ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Bereket Sigorta

1995 yılında kurulan Bereket Sigorta, kuruluş amacına uygun olarak Türkiye'de elementer sigortacılığın ulaşmadığı mütedeyyin kesim başta olmak üzere sigortacılığın tabana yayılmasına öncülük etmiştir. Bereket Sigorta 13.01.2017 tarihinde imzalanan satış ve hisse devir sözleşmesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne devredilmiştir.

Sektörün ve müşterinin ihtiyaçlarına en uygun ürünleri oluşturmak ve acentelerinin güvenebilecekleri, ticari hayatları boyunca iş ortaklığı yapabilecekleri bir kurum olmak öncelikli hedefleri arasında olan Bereket Sigorta, gelecek yıllarda da yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışıyla sigorta sektörüne değer katmaya devam edecektir.


Bereket Sigorta HİZMETLER

Trafik Sigortası

Motorlu aracın işletilmesi sırasında, üçüncü şahısların ölümü, yaralanması ve maddi zararlara sebebiyet verilmesi halinde, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’ na göre işletene düşen hukuki sorumluluğu zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat altına alan zorunlu sigortadır. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar, bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Trafik poliçesinin primleri ve limitleri ile uygulama esasları Hazine Müsteşarlığı'nca belirlenip resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girer. Bunlar tüm sigorta şirketlerinin uygulamak zorunda olduğu esaslardır. Trafik sigortası motorlu aracın işleteni adına düzenlenir ve Türkiye sınırları içinde geçerlidir. Trafik Ürünümüzün Sunduğu Ek Teminatlar; Trafik Asistans Teminatı Ferdi Kaza Teminatı Yeşil Kart Sigortası Yeşil kart sigortası, zorunlu mali sorumluluk sigortasının yurt dışında geçerli olan şeklidir. Bu sigortanın tanzimi ile her ülke sınırında, o ülkenin mecburi trafik sigortasını yaptırma zorunluluğu ortadan kalkmış olur. Hangi ülkede kaza yapılmış ise, o ülkenin yasal limitleri dahilinde tazminat ödenir. Yeşil kart poliçesinin üzerinde yazılı olan ülkelerde geçerlidir. Motorlu Araçlarla İlgili Mesleki Faaliyette Bulunanlar Mali Sorumluluk Sigortası Oto galerileri, otopark, garaj ve tamirhanelerin yaptırmak zorunda olduğu Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası'dır.

Kasko Sigortası

Kasko Sigortası motorlu kara taşıt aracını aşağıda yazılı tehlikelere karşı sigorta eder. Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayollarında kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan, iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı zararları teminat altına alır. a) Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması b) Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar c) Üçüncü kişilerin kötü niyet ve muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar d) Aracın yanması e) Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi Yukarıdaki teminat gruplarına ilave olarak ek sözleşme ile teminat kapsamına aşağıdaki teminatlar ilave edilebilir. Bu teminatlardan bir veya bir kaçının ilave dilmesi ile Genişletilmiş Kasko Sigortası ürünümüz meydana gelmektedir. Ek Sözleşme ile İlave Edilebilecek Teminatlar; Kasko Teminatı Eskime Teminatı Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör nedeni ile oluşan zararlar Deprem, yanardağ püskürmesi sonucu oluşan zararlar Sel ve su baskını sonucu oluşan zararlar Toprak Kayması, Fırtına, Dolu ve Yıldırım sonucu oluşan zararlar Kemirgen veya diğer hayvanların araca vereceği zararlar Yetkili olmayan kişilerce çekilmesi sırasında oluşacak zararlar Sigara ve benzeri maddelerin teması sonucu oluşan yangın dışındaki zararlar Yanlış Akaryakıt ve Dolumu Teminatı Anahtarın ele geçirilmesi yoluyla çalınma zararları Kilit mekanizmasının değiştirilmesi sonucu oluşacak zararlar Mini ve Midi onarım teminatı Koltuk Ferdi Kaza Teminatı İMM Teminatı Ek Olarak İsteyebileceğiniz Bazı Teminatlar: Hukuksal Koruma teminatı Yeni değer teminatı Kaza sonucu sizin ya da aracınızda bulunan kişilerin tedavi masrafları Yurt dışı teminatı Kullanım Gelir Kaybı Manevi Tazminat Kasko Not: Teminatlar ve limitler poliçenize bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ek Hizmet;  Kasko Asistans teminatı Asistans Plus Servis Çeşitleri ;  Siz sigortalılarımızın beklentilerini karşılamayı amaçlayan 3 ayrı servis seçeneği bulunan kasko ürünümüz mevcuttur. Tüm Servisler : Sigortalı, herhangi bir hasar durumunda aracın onarımını yetkili ve özel (anlaşmalı veya anlaşmasız) tüm servislerde yaptırabilir. Özel Servisler (Orijinal Parça): Sigortalı, herhangi bir hasar durumunda aracın onarımını anlaşmalı veya anlaşmasız tüm özel servislerde yaptırabilir. Özel Servisler (Eşdeğer Parça): Sigortalı, herhangi bir hasar durumunda aracın onarımını anlaşmalı veya anlaşmasız tüm özel servislerde yaptırabilir. Onarımın özel servisler yerine yetkili (anlaşmalı veya anlaşmasız) servislerde yaptırılması durumunda toplam hasar bedeli üzerinden % 25’i oranında kesinti yapılacaktır.

Zorunlu Deprem Sigortası

Ülkemiz jeolojik yapısı itibariyle, büyük can ve mal kayıplarına yol açabilecek doğal afetlerin sıklıkla görüldüğü bir kuşakta yer almaktadır. Özellikle deprem ülke nüfusumuzun %95 gibi büyük bir kısmını, doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen ciddi bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır.  Bu nedenle 27.12.1999 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortası'na dair Kanun Hükmünde Kararname gereğince 27.09. 2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabi tutulmuştur. Sigorta Kapsamı Dışında Bırakılan Binalar - 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tabi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,  - Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,  - Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,  - Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,  - Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,  - Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,  - Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar." Sigorta primleri, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 ayrı tarife fiyatı bulunmaktadır. Deprem risk bölgeleri ayrımında, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası" esas alınmaktadır.   

Yangın Sigortası

Konut Yangın Sigortası Eviniz ve mal varlığınız için yaptıracağınız Konut Sigortası, sizi aşağıda bahsedilen tüm rizikolara karşı korumaktadır.  Neler Sigortalanır? 1. Bina 2. Cam 3. Dahili Dekorasyon 4. Eşya Ana Teminatlar 1. Yangın 2. Yangın Mali Mesuliyet, Kira Kaybı, Konut Değ. 3. Ekstra Paket Teminatı: Dahili su, duman, kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, teminatlarına ilave olarak Müşterek mülkiyet Ev eşyalarının taşıma esnasında hasarlanması Kazı sonucu yer kayması Dolu Yakıt sızması Bina dışındaki depo, garaj ve benzeri eklentiler Ev eşyalarının sigortalı ev haricinde hasarlanması Çevre düzenlemesi İzolasyon teminatları 4. Konut Asistans   Ek Teminatlar 1. Cam Kırılması 2. GLHHKNH ve Terör 3. Sel ve Su Baskını 4. Fırtına 5. Yer kayması 6. Deprem ve Yanardağ Püs. 7. Hırsızlık 8. Enkaz Kaldırma Masrafları 9. Elektronik Cihaz 10. Makine Kırılması 11. Hukuksal Koruma 12. Ferdi Kaza 13. 3.Şahıs Mali Mesuliyet Ev sahibi iseniz, binanız için öncelikle zorunlu deprem sigortası yaptırmanız gerekmektedir. Evinizin sigorta değerinin zorunlu deprem sigortası limitini aşan kısmı ile, ayrıca eşyanız için deprem teminatı, Bereket Konut Güvence Sigorta Poliçesi kapsamında verilmektedir. Geniş Kapsamlı İşyeri Yangın Sigortası İşyeri binanızı, makine, demirbaş, emtia vb. sigortalanabilir tüm değerlerinizi aşağıda bahsi geçen rizikolara karşı sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. İstenildiği takdirde aşağıda listelenen ek teminatların da eklemenizi sağlamak sureti ile ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifleri bu poliçe ile sizlere sunmaktayız.  Neler Sigortalanır? 1. Bina 2. Dahili Dekorasyon 3. Muhteviyat 4. Makine ve Demirbaş 5. Emtia 6. Kasa Muhteviyatı 7. Tabela, Anten, Tente vs. 8. Cam Ana Teminatlar 1. Yangın 2. Yangın Mali Mesuliyet, Kira Kaybı, Konut Değ. 3. İşyeri Paket Teminatı: Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması 4. Kobi Asistans İsteğe Bağlı Ek Teminatlar 1. Cam Kırılması 2. GLHHKNH ve Terör 3. Sel ve Su Baskını 4. Fırtına 5. Yer kayması 6. Deprem ve Yanardağ Püs. 7. Hırsızlık 8. Enkaz Kaldırma Masrafları 9. Elektronik Cihaz 10. Makine Kırılması 11. Ferdi Kaza 12. 3. Şahıs Mali Mesuliyet 13. Emniyeti Suistimal 14. İş Durması 15. İşveren Mali Mesuliyet Otel Paket Sigortası Her türlü otel, motel, tatil köyü ve konaklama tesislerinin faaliyetlerini sürdürürken karşı karşıya kalabilecekleri riskleri teminat altına alır. Neler Sigortalanabilir? 1. Bina 2. Dahili Dekorasyon 3. Muhteviyat 4. Makine ve Demirbaş  5. Müşteri Eşyası 6. Kasa Muhteviyatı 7. Tabela, Anten, Tente vs. 8. Cam ve Ayna 9. Elektronik Cihazlar Verilen Ana Teminatlar: 1. Yangın 2. Yangın Mali Mesuliyet 3. İşyeri Paket Teminatı: Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması, deniz taşıtları çarpması,dolu,alternatif işyeri değişikliği,alternatif konaklama masrafları 4. GLHHKNH ve Terör  5. Kobi Asistans İsteğe Bağlı Ek Teminatlar 1. İş Durması 2. Deprem 3. Hırsızlık 4. Kasa Hırsızlık 5. Sel Ve Su baskını 6. Fırtına 7. Yer Kayması 8. Cam ve Kırılması 9. Enkaz Kaldırma Masrafları 10. 3.Şahıs Mali Mesuliyet 11. Elektronik Cihaz Teminatı 12. Makine Kırılması Teminatı 13. İşveren Mali Mesuliyet Teminatı 14. Otel otopark ve Valet Parking 15. Gıda Bozulması 16. Gıda Zehirlenmesi 17. Spor etkinlikleri 18. Arızi inşaat işleri 19. Çocuk bakım hizmeti 20. Kiracı işletmeler sorumluluk 21. Kirlenme hasarları 22. Su arıtma hizmetleri 23. Çevre Kirliliği 24. Fırtına 25. Yer Kayması 26. Asansör Mali Mesuliyet 27. Ferdi Kaza 28. Hekim Mesleki Sorumluluk 29. Taşınan Para 30. Emniyeti Suiistimal 31. Hukuksal Koruma Okulumuz Paket Sigortası   Hem özel hem devlet okullarının, yangından su baskınına, hırsızlıktan depreme kadar, geniş kapsamlı teminatlar ile bir tek poliçede birçok tehlikeye karşı güvence altına alındığı sigorta hizmetidir. Neler Sigortalanabilir? 1. Okul Binası 2. Dahili Dekorasyon 3. Muhteviyat 4. Makine & Demirbaş 5. Kasa Muhteviyatı 6. Tabela, anten, tente vs. Ana Teminatlar: 1. Yangın 2. Yangın Mali Mesuliyet 3. İşyeri Paket Teminatı Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması 4. Kobi Asistans İsteğe Bağlı Ek Teminatlar 1. GLHHKNH ve Terör 2. İş Durması 3. Deprem 4. Hırsızlık 5. Kasa Hırsızlık 7. Sel & Su baskını 8. Fırtına 9. Yer Kayması 10. Cam Kırılması 11. Enkaz Kaldırma Masrafları 12. 3. Şahıs Mali Mesuliyet 13. İşveren Mali Mesuliyet 14. Elektronik Cihaz 15. Makine Kırılması Eczane Paket Sigortası Faaliyet konusu eczacılık olan işyerlerinin binasını, içindeki demirbaşlarını ve emtialarını olası risklere karşı güvence altına alan bir sigorta hizmetidir. Neler Sigortalanabilir? 1. Bina 2. Emtia 3. Makine ve Demirbaş 4. Kasa Muhteviyatı 5. Tabela, Anten, Tente vs. 6. Cam Ana Teminatlar: 1. Yangın 2. GLHHKNH ve Terör 3. İşyeri Paket Teminatı Dahili su, duman,kar ağırlığı, hava taşıtları çarpması, kara taşıtları çarpması 4. Kobi Destek (Asistans Hizmeti) İsteğe Bağlı Ek Teminatlar 1. İş Durması 2. Hırsızlık 3. Deprem 4. Sel ve Su baskını 5. Kar Ağırlığı 6. Fırtına 7. Yer Kayması 8. Cam Kırılması 9. Yangın mali mesuliyet 10. Taşınan Para  11. Elektronik Cihaz  12. Makine Kırılması  13. Ferdi Kaza 14. Enkaz Kaldırma Masrafları 15. Mesleki Sorumluluk  16. Emniyeti Suistimal 17. İşveren mali mesuliyet 18. 3. Şahıs mali mesuliyet Ayrıca yukarıdaki teminatlara ek olarak aşağıdaki klozlar ürünümüze dahildir. - Kimyasalların bozulması Klozu - Reçete Klozu - Nöbet Klozu - Reçeteli İlaçlar Klozu Akaryakıt Paket Sigortası Akaryakıt istasyonlarında karşılaşılabilecek risklere karşı teminat sağlar. Neler Sigortalanabilir? 1. Bina 2. Kanopi 3. Emtia 4. Makine & Demirbaş 5. Cam 6. Kasa Muhteviyatı 7. Akaryakıt Pompaları 8. Tabela, Anten, Tente vs. 9. Tankerle Taşınan Akaryakıt Ana Teminatlar: 1. Yangın 2. GLKHHKNH ve Terör 3. Kobi Asistans 4. İşyeri Paket Teminatı a) Dâhili Su b) Duman c) Hava Taşıtları Çarpması d) Kara Taşıtları Çarpması e) Deniz Taşıtları Çarpması f) Kar Ağırlığı g) Dolu h) Alternatif İşyeri Masrafları i) Yer Altı Tankları Sızıntı Mal Kaybı j) Tankerlerle Taşınan Akaryakıt k) Mal boşaltımı l) Gıda bozulması   İsteğe Bağlı Ek Teminatlar 1. Yangın Mali Mesuliyet 2. İş Durması 3. İşveren Mali Mesuliyet 4. 3. Şahıs Mali Mesuliyet 5. Hırsızlık  6. Hırsızlık (Pompacı üzerindeki para) 7. Deprem 8. Sel & Su baskını 9. Fırtına 10. Yer Kayması 11. Cam Kırılması 12. Emniyeti Suiistimal 13. Makine Kırılması 14. Elektronik Cihaz 15. Mesleki Sorumluluk 16. Ferdi Kaza 17. Taşınan Para 18. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamalara İlişkin Zorunlu Mali Sorumululuk Sigortası Serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların; poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken; a) Sözleşme süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini sözleşme süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara,   b) Bu zarar veya taleple bağlantılı yargılama giderlerine karşı belirlenen sigorta limitlerine kadar teminat verilir.    Teminat tutarı maddi, manevi tazminat ve yargılama giderleri için geçerlidir. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta ile sigorta ettiren tarafından istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararları, sigorta poliçesinde belirtilen limitler dahilinde teminat altına alınmaktadır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortasını; özel güvenlik işi yapan veya şirketinde özel güvenlik görevlisi istihdam edenler yaptırmakla zorunludur. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) tüpleyen firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını güvence altına alır. Bu sigortayı, likit petrol gazını (LPG) depolayan, tüplere dolduran, nakleden, bayileri aracılığıyla ya da doğrudan doğruya tüketiciye satan LPG dağıtım şirketleri, yaptırmak zorunda oldukları Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası’na ek olarak yaptıracaklardır. Doğalgaz Paket Sigortası Poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar aşağıda yazılı teminatları kapsamaktadır. a) Montaj All Risks Teminatı: Doğalgaz tesisatının montajı faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde ani ve beklenmedik sebeplerle meydana gelecek hasarları karşılar b) Sorumluluk Teminatı: Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı riziko adresinde ikamet eden  şahıslara verilebilecek her türlü bedeni zararları temin etmeyi, c) Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) bu sigorta konusu tesisat ile ilgili herhangi bir nedenle işi tamamlayamamış olması dolayısı ile taahhüt konusu işin tamamlanması için gerekli zararların karşılanmasını temin etmeyi, d) Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu tesisatın montaj işlemi tamamlandıktan sonra, sigorta teminat kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları doğrultusunda; kabul ve taahhüt etmektedir. Ürün Sorumluluk Sigortası Ürün Sorumluluk Sigortası, işin yürütülmesi sırasında, sigorta konusu olan ürünlerin kusurlarından dolayı meydana gelen bir olay ve/veya sigortalı ürünün üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sonucunda, sigortalının sorumlu tutulabileceği bedensel ve/veya parasal zararlardan kaynaklanabilecek tazminat taleplerine karşı sigorta süresi içersinde poliçede tespit olunan meblağlara kadar teminat sağlar. Otopark ve Oto Servis Mali Sorumluluk Sigortası Servis istasyonu, tamirhane, garaj ve otoparklarda bulunan üçüncü kişilere ve araçlarına gelebilecek zararlarla ilgili sorumluluklar poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Ek Teminat: (Servis istasyonları için) Deneme Seferleri: Riziko adresinin 10 km çerçevesinde deneme seferleri esnasında meydana gelebilecek kazaları servis istasyonunda yıkama ve yağlama için bırakılan araçların servis istasyonunda bulunan liftlerin devrilmesi ile uğrayacakları maddi zararlar neticesinde sigortalıya yöneltilecek hukuki sorumluluk teminata eklenebilir. Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Üçüncü Kişilere Karşı Mali Sorumluluk Sigortaları, sigorta süresi içinde meydana gelen bir olay sonucunda; • Üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması  • Üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi  nedenleriyle, poliçede gösterilen sıfat, faaliyet ve hukuki münasebetlerinden dolayı kendisine karşı, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek zarar ve kayıp talepleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilgili mevzuatı hükümleri çerçevesinde poliçede yazılı meblağa kadar temin edilmektedir. Teminat Kapsamı Dışında Kalan Bazı Durumlar: • Sigortalıya bir hizmet ya da vekalet ilişkisi ile bağlı kişilerin ve sigortalının aile bireylerinin talepleri,  • Deprem, sel, su basması, çığ, heyelan, patlama, yangın, duman, sis, buhar, su, çürüme ve nem alma vb. nedenlerle oluşan zararlar,  • İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Seçime bağlı ek teminatlar; • İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen kazalar,  • İşçilerin, işveren tarafından görevli olarak başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen kazalar,  • Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,  • Manevi tazminat talepleri teminat kapsamına eklenebilir. Asansör Kazaları Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşme ile sürekli bakım altında tutulan asansörlerle ilgili olarak asansör sahibi ya da işleticisini koruyan bu sigorta; meydana gelebilecek kazalar nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından istenebilecek tazminatlara ilişkin sorumlulukları poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar. Bu sigorta konut olarak kullanılan apartmanlarda daire sahipleri ya da apartman yöneticileri tarafından toplu olarak yaptırılabilir. Üçüncü Kişi: Sigortalının kendisi, aile üyeleri (birinci derece yakınları) ve sigortalıya bir hizmet ya da vekalet sözleşmesi ile bağlı olan kişiler dışındaki herkes üçüncü kişi olarak tanımlanır.

Sağlık Sigortası

Sağlığınız için sağlık sigortası ile kendinizi güvenceye alın. Sağlık sigortası, sigortalının özel ve iş hayatında meydana gelecek bir hastalık ve/veya kaza halinde doktor muayene ücretleri ile doktorun gerekli gördüğü ilaç masrafları, ruhsatlı her türlü özel veya resmi sağlık kuruluşunda yatar veya ayakta hasta olarak, yemek, tedavi, ameliyat, tahlil, röntgen ve doğum masraflarını poliçede belirlenen esaslar ve limitler dahilinde teminat altına alır.  Sağlık Sigortası Türleri Ferdi Saglık Sigortası Grup Sağlık Sigortası Ayakta Tedavi Teminatı Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş Hastane, sağlık kuruluşu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde Tıp Doktoru’nun yapacağı muayene, verdiği reçeteli ilaç, gerekli gördüğü laboratuvar testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masrafları ve fizik tedavi masrafları poliçede belirtilen limit ve ödeme oranı doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ve ayakta tedavi teminatından ödenir.  Yatarak Tedavi Teminatı Cerrahi bir müdahalenin söz konusu olduğu yatarak tedavilerde; hastane yatak-yemek, refakatçi operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane, müdahale için gereken teşhis yöntemleri, sarfedilen tıbbi malzeme giderleri, kullanılan ilaç giderleri poliçede belirtilen limit ve ödeme oranları doğrultusunda özel ve genel şartlar çerçevesinde ödenir.

Öğrenci Acil Durum Sigortası

Hastanede yatarak veya ayakta tedaviyi gerektiren, acil durum teminatları için belirtilmiş olan hallerde gerçekleşecek olan teşhis ve tedavi giderlerini acil durum giderilinceye kadar karşılayan teminat şeklidir. Acil Durum tedavileri ile ilgili hayati tehlikeyi atlatması (stabil hale gelmesi) için gerekli olan tedavi giderleri sertifikada belirtilen teminat, limit ve katılım oranları doğrultusunda özel ve genel şartlara uygun olarak karşılanır.   Bu sigorta; 7 yaşından büyük, 65 yaşından küçük kişileri sigorta teminatı altına alır. Sigorta ettirenin 18 yaşından büyük olması şarttır.  Aşağıda listesi verilmiş olan durumlar ve hastalıklar Acil Vaka’lar olarak nitelendirilir.  Provizyon Merkezi’nce onaylanan Acil Vaka kapsamındaki durumlar poliçede belirtilen katılım oranında, Bereket Sigorta A.Ş. tarafından belirlenen teminat limitleri esas alınarak ödenecektir.  Teminat Kapsamına Dahil Durumlar 1. Suda boğulma 2. Trafik kazası 3. Yüksekten düşme 4. Ciddi iş kazaları, uzuv kopmaları 5. Elektrik çarpması 6. Donma, soğuk çarpması 7. Isı çarpması 8. Ciddi yanıklar 9. Ciddi göz yaralanmaları 10. Zehirlenmeler 11. Anafilaktik Şok 12. Travma sonucu omurga ve alt-üst  ekstremite kırıkları 13. Kalp krizi, hipertansiyon krizleri 14. Akut solunum problemleri 15. Şuur kaybına neden olan her türlü organik kusur 16. Ani felçler 17. Ciddi genel durum bozukluğu 18. Yüksek ateş 39.5 üzeri 19. Diabetik ve üremik koma 20. Genel durum bozukluğunun eşlik ettiği dializ hastalığı 21. Akut batın 22. Akut masif kanamalar 23. Menenjit, ensefalit, beyin apsesi 24. Renal kolik: (ESWL vb. Tedavi ve operasyonlar hariç) 25. Terör, sabotaj, kurşunlanma, bıçaklanma, kavga v.b. (Kendisinin olayın hazırlayıcısı yada tarafı olmadığı, kazaen maruz kaldığı durumlarda geçerli) 

Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası

Tüm yurtdışı seyahatler için kullanılabilecek bir seyahat ve vize sigorta poliçesidir. Ana Teminat Seyahat Sağlık Teminatlar 1) Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık Sigortalı'nın karşılaştığı acil olan veya olmayan her türlü sağlık problemi ile ilgili olarak Sigorta Şirketi Medikal Ekibi tarafından bilgi verilir. Doktor, uzman doktor, diş hekimi, hastane, teşhis merkezleri, eczane ve nöbetçi eczane isimleri, adresleri ve telefon numaraları bildirilir. Karşılaşılan sağlık problemi konusunda alınması gereken önlemlerle ilgili tavsiyede bulunulur ancak tanı konmaz, ilaç önerilmez. Acil tıbbi müdahale gerekiyorsa, Sigorta Şirketi Medikal Ekibi tarafından tüm organizasyonlar sağlanır. 2) Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi; ayakta tedavi ve hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile, ilgili doktorun yazdığı ilaçların masraflarını limitler dahilinde ödeyecektir. 3) Sigortalının Tıbbi Nedenlerle Nakli veya Seyahati Sigortalının ani hastalığı veya yaralanması durumunda, sigorta şirketi sigortalıyı refakatçi doktor ve kara ambulansı ile en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil, ancak, bulunulan tıbbi merkezde hastaya yapılacak tedavi için gerekli donanım ve tıbbi ekip yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun düzenleyeceği tıbbi rapor gerekmektedir. Ayrıca tedavisinin bitiminde sigorta şirketi, sigortalının tarifeli bir uçuş ile (varsa mevcut uçak biletini de kullanarak) daimi İkametgah ülkesine nakli için gerekli tüm giderleri karşılamayı taahhüt eder. Hava / Kara ambulansı ve tarifeli uçuş limitleri anlaşmanın 5. Maddesinde belirtilmiştir. Bu limiti aşan masraflardan sigortalı sorumlu olacaktır. 4) Sigortalı'nın Vefatı Halinde Cenazenin Tıbbi Şartlara Uygun Olarak Nakli Sigortalının yurt dışında seyahatte iken vefatı durumunda; sigorta şirketi, cenazenin daimi ikamet adresine naklinin organizasyonu için tüm gerekli tedbirleri alır ve uluslararası tıbbi şartlara uygun taşıma için gereken tabut ile Türkiye'deki defin yerine naklini üstlenir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamı dışıdır. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır

Nakliyat Sigortası

Bir yerden başka yere naklettiğiniz ürün ve eşyalarınız, yol boyunca türlü risklerle karşı karşıyadır! Yol hali bu, taşıma sırasında çarpışma, devrilme, yol kusurları, doğal afetler ve benzeri risklerle ürün ya da eşyalarınız zarar görebilir.   Bu zarar da maddi kayıplara sebebiyet verecektir. Siz yükünüzü taşırken bu gibi riskleri de taşımayın.    Bırakın riski “Bereket Sigorta” taşısın! 1. Tam Ziya: Nakil vasıtası ile birlikte sigortalı malın da tamamının zarar görmesi sonucu oluşacak zararları karşılar. 2. Dar teminat: Dar Teminat, taşımanın yapıldığı aracın hasarlanması sonucu, taşınan değerlerin zarar görmesi halini temin etmektedir. Taşıma yapılan aracın cinsine göre değişik isimler almakla beraber, teminat kapsamı değişmemektedir. Bir başka deyişle dar teminat ile güvence altına alınan bir emtianın, aşağıda belirtilen rizikolar nedeniyle oluşacak hasar ve kayıplar teminat altına alınır.                                Aracın yanması, devrilmesi , raydan çıkması, çarpışması, derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, seylap, çığ, heyelan, yangın, yıldırım, infilak, geminin batması, oturması, karaya vurması, geminin bir nesne ile çarpışması, tehlike limanında yükün boşaltılması, müşterek avarya fedakarlığı, denize mal atılması v.b.   Havayolu ile yapılan taşımalara dar teminat verilmez. Geniş teminat veya tam ziya verilir. 3. Geniş teminat: Bu teminat adından da anlaşıldığı gibi çok geniş anlamda size güvence sağlar. Ancak aşağıda belirtilen riskler teminat dışındadır.    Yakın sebebi gecikme olan hasarla, malın bünyesinden, üretiminden kaynaklanan hasarlar (gizli kusur), fire, çürüme, bozulma gibi malın özelliğinden kaynaklanan hasarlar, ambalaj yetersizliği.

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortaları, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder. Makine Kırılması Sigortası Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, • Normal çalışır halde iken,  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında,  • Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Makine Kırılması Sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir : • İşletme kazaları  • Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar  • Yağlama kusuru  • Kısa devre, diğer elektrikli nedenler  • Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi  • Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar  • Kazanlardaki su eksikliği,  • Su çekiçlemesi  • Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar,  • Fırtına, don, buz sürüklenmesi  • Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal  Seçime bağlı ek teminatlar: • Geniş Kasko Teminatı (müteharrik makinalarda çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.) • Fiziki İnfilak Teminatı • Seri Vasıtalarla Nakliye • Grev, Lokavt, Halk Hareketleri • Kötü Niyetli Hareketler, Terör Montaj Sigortası Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları karşılar. Ana Teminatlar: • Montaj Bütün Riskler  • Deprem Bunların yanı sıra aşağıdaki teminatlar da ek primle verilebileceklerdir. • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri • Kötü Niyetli Hareketler, Terör  • Enkaz Kaldırma Masrafları • 3. Şahıs Mali Mesuliyet Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar.  Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir. İnşaat Sigortası İnşaat All Risks Sigortası; İnşaata konu olan sigortalı değerlerin, inşaat süresi içinde önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasara uğraması halini temin etmektedir.  Ana Teminatlar: • İnşaat Bütün Riskler  • Deprem Seçime bağlı ek teminatlar: • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri • Kötü Niyetli Hareketler, Terör  • Enkaz Kaldırma Masrafları • 3. Şahıs Mali Mesuliyet • Şantiye Çevresindeki Yapılara Verilen Zararlar nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar.  İnşaat Sigortası'nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir. Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra, • Normal çalışır halde iken  • Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında  • Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Ana Teminat olarak; elektronik cihaz teminatı verilmektedir. Seçime bağlı ek teminatlar ise şunlardır; • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri • Kötü Niyetli Hareketler, Terör  • Deprem • Portatif Cihaz Teminatı • Seri Vasıtalarla Nakliye
  0(532)200-0050