir. Hareketli Makine Hareketli Makineler için Geniş Kasko     Deprem Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihaz Sigortaları sigortalı elektronik cihazların deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü nedenlerle uğradığı zararları poliçede belirli koşullara bağlı olarak temin eden sigorta poliçesidir. Teminat Kapsamı İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajından, Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten, Hatalı dizayn ve malzemeden, Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden, Yangın, yıldırım, her nev'i infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma ameliyelerinden, Kavrulma, kararma, duman ve isden, Deprem hariç fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetlerden, Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarından, İstisna edilmeyen diğer hallerden, husula gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini temin eder. Ek Teminatlar Aşağıdaki risklerin talep edilmesi halinde ek prim ödenerek teminat altına alınabilir. Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar Deprem Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm

Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri tazmin eder . Ayrıca aynı Kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını, poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder. Bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri de  poliçede yazılı meblağ dahilinde ödenir.    İlave olarak aşağıdaki riskler de teminat altına alınabilir; İşçilerin, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları, İşçilerin, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda, meydana gelen iş kazaları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları. Meslek hastalıkları sonucunda vaki olacak tazminat talepleri, Manevi tazminat talepleri Bu sigorta da prim tespitine; faaliyet gösterilen iş kolu , işverenin talep ettiği tazminat limitleri, iş yeri güvenlik önlemleri, işçi sayısı, İşyerinde geçmişte gerçekleşen hasarlar etki etmektedir.  Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Üçüncü şahıs mali sorumluluk sigortası, sigortalının bizzat kendisinin veya yanında çalıştırdıkları ile aile efradının, bir kaza sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlar sonucu oluşacak hukuki sorumluluğunu, poliçede belirtilen meblağlara kadar temin eder. Sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen yerdeki işletme faaliyetleri ve bununla bağlantılı olarak Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde muhtelif yerlerde yürütülen faaliyetleri sırasında sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucunda yine sigorta süresi içinde, Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması veya sağlığının bozulması, Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedenleriyle üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerinin sonuçlarına karşı sigortalıyı poliçede yazılı özel şartlar ve  Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde güvence altına alır. Sigorta teminatı, sigortalının poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve yasal ilişkilerinden dolayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal sorumluluğa ilişkin mevzuatı hükümleri çerçevesindeki sorumluluğunu kapsar ve poliçede yazılı bedellerle sınırlıdır. Sigortalının faaliyet gösterdiği binaların ve işyerinde bulunan tabela, pano, vb.nin bakım ve muhafazası da sigortalının işletme faaliyetinin bir parçası olup bunlardan aynaklanacak zararlar, Arızi inşaat işleri (tadilat, tamirat ve yenileme) nedeniyle doğacak zararlardan ötürü sigortalıya düşen sorumluluklar, Sigortalının sunduğu yiyecek ve içeceklerin neden olduğu gıda zehirlenmeleri sonucunda 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya düşen yasal sorumluluklar teminat kapsamına dahil edilebilir. Asansör Sorumluluk Sigortası İş hanları, Konut binası, Otel, Alışveriş merkezi gibi yerlerde bulunan asansörlerde meydana gelecek kazalar, bu gibi yerlerin sahipleri, kiralayan veya sorumlu yöneticileri için yükümlülüklere neden olabilir. Bu sigorta, sözleşme ile daimi bakıma tabi olan ve marka, tip, kullanılış tarzı, taşıma kapasitesi ile bulunduğu yerin adresi, bu poliçede gösterilen asansör veya asansörlerle ilgili olarak meydana gelebilecek kazalar sonucu üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı meblağlara kadar temin eder.     Sigortacı, ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunan mahkeme masrafları ile avukatlık ücretlerini ödemekle yükümlüdür. Şu kadar ki hükmolunan tazminat sigorta bedelini geçerse sigortacı, avukatlık ücreti dahil dava masraflarına, ancak sigorta bedeli oranında iştirak eder.
  0(532)200-0050