ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Mühendislik Sigortası

Liberty Sigorta Mühendislik ürünleri ile inşaat, montaj, makine kırılması, elektronik cihaz ve doğalgaz bina iç tesisatına ilişkin hizmetler sırasında meydana gelebilecek zararlarınızı güvence altına alın.

Doğalgaz Paket Sigortası

Bu sigorta ile doğalgaz bina iç tesisatı proje / yapım / dönüşüm montajı hizmetleri sırasında ve bir yıllık kullanım süresinde sigorta ettirenin (sertifikalı firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden, tesisatta meydana gelebilecek hasarları, teminat altına alınmaktadır.

Poliçe kapsamında aşağıda yazılı risklerin gerçekleşmesi durumunda ilgili sigorta genel şartları çerçevesinde Sigortacı, sözleşme bedeli ve her halükarda poliçede yazılı limite kadar temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

Teminat

 • Montaj Tüm Riskler Teminatı
 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı
 • Makine Kırılması Teminatı

Elektronik Cihaz Sigortası

Sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan tamamı veya bir bölümü elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, yenilenme ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebepten ve özetle;

 • İşletme personelinin veya üçüncü kişilerin ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği ve sabotajından,
 • Sigortalı kıymetlerin bulunduğu mahallerde yapılan hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüsten,
 • Hatalı tasarım ve malzemeden,
 • Kısa devre, yüksek voltaj ve endüksiyon akımının etkilerinden,
 • Yangın, yıldırım, her türlü infilak ve bunlar sebebiyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma çalışmalarından,
 • Kavrulma, kararma, duman ve isden,
 • Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii afetler (Deprem hariç),
 • Su ve rutubet etkisi ve bunlardan doğan korozyon hasarlarıve istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat masrafları ve ikame bedellerini teminat altına alır.

Önemli Uyarı

Bu sigorta ile teminat altına alınan cihaz veya makinelerin sigorta bedeli, yeni model değeri (yeni değer + nakliye + montaj + gümrük + vergi + resim + harç ve masrafları dahil) olmalıdır. Yeni cihazın veya makinenin değeri, bir cihazın veya makinenin yaptığı işi aynı verimlilikte yapabilecek yeni model cihazın veya makinenin bedelidir.

Ek Teminatlar

 • Seyyar ve Taşınabilir Cihazlar

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, (poliçede kayıtlı; sayıları, imalat yılları, nitelikleri ve değerleri yazılı) üretim yapan veya üretime yardımcı olan, işletmede kullanılan sabit veya hareketli makinelerin deneme devresinden sonra normal çalışır haldeyken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelecek hasarları teminat altına alır.

Bu poliçe kapsamında, poliçe üzerinde marka, model ve seri numarası yazılı makinelerin karşılaşabileceği aşağıda yazılı hasarlara ek olarak, istisna edilmeyen diğer hallerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını teminat altına alır.

 • İşletme kazaları,
 • Modelin, imalatın, montajın, malzemenin, kalıbın, dökümün ve işçiliğin kusurlu olması
 • Yağlama kusurları,
 • Elektrikle enerjisinin doğrudan doğruya tesiri neticesi kısa devre, şerare, voltaj yükselmesi ile yalıtım hatası ve atmosferik elektrikiyetin dolaylı etkileri (alevsiz yanma)
 • Tıkanma, yabancı madde girmesi,
 • Santrifüj kuvvetinin neden olduğu parçalanmalar,
 • Buhar kazanları ve buhar kaplarındaki su noksanlığı
 • Su çekiçlemesi, ani olarak aşırı ısınma veya soğuma,
 • Kapalı kaplardaki alçak basınç dolayısıyla ortaya çıkan ezilme, yırtılma, buruşma vs. deformasyonlar
 • Fırtına ve kasırgadan, dondan veya çözülen buz parçalarının yürümesi
 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı

İnşaat Bütün Riskler Sigortası

İnşaat Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler; uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer tüm hususlar teminat altına alınmaktadır.

İnşaat Sigortası, inşaatın yapımında kullanılan inşaat malzemelerinin inşaat alanına indirilmesiyle başlayıp, inşaatın yapımının bitmesiyle (geçici kabule kadar) bütün teminatlar itibariyle sona erer. Geçici kabul ve kesin kabul tarihleri arasındaki süre için dar kapsamlı inşaat sigortası teminatı başlar.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir.

Ek Teminatlar

 • Geçici Şantiye Tesisleri
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • İnşaat Makineleri (CPM)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Mevcut Tesisler
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • Kusurlu Dizayn
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Uçakla Taşıma Ek Giderleri Teminatı Klozu
 • Bakım Devresi Klozu

Montaj Bütün Riskler Sigortası

Montaj Sigortası ile yangın, yıldırım, infilak, sel, seylap, toprak çökmesi ve kayması, kar ağırlığı, çığ, fırtına, kasırga, deprem gibi doğal afetler, uçak ve uçaktan parça düşmesi, araç çarpması, dört haftalık tecrübe devresi, hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs ve istisna edilmeyen diğer durumlar teminat altına alınmaktadır.

Montajın yapımında kullanılan montaj malzemelerinin montaj alanına indirilmesiyle başlayıp, montaj işinin bitmesiyle (4 haftalık tecrübe süresi dahil) teminat sona erer.

Şirketimiz tarafından değerlendirilmesi kaydıyla, poliçe kapsamına aşağıda yazılı riskler sonucu oluşabilecek riskler ya da kıymetler, ek prim alınması koşuluyla dahil edilebilir.

Ek Teminatlar

 • Geçici Şantiye Tesisleri
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Montaj Makineleri (CPM)
 • Yurtiçi Taşımalar
 • Fazla Mesai ve Nakliye Masrafları
 • Deprem
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketleri ve Terörizm
 • 3. Şahıs Sorumluluk
 • Çapraz Sorumluluk
 • Uçakla Taşıma Ek Giderleri Teminatı Klozu
 • Bakım Devresi Klozu  0(532)200-0050