ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

HDI Sigorta

Alman sigorta devi Talanx Group ailesine dahil olan HDI Sigorta AŞ, yüzlerce acentesiyle Türkiye’nin her noktasında hizmet sunuyor, müşterilerini uluslararası bu ekonomik gücün bütün olanaklarıyla buluşturuyor!

Kurumsal oluşumunu kısa sürede tamamlayan HDI Sigorta, İç Anadolu, Marmara, Ege, Güney Anadolu, Karadeniz, Akdeniz, Orta Anadolu Bölge, İstanbul Bölge, Samsun Bölge Müdürlükleri ve uzman acenteleriyle birlikte, üstün hizmet ve yeni ürünlerini sigortalılarına sunuyor.


HDI Sigorta HİZMETLER

Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko Poliçesi Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile aracınızı, kendinizi ve sevdiklerinizi güvence altına alın. Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta hızlı, bürokratik olmayan, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla bütün Türkiye’ye hizmet veriyor. Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile çok kapsamlı güvenceler sunuyor. Teminat Kapsamı Araca çarpılması, aracın çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması, yanması ve çalınması Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri ve terör Deprem ve diğer doğal afetler Sel ve su baskını Sigara ve benzeri maddelerin temasıyla meydana gelen yangın dışındaki zararlar Yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar Aracın asıl anahtarla çalınması Anahtar teslim teminatı Kıymet kazanma Hasarda ikame primi alınmaması Mini Tamir Hizmeti Kemirgen teminatı 7 gün 24 saat Online eksper tayini Hasar ihbarı alma ve hasar süreç takibi HDI Yardım Hizmetleri Acil tıbbi müdahale ve ambulans hizmeti Cam değiştirme hizmeti Bilgi danışmanlık hizmeti Türkiye’nin 2020 noktasından online iletişim imkânı Kesintisiz Hizmet HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi‘ni tercih eden herkes kesintisiz hizmet alıyor. HDI Sigorta Genişletilmiş Kasko Poliçesi ile 7 gün 24 saat kesintisiz olarak “asistan hizmeti” verilmektedir. Genişletilmiş Kasko Poliçesinin sunduğu diğer hizmetler ve güvenceler: Yurt dışı Teminatı HDI Sigorta, poliçede belirtilen süre kapsamında, aracınızın Türkiye sınırları dışında uğrayacağı hasarları da teminat altına alır. Kullanım ve Gelir Kaybı HDI Sigorta, taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması nedeni ile kullanım ve gelir kaybından doğan zararları, poliçede belirtilen limitlere kadar teminat altına alır. Patlayıcı ve Parlayıcı Maddeler Taşınması HDI Sigorta, aracınızda kurallara uygun şekilde taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşınması nedeniyle uğrayacağı zararları karşılar. Aracın Asıl Anahtarla Çalınması HDI Sigorta, kullanım tarzı hususi ve kamyonet olan sigortalı aracın asıl anahtarının gasp sonucunda ele geçirilmesi yoluyla aracın çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi sonucunda meydana gelecek ziyan ve hasarları karşılar. Anahtar Kaybı Teminatı HDI Sigorta, araç anahtarlarının kaybolması ve/veya çalınması riskinden doğan araç güvenliğini sağlamak amacıyla anahtarların kopyalanması, alarm ve immobilizerin yeniden kodlanması, kilit kontak setinin değiştirilmesi masraflarını karşılar. Kişisel Eşya Teminatı HDI Sigorta, hususi araçlarda bırakılan veya unutulan özel eşyaları da güvence altına alır. Olay sırasında tutulan ifade tutanağı ve resmi zabıtlarda bulunması durumunda, araç içinde kilitli bulunan özel eşyalar (nakit para, mücevherat, cep telefonu ve ticari emtia hariç) teminata dahil edilebilir. (Elektronik cihazlara bagajda kilitli bulunmaları şartı ile teminat verilir.) Rayiç Bedel Koruma Teminatı Rayiç değerin tespiti ile ilgili maddede belirtilen araştırma sonucu tespit edilen rayiç değerin, Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğince ilan edilen rayiç değeri aşması durumunda, sigortacı tarafından araştırma neticesinde tespit olunan tutar ödenir. Aksesuar Teminatı HDI Sigorta, aracınızda bulunan orijinal aksesuarları teminata dâhil eder. Standart fabrika çıkışında bulunmayan ilave aksesuarları da bedelleri belirtilmek ve primi alınmak şartı ile teminat altına alır. Anahtar Teslim Değeri Teminatı Poliçede detayları kayıtlı birinci el, sıfır km aracın ruhsatta kayıtlı trafiğe çıkış tarihi ile poliçe tanzim tarihi arasındaki sürenin 30 günü geçmemiş olması şartı ile poliçe süresi içinde meydana gelen bir hasar neticesi tam hasarlı sayılması halinde ödenecek tazminat miktarının hesaplanmasında, aynı marka, tip ve aksesuarlara sahip sıfır km aracın piyasada ilan edilmiş olan peşin anahtar teslim değeri baz alınır. Araç için ödenecek üst sınır sigortalının ibraz edeceği araca ait alım faturasının iskontolu ve KDV eklenmiş nihai tutarına TÜİK Toptan Eşya Fiyat Endeksi uygulanarak belirlenir ve ödenecek tazminat değeri hiçbir şekilde bu sınırı aşamaz. Aracın tam hasarlı sayılabilmesi için çalınmış olması veya hasar onarım bedelinin, hasar tarihindeki yeni anahtar teslim fiyatının % 85’ini aşması gereklidir. Yukarıda belirtilen şartların aksine bir durum söz konusu olması halinde kloz hükümleri geçersiz olup genel hükümler tatbik edilir. İkame Kiralık Araç Teminatı Poliçe süresi içinde kasko poliçe teminatına giren hasar neticesi 24 saatten fazla tamirhanede kalması gereken araca eksper ve tamirci arasında sağlanan mutabakatla rent a car hizmeti verilir. Eksper onayı ile trafikte emniyetli sürüşe engel teşkil etmediği belirlenen hasarlar için (kaporta, karoseri, tampon üzerindeki çizikler, göçükler gibi) ikame araç hizmeti verilmez. İkame araç teminatı kısmi hasarlar için geçerli olup yanma, çalınma hasarları ve tam hasarlar teminat kapsamı dışındadır. (İkame araç hususi oto olarak verilir.) Kaskoda Eskime Payı Düşülmüyor HDI Sigorta, 10 yaşına kadar olan ve tüm kullanım tarzlarına dâhil araçlarda hasar gören parçanın yerine yenisi takılması durumunda, aracın kazandığı değere karşılık gelen hasar ödemesinde kesinti yapmaz. Hasarda İkame Primi Alınmıyor HDI Sigorta tarafından hasar sonrası eksilen rayiç değer, hasar ek belgesi düzenlenmeksizin otomatik olarak eski seviyesine yükseltilir. (Aksesuar, ses ve görüntü cihazları vb. hariç) Hasarsızlık İndirimi Bozulmaz Poliçe vadesi süresince bir kereye mahsus olmak üzere radyo-teyp çalınması, cam, far, ayna kırılması, anahtar kaybı ya da kişisel eşya hasarlarından birinin gerçekleşmesi durumunda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. %100 rüculu hasarlarda hasarsızlık indirim hakkı kaybolmaz. Şirketimizde veya başka bir sigorta şirketinde sona eren kasko poliçesini zamanında yenileyemeyen araç sahiplerine azami 6 aya kadar bir üst kademe hasarsızlık indirimi uygulanır. Anlaşmalı Servisler HDI Sigorta ihtiyaç duyduğunuzda hemen yanınızda! Türkiye’nin her noktasındaki anlaşmalı servisleriyle, kaza yapmış araç hiç bekletilmeden tamir edilip ücret alınmadan teslim edilir. HDI Mini Tamir Hizmeti (Genişletilmiş ve Dar Kasko için geçerlidir) HDI Sigortada, aracınızda 1 yıl boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, aşağıda yazılı ölçüsel ve adetsel limitler çerçevesinde bedelsiz olarak giderilir. Bu teminattan yararlanılması halinde hasarsızlık indirimi bozulmaz. Hukuksal Koruma Teminatı Hukuksal Koruma Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında, (A.2.1) Motorlu Araca Bağlı Hukuksal Koruma ve (A.2.2) Sürücü Hukuksal Koruma teminatlarıyla sınırlı olarak aracın kullanılmasından doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık sebebiyle söz konusu olacak harcamalar, azami poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınır. Ferdi Kaza Koltuk Teminatı HDI Sigorta, araçta seyahat eden sürücü ve yolcuları, bir kaza sonucu maruz kalacakları vefat ve daimî maluliyet hallerine karşı, poliçede belirtilen azami sigorta bedeline kadar teminat kapsamına alır. Poliçede ayrıca belirtilmek şartı ile: Teminat kapsamına giren bir kaza neticesinde sigortalının tedavi masrafları, Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması sebebiyle sigortalının uğrayacağı bedensel zararlar teminat kapsamına alınabilir. İhtiyari Mali Mesuliyet Teminatı HDI Sigorta, aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanunu’na ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve poliçede teminat kapsamında olmak şartıyla Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası teminat limitlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı hadlere kadar temin eder. Sigorta Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Yurt içi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası HDI Sigorta, Emtia Nakliyat Sigortası Genel Şartları kapsamında yük taşımaya mahsus araçlara isteğe bağlı olarak verilebilecek yurt içi taşıyıcı sorumluluk teminatını (kamyon klozu), aşağıda sayılan rizikolar sonucunda, taşıyıcının 3. şahıslara karşı olan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır. Deniz yoluyla yapılacak Emtia Nakliyatına Mahsus Umumi Şartların 1, 8, 17, 18, 19, 20. maddeleri kaldırılmak ve kamyon ve/veya treylerle yapılacak sevkiyata kabili tatbik olan hükümleri saklı kalmak kaydıyla ateş, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak ve dağ heyelanı, köprü yıkılması, yolların çökmesi ve kamyon veya treylerin devrilmesi, yanması, çarpması ve çarpışması neticesinde taşınan malın uğrayacağı ziyan ve hasarları temin eder. S.O.S Acil Sağlık Hizmeti HDI Sigorta, Birleşik Kasko Sigortası kapsamında sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunar. Kaskosuza Dar Kapsamlı Kasko Eski ya da yeni model fark etmeden her yaştaki otomobiliniz/kamyonetiniz için, trafik poliçesinde 2 yıl ve üzeri hasarsızlık indiriminiz varsa (6. veya 7. basamak) size özel bir ekonomik kasko sunuyoruz. Bu teminat kapsamında seçmeli olarak poliçelerde belirtilen limitlerle, sahibi olduğunuz aracın: Çarpma, çarpılma, çarpışması (kaza tespit tutanağı veya zabıt düzenlenmiş) Çalınması Yanması Deprem (muafiyetsiz) Sel (muafiyetsiz) Terör Koltuk Ferdi Kaza İhtiyari Mali Mesuliyet teminatları dahilinde uğrayacağı hasarlar sigorta edilir. Dar Kapsamlı Kasko Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi kapsamında, “Ben fazla trafiğe çıkmam, çıksam da dikkatli kullanırım, aracımı kolay kolay çarpmam” diyen sigortalılar için, son derece uygun fiyatlarla kasko poliçesi sunuyoruz. Bu teminat kapsamında sigortalı aracın yanması, çalınması, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, deprem ve diğer doğal afetler, sel ve su baskını sebepleri ile uğrayacağı hasarlar sigorta edilir. Kendine Güvenenlerin Kasko Poliçesi (Dar Kapsamlı) Eski model aracına sigorta yaptıramayan kişiler içinde ideal bir sigortadır. Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi’nden, 1990 yılından itibaren hususi ve kamyonet kullanım tarzında, değeri 5.000 – 50.000 TL’sini aşmayan tüm araçlar yararlanabilir. Poliçeye trafik poliçesi üzerinde kayıtlı hasarsızlık indirimi oranı kadar özel indirim uygulanmaktadır. Şirketimizden dar kapsamlı kasko yaptıran ve hasarı olmayan sigortalılara, 1 yıl sonra poliçelerini “Genişletilmiş Kasko” olarak yenilemeleri halinde 1. kademe hasarsızlık indirimi uygulanır. Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi tek başına alınabileceği gibi Süper Destek Trafik Poliçesi ile birlikte bir paket halinde de alınabilir. Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi satın alan sigortalının küçük ölçekli çarpma hasarları da Mini Tamir Hizmetleri kapsamında karşılanır. Ayrıca Acil Sağlık Hizmetleri teminatı da hem sigortalı hem de yakınları için geniş kapsamlı olarak sunulur. Mini Tamir Hizmeti Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Tamir Servis Merkezleri’nde bedelsiz olarak giderilir. Mini Tamir Hizmeti’nin kullanılması sadece beyana dayalı olup hasarla ilgili evrak gerektirmez, hasar dosyası açılmaz. Ayrıca bu hizmetten sigortalı aracın zarar verdiği araç da yararlanabilir. S.O.S Acil Sağlık Hizmeti HDI Sigorta, Birleşik Kasko Sigortası’nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmalık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunar.

Trafik Sigortası

Süper Destek Trafik Poliçesi Türkiye’deki en kapsamlı trafik poliçesi olma özelliğini taşıyan “Süper Destek Trafik Poliçesi”, trafik poliçesinin yanı sıra Mini Tamir Hizmeti, Dar Kapsamlı Kasko Poliçesi, asistan desteği, acil tıbbi yardım, hukuksal koruma gibi pek çok teminatı en uygun fiyata sunuyor. Bu ürünle sigortalımıza hak ettiği hizmeti en ucuz şekilde ulaştırmanın keyfini yaşıyoruz. Mini Tamir Hizmeti Sigortalı taşıtta dış darbeler sonucu meydana gelebilecek küçük ölçekli hasarlar, Mini Tamir Servis Merkezleri’nde bedelsiz olarak gideriliyor. Mini Tamir Hizmeti kullanılması, sadece beyana dayalı olup, hasarla ilgili evrak gerektirmiyor, hasar dosyası açılmıyor. Bu hizmetlerden, sigortalı aracın zarar verdiği araç da yararlanabiliyor. S.O.S Acil Sağlık Hizmeti HDI Sigorta, Birleşik Kasko Sigortası’nda sigortalıya, isteğe bağlı olarak da eşi ve çocuklarına, kaza ve acil hastalık durumlarında, günün 24 saati sınırsız tıbbi danışmanlık, ambulans hizmeti, yatarak tedavi olmak şartıyla ameliyat ve oda giderleri gibi hastane masraflarını karşılayan önemli bir güvence sunuyor. HDI Geniş Kapsamlı Yol Yardım Hizmetleri Kaza yapan araçların bulundukları yerden hemen çekilmesi gerekir. Hem sigorta yaptığımız aracın, hem de karşı aracın çekilme hizmeti yine bu poliçe kapsamında çözümleniyor. Yalnız çekilme hizmeti değil, kaskoda verdiğimiz asistan hizmetleri ve limitleri gibi geniş bir asistan hizmetini bu ürünümüzde, hem kendi aracımız hem de karşı araç için veriyoruz. Sigortalımıza ve Araçta Seyahat Eden Kişilere Ferdi Kaza Teminatı Aynı poliçe kapsamında, araç içinde bir kaza geçirilmesi durumunda, tüm yolcular ve sürücü için 10.000 TL limitli vefat ve daimî sakatlık teminatından oluşan Koltuk Ferdi Kaza Sigortası’nı sigortalılarımızın hizmetine sunuyoruz. Poliçe sahibi araç içinde 10.000 TL’lik koltuk ferdi kaza teminatından yararlandığı gibi araç içinde veya dışında da geçireceği kazalarda ayrıca 10.000 Amerikan Doları’na kadar Normal Ferdi Kaza Teminatı’ndan da yararlanabiliyor. Hukuksal Koruma Teminatı Sigortalının taraf olduğu ve sigorta sözleşmesi ile saptanan konular kapsamındaki hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde vekalet ücreti, dava masrafları, hakem ücreti, teminat akçesi, icra masrafı, temyiz masrafı, karar düzeltme gibi masraflar HDI tarafından ödeniyor. Dar Kapsamlı Kasko HDI Sigorta, Süper Destek Trafik Poliçesi ile sigortalı aracın yanması, çalınması, grev, lokavt, halk hareketleri, terör, deprem, sel ve su baskını sebebi ile uğrayacağı hasarları “Dar Kapsamlı Kasko Sigortası” ile teminat kapsamı altına alıyor. Mini Tamir Hizmetleri ile de desteklenen bu teminatın, Süper Destek Trafik Poliçesi kapsamı dışında tek başına bir ürün olarak satın alınması da mümkün oluyor. Karayolları Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümü veya yaralanması veya bir şeyin zarara uğraması durumunda, o aracı işletenin zarar verdiği üçüncü kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler içinde karşılayan ve yasa tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış bir sorumluluk sigortasıdır.

Seyahat Sigortası

HDI Seyahat Sağlık Sigortası ile tatiliniz boyunca güvence altındasınız. Hepimiz tatile çıkacağımız zaman günler öncesinden planlarımızı yaparız. Hangi otelde kalacağımızı, gideceğimiz yerin hava ve yol şartlarını, hangi saatte nerede olacağımızı hatta hangi gün ne giyeceğimize kadar tüm detayları düşünürüz. Peki, ya planlamadığımız bir sorun ile karşılaşırsak? Peki, tatilde istenmeyen bir kaza veya ani bir sağlık problemiyle karşılaşırsak? Aynı nedenlerle geri dönüş süremizi uzatmak zorunda kalırsak? Uçaktan indiğimizde bavullarımızın olmadığını görürsek? HDI Seyahat Sağlık Sigortası beklenmeyen ve arzu edilmeyen bu gibi riskler için tatiliniz boyunca yanınızda! Teminat Kapsamı Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinizde tam 15 ayrı riske karşı güvence HDI Seyahat Sağlık Sigortası’nda: Yaralanma veya hastalık nedeniyle tıbbi tedavi Yaralanma veya hastalık nedeniyle sigortalının nakli Taburcu olduktan sonra daimî ikametgâha nakil Vefat eden sigortalının nakli Yaralanma veya hastalık nedeniyle yurt dışında konaklama süresinin uzatılması Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin seyahati Sigortalıya yapılacak tedavi nedeniyle aile üyelerinden birinin konaklaması Aile üyelerinden birinin ölümü nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati Evde meydana gelen hasar nedeniyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş seyahati Bagajın bulunması ve sigortalıya ulaştırılması Tarifeli bagaj kaybı, zarar görmesi, çalınması Gecikmeli bagaj Kanuni işlemlerle ilgili kefalet (borç olarak) İlaç gönderilmesi organizasyonu Acil mesajların iletilmesi

Konut Sigortası

HDI Sigorta, Türkiye’nin her yerinde seçkin acenteleriyle olabilecek tüm risklere karşı evinizi ve eşyanızı güvence altına alırken, ev halkının acil durumlar veya kaza sonucunda gereken acil tıbbi masraflarını da arzunuz doğrultusunda karşılıyor. Teminat Kapsamı Konutunuzu hangi risklere karşı güvence altına alıyoruz? Yangın, yıldırım, infilak Yangın mali sorumluluk Ek Teminatlar: Dâhilî su basması Sel-su basması Fırtına Kara taşıtları çarpması Hava taşıtları çarpması Duman Yer kayması Kar ağırlığı Grev, lokavt, kargaşa, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Enkaz kaldırma Ev eşyası nakliyatı Kira kaybı Hasar nedeniyle yapılacak ikametgâh masrafları Tamir ve kuru temizlemede bulunan eşyaların hasar görmesi İzolasyon hasarları Hırsızlık sigortası Kapkaç teminatı Ferdî Kaza Sigortası Cam kırılması sigortası Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Deprem ve yanardağ püskürmesi (isteğe bağlı) HDI Sigorta Konut Yardım Hizmetleri Acil Sağlık Hizmetleri (isteğe bağlı) Ferdî Kaza / Acil Sağlık Teminatı (isteğe bağlı) Yangın Mali Sorumluluk Yangın, infilak, dâhilî su basması, duman, GLKHHKNH ve terör risklerini kapsamaktadır. Kiracının mal sahibine veya mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğunda, mal sahibi veya kiracının komşularına karşı sorumluluğunda, ödenecek tazminat tutarı poliçede yazılı Yangın Mali Sorumluluk sigorta bedeli ile sınırlıdır. Kiracı tarafından yaptırılan sigortalarda poliçe ile temin edilen riskler, dolayısıyla boya, badana ve duvar kâğıdında meydana gelen zararlar muhteviyat sigorta bedelinin azami %20’si ile sınırlı olarak teminata dâhil edilmiştir. Kira Kaybı Mal sahibi veya kiracının kira kaybı sigortasında yangın, infilak, dâhili su basması, duman, GLKHHKNH ve terör hasarlarından dolayı kiradan mahrum kalması halinde ödenecek tazminat azami 1.000 TL ile sınırlıdır. Hasar Nedeniyle Yapılacak İkametgâh Değişikliği Masrafları Sigortalanmış tehlikelerin gerçekleşmesi ve binanın oturulamaz hale gelmesi nedeniyle, sigortalının ikametgâh değiştirmek zorunda kaldığı durumlarda yaptığı makul ölçülerdeki masraflar için ödenecek tazminat azami 2.000 TL’yi geçemez. Sel/Su Basması Klozu Sel/su baskını teminatı ile ilgili olarak meydana gelebilecek her bir hasarda, aşağıdaki grupların her birinin sigorta bedelinin %2’si oranında tenzili muafiyet ilgili grup için uygulanacaktır. Ancak, söz konusu gruplar için uygulanacak toplam muafiyet poliçede belirtilen miktar ile sınırlıdır. Bina, sabit tesisat ve dekorasyon Eşyalar Grev, Lokavt, Kargaşa, Halk Hareketleri, Kötü Niyet ve Terör Her bir grev, lokavt, kargaşa, halk hareketi, kötü niyet ve terör hasarında, tazminatın %5’i oranında tenzili muafiyet uygulanır. Enkaz Kaldırma Enkaz kaldırma masrafları sigorta bedelinin azami %4’ünü geçmeyecek şekilde hesaplanır. Ancak bu masraflarla ilgili teminat, sigorta bedelinin içinde addedilecek olup sigortacının sorumluluğu hiçbir hâlükârda toplam sigorta bedelini aşmayacaktır. Ev Eşyası Nakliyatı (Dar Teminat / Kamyon Klozu) Sigortalı eşyaların aynı il içinde başka bir konuta taşınması esnasında, taşıma işlemini yapan araçla birlikte hasar görmesi halinde, teminat yılda bir kez azami eşya bedeline kadar poliçe kapsamına dâhil edilmiştir. Taşınan eşya bedelinin %3’ü oranında tenzili muafiyet uygulanır. Tamirci ve Kuru Temizleyicideki Eşyalar Tamirci ve kuru temizleyicide bulunan ev ve giyim eşyalarının bulundukları mahalde meydana gelen yangın ve hırsızlık neticesi zarar görmeleri halinde, zarar, olay başına ve poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmiştir. Yakıt Sızması Sabit ısıtma sisteminde meydana gelen yakıt sızmalarının doğrudan meydana getireceği zararlar, poliçede belirtilen miktar azami limitle teminata dâhil edilmiştir. Yakıt tankları, tesisatı ve yakıtın kendisi teminat haricidir. Misafir Eşyaları Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyalar, poliçede verilen teminatlar dâhilinde poliçede belirtilen limitle teminata dâhil edilmiştir. Akvaryumdan su sızması sonucu sigortalı kıymetlerde oluşacak hasarlar, poliçede belirtilen miktar'a kadar teminat altına alınmıştır. Bahçe Ağaçları ve Süs Bitkileri Müstakil evlerin bahçelerindeki ağaçlar ve süs bitkileri (fırtına, sel, su baskını ve deprem riskleri teminat haricidir) her bir ağaç veya süs bitkisi için poliçede belirtilen azami limit ile sınırlı olmak kaydı ile (bitkilerin yeniden dikim ve toprağın yerine koyma masrafları haricidir) poliçede belirtilen risklere karşı poliçede belirtilen yıllık toplam limit ile teminata dâhil edilmiştir. Gıda Bozulması – Elektrik Hasarlarına Bağlı Zararlar Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, elektrik hasarları kapsamına giren herhangi bir olay neticesinde söz konusu mahalde bulunan buzdolabı ve/veya derin dondurucuların hasarlanarak çalışmaması nedeniyle, buzdolabı ve/veya derin dondurucuların içerisindeki gıda maddelerinin bozulması, olay başı ve poliçede belirtilen yıllık toplam azami limitle teminat altına alınmıştır. Kazaen Kırılma Yangın Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla video kamera, fotoğraf makinesi, şarjlı elektronik cihazlar, cep telefonları, ve taşınabilir bilgisayarlar hariç olmak üzere, sigortalı konutta bulunabilecek sabitlenmiş eşyaların ve ev eşyaları arasında bulunabilecek TV, radyo, video, DVD, VCD, müzik seti ve masaüstü bilgisayarların kazaen kırılması, olay başına ve poliçede belirtilen yıllık toplam limit ile teminata dâhildir. İzolasyon Hasarları Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve/veya kapı altlarından sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları, poliçe vadesi içinde bir olayla sınırlı olmak kaydıyla poliçede belirtilen maksimum limite kadar teminat kapsamına dâhildir. İstisnalar: Poliçe vadesinden önce meydana gelmiş olan hasarlar Isı farklılıkları sonucu oluşan terleme/rutubetlenme/küflenme hasarları Dış cephede ve çatıda oluşan hasarlar İzolasyon masrafları Bitişik nizam binanın yıkılması ile ortaya çıkan sıvasız yan cepheden sızan sular Kaba ve ince sıvası yapılmış ancak boyası yapılmamış cepheden sızan sular Yer süzgeci bulunmayan balkonlarda biriken suların, alt kata ve/veya kapı altlarından sigortalı kata sızması Kıymetli Eşya Hırsızlığı Ev eşyası içinde bulunan veya bulunabilecek olan sanat eserleri, antika eşya, kıymetli madenlerden mamul eşya, ziynet eşyası, kürk, elektronik ve optik cihazlar, antika ve kıymetli halıların toplam değeri, tüm ev eşyası için tesbit edilen sigorta bedelinin %50’si ile sınırlıdır. Şöyle ki: Sanat ve antika değeri olan tablolar, koleksiyonlar, heykeller, biblolar, resimler, kitaplar, gravürler, yazılar, halılar, ipek halılar, kürk ve benzerleri, aksam ve teferruatları dâhil olmak üzere bilgisayar, video, video çekicisi, telsiz, televizyon, radyo, müzik seti, fotoğraf makinesi, DVD film makinesi, dürbün mikroskopların sigorta bedellerinin toplamı, toplam eşya sigorta bedelinin %30’u ile teminat altındadır. Altın, gümüş vesair kıymetli maden ile bunlardan mamul eşya, mücevherat, değerli taş, kıymetli saat ve benzerlerinin, en az 75 kg ağırlığında taşınmaz çelik kasada veya duvara gömülü ya da sabitlenerek taşınabilir özelliği olmayan kasada saklanması halinde, bu kısım için azami teminat, toplam eşya sigorta bedelinin %20’si ile sınırlı olup kasa içinde saklanma şartının yerine getirilmemesi durumunda toplam eşya sigorta bedelinin %5’ine kadar teminat altındadır. Nakit para ve değerli evrak ancak kolay taşınamayan sabit kasa içinde saklanması kaydıyla belirlenen limitle, kasa şartı yerine getirilemiyorsa belirtilen daha az bir limitle poliçede belirtilen rizikolara karşı teminata dâhil edilmiştir. Kapkaç Teminatı Konutta yapılacak hırsızlıklarda cep telefonu, notebook, dizüstü bilgisayar ve benzeri taşınabilir bilgisayarlar için tespit edilecek hasar bedelinin %25’i, ödenecek tazminat tutarından indirilir. Ferdî Kaza Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireylerinin ani, haricî, irade dışı ve beklenmeyen bir kaza sonucu, ölüm ve sürekli sakatlık hallerine karşı bu kişiler Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde ve kişi başına poliçede yazılı bedele kadar sigorta edilmişlerdir. Bu teminat 16–65 yaş aralığındaki aile bireyleri için geçerlidir. 16 yaşın altındaki çocuklar için ölüm halinde ödenecek tazminat cenaze giderleri ile sınırlıdır. Bu poliçe ile sigorta edilen kişi sayısı azami 4’tür. Bir kaza durumunda zarar görenin ikameti, sigortalı konutun bağlı olduğu muhtardan alınacak ikamet belgesi ile belgelenecektir.. * Deprem riski, ferdî kaza teminat kapsamı dışındadır. Cam Kırılması Kapı, pencere, masa, sehpa, vitrin camları ve aynaları, buzdolabı ve fırın camları teminata dâhildir. Yukarıda belirtilen Cam Kırılması Teminatı limiti ile sınırlıdır. Masa, sehpa, vitrin camları ve aynaları, buzdolabı ve fırın camları azami cam kırılması bedelinin %50’sine kadar teminata dâhildir. 3. Şahıs Sorumluluğu Sigortalı ve sigorta edilen konutta birlikte yaşayan aile bireyleri ve bakımları altındaki evcil hayvanlarının meydana gelen bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedenî ve maddi zararlar, olay başına, aynı zamanda yıllık olarak azami poliçede yazılı tutara kadar 3. Şahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları çerçevesinde sigorta edilmişlerdir. Elektronik Ev Eşyaları Sigortası Ev eşyaları arasında bulunan bilgisayar (dizüstü bilgisayar hariç), müzik seti, TV, video, home cinema, DVD, buzdolabı, fırın, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, çamaşır kurutma makinesi, jakuzi, şofben, kombi, elektrik süpürgesi gibi cihazların, ekli Elektronik ve Makine Kırılması Genel Şartları hükümleri dâhilinde meydana gelen bir sebeple zarar görmeleri, olay başına ve poliçede belirtilen yıllık limitiyle sınırlı olmak kaydıyla teminata dâhil edilmiştir. Yukarıda yazılı makine ve cihazlar dışında kalan cihaz ve makineler teminat dışındadır. Üretici garantisi altındaki haller ve/veya hasarlar teminat haricidir. Her bir cihaz hasarında limitli tenzili muafiyet uygulanır. Deprem Klozu 1B: 587 sayılı KHK kapsamında Zorunlu Deprem Sigortası’na tabi binaların yangın sigortasına ek olarak verilen isteğe bağlı deprem ve yanardağ püskürmesi teminatında sigorta şirketi, sözleşmenin yapıldığı tarih itibariyle Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat limitinin üzerindeki tutardan (artan sigorta bedeli) sorumludur. Bu durum deprem ve yanardağ püskürmesi sigorta bedeli (artan sigorta bedeli), bina yangın sigorta bedeli ile Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine esas teşkil eden teminat bedeli arasındaki farktır. Birim metrekare fiyatının, Zorunlu Deprem Sigortası Tarifesi’nde aynı bina türü için öngörülen birim fiyatın iki katından daha fazla olarak belirlenmesi durumunda, sigorta poliçesine birim metrekare fiyatının nasıl belirlendiğine ilişkin açıklama yazılır. Bina sigorta bedeli, sigortalının beyanına göre belirlenmiştir. Deprem Klozu 2 Deprem ve yanardağ püskürmesi sigortalarında her bir muhteviyat (ev eşyası) hasarında, toplam sigorta bedeli üzerinden %5 oranında bulunacak tenzili muafiyet uygulanır. Sigortalı ve sigortacı muafiyet oranının artırılarak uygulanması hususunda anlaşabilirler. Bu poliçede uygulanan muafiyet oranı %5’tir. Sigortacı sorumlu olduğu hasarın bu muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur. Muafiyet uygulaması açısından deprem ve yanardağ püskürmesi için her bir 72 saatlik dönem bir hasar sayılır. HDI Konut Yardımı: Ek Hizmetler Otel Hizmeti Poliçe ile verilen teminatlar sonucu konutta meydana gelen bir hasar durumunda konut oturulamaz hale gelirse ve onarım 24 saati aşarsa, sigortalının talebi ve şirketin onayı ile en fazla 4 kişi için, 2 güne kadar günlük kişi başına azami 750 TL limitli otel masrafları Assist Line tarafından karşılanacaktır. Ancak, seçilecek olan otel konuta en yakın anlaşmalı otel olacaktır. Otelde yapılan telefon, bar, restaurant, vb. ekstra masraflar sigortalıya aittir. Doktor veya Ambulans Gönderilmesi Konutta meydana gelen bedenî yaralanma veya ciddi hastalık durumlarında, doktor kararıyla konuta ambulans gönderilmesi teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. Uzman Hemşire veya Refakatçi Gönderilmesi Konutta meydana gelen herhangi bir su basması, yangın ve patlama sonucu yaralanma durumlarında veya ameliyat sonrası bakım için konutta Sigortalı’ya bakacak başka kimse yok ise, Assist Line doktorunun kararıyla konuta gidecek uzman hemşire veya refakatçi ücreti sene içinde 3 olaya kadar, olay başına limitli olarak karşılanacaktır. Profesyonel ev hizmetleri Su/sıhhi tesisat/kalorifer tesisat işleri (doğalgaz tesisatı hariç) Fayans/kalebodur Elektrik Çelik/ahşap/alüminyum/PVC kapı-pencere-doğrama tamir işleri Boya Cam Sıva/duvar işleri Alçıpan/kartonpiyer işleri Yer döşeme ahşap işleri (parke, halıfleks, mineflo, lambri, ahşap kaplama vb.) PVC/demir/alüminyum doğrama işleri Tavan kaplama/asma tavan işleri (taşyünü vb.) Çatı/dere tamir işleri Bilgi organizasyon servisi Turistik bilgiler Yol, kaza ve hava durumu bilgileri Sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler Ulaşım araçları ile ilgili bilgiler Döviz kurları bilgileri Restoranlar ve eğlence merkezleri hakkında bilgi Konaklama ile ilgili bilgi Kültürel aktiviteler hakkında bilgi Hayvan bakımı ile ilgili bilgiler Özel günler için organizasyon Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri Tercüme hizmetleri Çiçek gönderme hizmetleri Diğer bilgi hizmetleri Olay Tesisat/elektrik işleri için “olay”, poliçe şartları dahilinde tanımlanan “tesisat” üzerinde meydana gelen bir hasar anlamına gelmektedir. Bu hasara bağlı veya bu hasarın sonucu olarak tesisatta yapılacak tüm tamirat işleri bir olay olarak değerlendirilecektir. Cam işleri için “olay”, bir seferde kırılan camların takılması anlamına gelmektedir. Çilingir işleri için “olay”, her bir kapı için yapılacak tüm işlemler anlamına gelmektedir. Acil Hizmetler Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dâhildir. Tesisat işleri Elektrik işleri Cam işleri Anahtar işleri Evde kapalı kalan kişinin kurtarılması Doktor veya ambulans gönderilmesi Uzman hemşire veya refakatçi gönderilmesi Otel hizmeti Güvenlik şirketi Profesyonel ev hizmetleri organizasyonu bağlantı Bilgi ve organizasyon servisi bağlantı Acil Hizmet Klozu Yangın Sigortası Genel Şartları ile poliçede belirtilen kloz ve hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ani ve beklenmedik bir kaza ya da olay sonucu sigortalı konutun su/sıhhi tesisatı, elektrik tesisatı ile kapı ve camlarında aşağıda belirtilen şekilde meydana gelen hasarlar sonucu verilecek hizmetler, poliçe üzerinde belirtilen limitlere kadar “Acil Hizmet” teminatının kapsamına dâhildir. Su/Sıhhi Tesisat Tamiri Sigortalı konutta su vanasından başlayıp musluklara kadar olan sabit su tesisatı ile kalorifer tesisatındaki borularda ya da sıhhi tesisattaki (pis su giderleri) sızma, çatlak ve kırılma sonucunda su sızması nedeniyle yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Su/sıhhi tesisat arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. İstisnalar: Konut içinde sıhhi tesisat, sabit su tesisatı, kalorifer tesisatı, kanalizasyon ve pis su tesisatı dışında her türlü parçanın tamiri Konut içinde her türlü kaçak, sızıntı ve ıslanmadan dolayı meydana gelen hasarın tamiri, tesisat (tesisat veya diğer donanımların hasarı veya kırılmasından kaynaklanmış olsa bile) Su borularına bağlı her türlü elektrikli ev eşyası, klima, ısıtıcılar, su ısıtıcıları, sıhhi malzemenin değişimi veya tamiri Sigortalının, üçüncü şahısların veya tarafların mülkiyetlerinde hasara neden olan, konuta ait sabit tesisattaki/donanımdaki hasar. Binaya veya üçüncü taraflara ait tesisat sigortalının bölgesinde olsa bile konuta ait olarak kabul edilmeyecektir. Kanalizasyon veya pis su tesisatlarının tıkanması. Sonradan ilave edilen sıva üzeri tesisat teminat dışıdır. Elektrik Tesisatı Arızalarının Tamiri Sigortalı konuta ait, elektrik sigortasından elektrik anahtarına kadar olan tesisatta ya da sigortalı konutun elektrik tesisatındaki bir arıza oluşması veya hata nedeniyle apartman elektrik panosunun çalışamaz duruma gelmesi halinde tesisatı tekrar çalışır hale getirmek için yapılacak acil tamir masrafları (işçilik, ulaşım ve malzeme dâhil) teminat kapsamındadır. Elektrik tesisatı arızalarının tamiri için, poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay ve her olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. İstisnalar: Elektrik anahtarı, lamba, ampul, floresan, duy ve priz gibi elektrik tesisatından bağımsız tesisatlar Elektrikle çalışan ısıtıcı, elektrikli ev eşyaları veya her türlü cihazdaki hasarın tamiri Konutta veya binada topraklamanın olmamasından veya yetersiz olmasından kaynaklanan arıza ve hasarın tamiri Elektrik tesisatının çok eski ve tamir edilemeyecek durumda olması Çilingir/Anahtar İşleri Çilingir/anahtar işleri ve tamirinde, kapının açılması sırasında, herhangi bir kaza sebebiyle veya hırsızlık sonucu konutun içine girişi sağlayan kapıdaki kilitte meydana gelebilecek hasar, konuta ait anahtarın çalınması veya kaybedilmesi sonucu konutun emniyetsiz bir halde kalması durumunda, bu tesisatın şartlarının böyle bir teminatı mümkün kıldığı durumda, konutu daha ileri bir hasar veya zarara karşı korumak amacıyla veya konuta girilememesi durumunda, kapıyı açmak ve sigortalıyı güvenli bir şekilde eve sokmak üzere yapılması gerekli acil tamirat, teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede belirtilen limite kadar hizmet verilecektir. Eğer yukarıda bahsedilen bazı olaylardan dolayı konuta girmek mümkün olmazsa şirket içerden dışarıya çıkması mümkün olmayan şahısların kurtarılması ile ilgili limit sınırına kadar olan masrafları da karşılayacaktır. Dış Cephe Camlarının Değiştirilmesi Sigortalı konutun dış cephesinde bulunan camların kırılması veya çatlaması durumunda, daha ileri hasara ve zarara karşı meskeni korumak amacıyla, hasar gören camın eskisi ile aynı özelliklere sahip yenisi ile değiştirilmesi için yapılması gerekli acil tamirat teminat kapsamındadır. Poliçe süresi içerisinde en fazla üç olay için ve her bir olayda, azami, poliçede yazılı limite kadar hizmet verilecektir. İstisnalar: Sigortalının kasıtlı olarak meydana getirdiği hasarlar Mücbir sebepler (doğal felaketler) dolaylı veya dolaysız savaş, iç ve dış savaş, silahlı çatışma, ayaklanma, isyan, kargaşa, grev, toplum veya devlet güvenliğini etkileyecek her türlü olaydan dolayı meydana gelen hasarlar Deprem, volkanik patlama, sel veya benzeri doğal afetler Şirketin ön onayı veya kabulü olmaksızın sigortalı tarafından yapılan harcamalar S.O.S Acil Sağlık Hizmetleri Poliçe sahibi ve aynı adreste yaşayan ailesi, konut içi veya konut dışında 7/24 S.OS Anlaşmalı Acil Sağlık Hizmetleri Noktaları dâhilinde güvence altındadır. Aşağıdaki hizmetler alınabilir. Tıbbi Danışmanlık (Limitsiz) Sigortalının, S.O.S Alarm Merkezi’ne ulaşan talebi üzerine, S.O.S hekimleri tarafından, sigortalının telefon aracılığı ile aktardığı ve herhangi bir fiziki tespit imkânı olmaksızın yapılan, sigortalıya aydınlatıcı ve yönlendirici bilgi aktarımıdır. Acil Sağlık Hizmetleri (Limitsiz) Sağlık Bakanlığının 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği ve genel kabul görmüş esaslar dâhilinde verilen hizmeti kapsar. Bu hizmetler acil sağlık hizmeti konusunda eğitim görmüş sağlık ekipleri tarafından, ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden erken dönemde, tıbbi araç ve gereç desteği sunulmasıdır. Acil Kara Ambulansı Hizmeti (Limitsiz) Acil sağlık sorunlarında, yoğun bakım donanımlı, hekim, anestezi teknisyeni ve sürücüden oluşan bir ekip ile İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi hudutları içinde S.O.S tarafından, bu iller dışında ise S.O.S anlaşmalı özel ambulanslarla verilen acil ambulans hizmetidir. Acil Hekim Hizmeti (Limitsiz) Kara ambulansı bulunmayan ve ulaşılması uzun zaman gerektirecek noktalarda, hastaya ilk etapta hekim gönderilerek müdahalenin yapılması ve/veya gerekli görülmesi halinde, müdahale için hastanın en yakındaki donanımlı sağlık merkezine ulaştırılmasının gerçekleştirilmesi hizmetidir. İlaç ve Sarf Malzemeleri (Limitsiz) S.O.S tarafından hastaya verilecek, acil müdahale halinde bedelsiz olarak kullanılacak ilaç ve rutin malzemelerdir. Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı, Ferdî Kaza Sigortası Teminatları, Ölüm Teminatı Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene içinde ölümüne sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları çerçevesinde 10.000 USD karşılığı TL bedel olarak hak sahiplerine ödenir. Sürekli Sakatlık Teminatı Bu poliçe ile teminat altına alınan bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebep olduğu takdirde, masraf Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartlarının 8/B maddesinde yazılı oranlar dâhilinde poliçede belirtilen dolar bazlı limitin karşılığı TL bedele kadar tazminat sigortalıya ödenir. Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı Sigortalının hastaneye varışından en fazla 12 saat öncesinde ortaya çıkmış akut bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurması ile hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, Sigortalının kazaya bağlı fiziksel olarak yaralanması nedeniyle olaydan itibaren 12 saat içinde hastaneye başvurması ve hastanede yapılan tıbbi müdahale, teşhis, tedavi ve ameliyat masrafları, belirlenen bedele kadar ödenir. Bu teminattan yararlanabilmek için sigortalının hastane acil giriş kaydı olması ve kaza hali hariç, sadece sağlık problemleri nedeniyle hastanede gecelemesi gerekmektedir. Hastane Günlük Tazminatı Acil Tıbbi Hastane Masrafları teminatı kapsamındaki bir kaza veya hastalık neticesinde, aralıksız olarak 24 saatten daha uzun süre boyunca tıbbi tedavi, teşhis veya araştırma uygulanmak amacı ile hastaneye yatan sigortalıya, hastanede geçen her bir 24 saat için belirli bir miktar ödenecektir. Bu ödeme, beher hadisede 5 gün için, yıllık 10 hadiseye kadar geçerlidir. Ferdî Kaza Sigortası Genel Şartları’nda yazılı teminat dışında kalan hallere (Madde 5, Madde 6) ek olarak aşağıdaki haller de sigorta teminatı dışındadır: 1 yaşından küçük çocuklar için tazminat talepleri Poliçe başlangıç tarihinde 70 yaşında olan ve 70 yaşından daha büyük kişilerin tazminat talepleri Tıbbi aciliyet gerektirmeyen veya cerrahi bir prosedürün sonucu olmayan bir tedavi amacıyla yapılan kozmetik veya plastik ameliyatlar Sigortalının bir tıp mensubu tarafından aksi söylenmediği sürece uyuşturucu, alkol veya narkotiklerin etkisi altında uğradığı kaza veya yaralanmalar AIDS veya buna yol açan HIV virüsü ve/veya buna dönüşebilecek veya bundan kaynaklanabilecek hastalıklar Poliçenin tanziminden önce var olan veya teşhisi konulmuş veya tedavi edilmiş olan kanser veya bunun sonucu olan hastalıkların tekrarlanması Sonradan ortaya çıksa bile doğuştan gelen (konjenital) ve önceden var olan bir rahatsızlık sonucu hastaneye gitme Hamilelik ve doğum Tıbben gerekli olmayan tedavi veya kendi kendine tedaviye karar verilmesi Türk kanunları çerçevesinde bir suç işlenmesi yüzünden ortaya çıkan kaza sonucunda oluşan hastalanma ve yaralanmalar Herhangi bir zihinsel ve ruhsal durum Kendine kasten zarar verme Herhangi bir rutin tıbbi bakım veya tedavi Hastaya ait özel giderler (telefon, minibar, kantin vb.), ve tek kişilik birinci sınıf normal oda giderlerini aşan tutarlar Özel Şartlar Acil Tıbbi Masraflar ve Hastane Günlük Tazminatı teminatları Türkiye ve KKTC sınırları içinde geçerlidir. Poliçede kişi başına belirlenen limitler aynı zamanda yıllık olup kullanıldıkça azalır. Sigorta ettiren, bu sigorta sözleşmesi kapsamına dâhil olan “Ferdî Kaza ve Acil Tıbbi Hastane Masrafları Teminatı” ile sigortalanmış kişi/kişilerin HDI Sigorta AŞ nezdinde mükerrer olarak bir başka sigorta sözleşmesi ile de temin edilmiş olmaları halinde, mevcut poliçelerden sadece birinin geçerli olacağını, sigortacı ise geçerli olmayan diğer teminatlara ilişkin tahakkuk ettirilmiş primin sigortalıya iade edileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem Sigortası, genel anlamda, belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik olarak oluşturulan bir sigorta sistemidir. Belirtilen koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı arsa vb. olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Teminatlar Aşağıda listelenen durumların sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, tavan ve tabanlar, merdivenler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar ve bacalarda meydana gelenler de dâhil olmak üzere), DASK tarafından, sigorta bedeline kadar teminat altına alınmaktadır. Teminat Kapsamı Deprem Deprem sonucu yangın Deprem sonucu infilak Deprem sonucu yer kayması Teminat Dışında Kalan Haller Katılım payı Enkaz kaldırma masrafları Kâr kaybı İş durması Kira mahrumiyeti Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Ölüm dâhil olmak üzere tüm bedeni zararlar Manevi tazminat talepleri Azami Teminat Limiti DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak bir azami teminat limiti belirlemektedir. Azami teminat tutarının belirlenmesinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Eğer yapının değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir. Primlerin Tespiti Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir: Binanın bulunduğu deprem risk bölgesi Binanın yapı tarzı Meskenin brüt yüz ölçümü Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.  

İş Yeri Sigortası

İş yerinde güvenle ve huzurla çalışmak iş yeri paket sigortası yaptırmakla mümkün. HDI Sigorta’nın bu ürünü iş yeri binanızı, camlarınızı ve diğer tüm muhteviyatınızı koruma altına alarak iş yerinizde oluşabilecek hasarı güvence altına alır. İş yeri Paket Sigortası yangın, su baskını, taşıt çarpması, hırsızlık, cam kırılması ve daha pek çok riske karşı iş yeriniz için en geniş güvenceyi sunar. Teminatlar Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça, bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, yıldırım, infilak Ek Teminatlar: Dâhili su Fırtına Kara taşıtlarının çarpması Hava taşıtlarının çarpması Duman Yer kayması Enkaz Kaldırma Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar ilave prim ödemek şartıyla ek sözleşme ile teminat kapsamına dâhil edilebilir: Deprem, yanardağ püskürmesi Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Sel/su basması Kar ağırlığı Dolu Komşuluk mali mesuliyet Dâhili su Duman Fiziki zararlar Çalışanlara ait eşyalar Kiracı mali mesuliyet Hırsızlık Sigortası Kasa Hırsızlık Sigortası Cam Kırılması Sigortası Ferdi Kaza Sigortası Taşınan Para Sigortası Emniyeti Suistimal Sigortası İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Şahsi Mali Sorumluluk Sigortası Asansör Mali Sorumluluk Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası Makine Kırılması Sigortası HDI İş yeri Yardım Hizmetleri Acil Yardım Hizmetleri Ferdî Kaza/ Acil Sağlık Teminatı KOBİ Paketi Sigorta Günümüzün rekabetçi koşullarında işinizi daha da geliştirmenin, işletmenizin değerini korumanın güçlüklerini iyi biliyoruz. Hâlihazırda çok zorlayıcı olan iş dünyasında beklenmedik olaylarla sahip olduklarınızı da bir anda kaybedebilirsiniz. Peki, verdiğiniz tüm emeklerin yok olmasını göze alabilir misiniz? HDI Sigorta’nın KOBİ’lere sağladığı güvenceler: Yangın, yıldırım, infilak Deprem Dâhili su Sel, su basması, fırtına Kara ve hava taşıtlarının çarpması Duman, yer kayması, kar ağırlığı Dolu Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Hırsızlık Komşularınıza ve/veya kiracı iseniz mal sahibine karşı sorumluluk (yangın, infilak, dâhili su, duman, kötü niyetli hareketler ve terör sonucu gelebilecek zararlar) Kira kaybı Hasar nedeniyle yapılacak alternatif iş yeri değişikliği masrafları Geçici adres nakli Enkaz kaldırma masrafları (hasardan sonra oluşan enkazın kaldırılma masrafları) İş durması Fiziki zararlar Çalışanlara ait eşyalar Cam kırılması KOBİ’lerin işletme yapısına veya ihtiyaçlarına göre poliçelere eklenebilen teminatlar: Taşınan para sigortası Emniyeti suistimal sigortası İşveren mali sorumluluk sigortası Şahsi mali sorumluluk sigortası İş yeri sahibine ve/veya çalışanlarına ferdî kaza sigortası Elektronik cihaz sigortası Makine kırılması sigortası Nakliyat emtia sigortası Geçici inşaat, tadilat, ek bina ve montaj işleri için inşaat / montaj tüm riskler sigortası İş yeri yardım hizmeti: Su tesisatı hizmeti / Elektrik tesisatı hizmeti / Cam işleri hizmeti / Çilingir hizmeti Acil sağlık teminatı: Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları Acil sağlık hizmetleri: Tıbbi danışmanlık / Acil sağlık hizmeti / Acil kara ambulans hizmeti / Acil hekim hizmeti / İlaç ve sarf malzemeleri Hukuksal koruma teminatı Tüm bu güvenceleri paket olarak alabileceğiniz gibi sadece ihtiyacınıza uygun olanları poliçenize ekleyebilirsiniz. Akaryakıt İstasyonu Paket Sigortası Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır. Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, yıldırım, infilak Ek Teminatlar: Dâhili su Fırtına Kara taşıtları çarpması Hava taşıtları çarpması Duman Yer kayması Enkaz kaldırma Otel Paket Sigortası Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz. Tüm bu uğraşlarınızın, öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de… Gelin, siz de HDI Sigorta Otel Paket Sigortası yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın! Teminat Kapsamı Yangın Sigortaları Genel Şartları ve klozları esaslarınca, aksi kararlaştırılmadıkça bu sigortayla şu teminatlar sağlanmaktadır: Yangın, yıldırım, infilak. Ek Teminatlar: Dâhili su Fırtına Kara taşıtları çarpması Hava taşıtları çarpması Duman Yer kayması Enkaz kaldırma Ortak Yerler Sigorta Poliçesi Ortak yaşam alanlarında her gün birbirinden farklı birçok riskle karşı karşıya kalıyoruz. Bu da yöneticilere ortak alanların güvenliği açısından önemli sorumluluklar yüklüyor. HDI Sigorta, site/apartman yöneticilerinin sorumluluklarını paylaşmak için özel olarak geliştirdiği Ortak Alan Sigortası ile tüm sakinleri toplu yaşam alanlarında kapsamlı teminatlarla güvence altına alıyor.

Yat ve Nakliyat Sigortası

Emtia (Yük) Sigortaları Yükünüz sizin için ne kadar değerliyse, bizim için de o kadar değerlidir. Sigorta sektörüne yepyeni bir anlayış getiren HDI Sigorta, tüm ithalat, ihracat ve yurt içi yük sevkiyatlarınızda istediğiniz teminat türüne göre sizlere hizmet vermektedir. İthalat ve/veya ihracatla iştigal eden tüm şirketler bilir ki ithal veya ihraç edilen yük alıcısına ulaşmadan o ithalat veya ihracat işlemi tamamlanmış sayılmaz. Yolda yükün başına gelebilecek birçok rizikonun mevcut olması, hukuken mecbur olmasalar da teamülen sigorta yaptırmaya mecbur olmalarına neden olmaktadır. İlk nakliyat poliçelerinin, bundan yaklaşık 700 yıl önce, 1300’lü yıllarda yapılmış olması da, ithalat veya ihracat sürecinin ne kadar riskli olduğunun bir göstergesidir. Yükün satıcısı veya alıcısı veyahut taşınan yükle menfaat ilişkisi olan herkes, bu sigortayı yaptırabilir. HDI Sigorta, emtia (yük) sigorta poliçesinde, sigortayı yaptıran kişiye sadece yük bedelini değil, bunun yanında navlun, sigorta ücreti, öngörülen kar vb. gibi bazı gider kalemlerini de sigortalatabilme imkanı sunmaktadır. Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Kara, deniz, hava ve demir yolu ile taşımacılık yapan nakliyatçı firmaların, taşıdıkları malın sahibine karşı büyük sorumlulukları vardır. Taşıma konusu malların, taşıyıcının sorumluluğundayken herhangi bir tehlikeye maruz kalması, hasar veya ziyana uğraması neticesinde ortaya çıkan taşıyıcının sorumluluğu, bir limit dahilinde bu sigorta ile teminat altına alınır. Şirketimizde Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları iki şekilde uygulanmaktadır. Birincisi CMR denilen “Kara Yoluyla Uluslararası Eşya Taşımacılığı Sözleşmesi” ile ilgili hukuki sorumluluk sigortası, ikincisi de Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortasıdır CMR Sigortaları: CMR Sigortaları, uluslararası taşıyıcı firmaların, taşımayı taahhüt ettiği mallara gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak sorumluluklarını, CMR Konvansiyonu Hükümleri tahtında temin eden sigortalardır. HDI Sigorta AŞ, yaptığı uluslararası taşımalardan dolayı, taşıyıcının CMR Konvansiyonuna göre sorumlu olamayacağı bir talepte bulunulduğu ve taşıyıcı aleyhine bir dava açıldığı hallerde, sigortalısına hukuk asistans desteği sağlayarak avukatlık ücreti ile dava masraflarını ödeyerek, hukuki sürecin tamamında taşıyanın yani sigortalısının yanında olmaktadır. Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları: Yurt İçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet Sigortaları, Türkiye sınırları içinde taşımacılık yapan firmaların, özmal veya kiraladıkları araçlarla taşımayı taahhüt ettikleri yüklere, sigorta sözleşmesinde temin edilen bir rizikonun gerçekleşmesi sonucu gelebilecek zararlar nedeniyle oluşacak yasal sorumluluklarını, sigorta sözleşmesinde mutabık kalınmış şartlar ve limitler çerçevesinde temin eden sigortalardır. Şirketimiz bu iki üründe taşıyıcının ihtiyacına yönelik olarak, standart teminatların dışında ek teminatlar sunarak sigortalısının her an yanında olan genişletilmiş ürünler oluşturmaktadır. Kıymet Sigortaları Tüm bankalar ve kıymetli yükü olan özel kurumlar, poliçenizi HDI Sigorta’dan yaptırın, rahat uyuyun! Deniz, kara veya hava yolu ile kişiler beraberinde taşınan nakit para, külçe altın, gümüş ve bunlardan basılmış para veya sikke, mücevher, tahvil, bono, senet, çek gibi değerli kağıtlar ile döviz ve efektiflerin nakillerinde kıymet poliçeleri yaptırılır. Bu tip sigortalarda sevkiyat kişiler refakatinde yapılıyorsa, “Kıymet Poliçesi Genel Şartları, silahlı gasp ve soygun dahil, ancak memur emniyeti suistimali hariç” şartı uygulanır. Eğer sevkiyat posta yoluyla yapılıyorsa, bu şarta “her türlü kısmen ve tamamen çalınma, adem-i teslim ve kaybolma hariç” ibaresi eklenir. Yat Sigortaları Güzel bir yaz günü, tam da mavi tur planları yaparken, yatınızın hasarlanması sonucu bu sorunla ilgilenmek istemiyorsanız, mutlaka görüşelim. Size, sadece yaz aylarında değil, yılın 12 ayı boyunca kesintisiz teminat sağlayan Yat Poliçelerimiz ile tanışın, tüm sorunlarınızla biz ilgilenelim, siz mavi tura çıkın. Teminat Kapsamı Bu sigorta türü, tekne/yat ve bunların makinelerinin, poliçede yazılı olan coğrafi alana uygun olarak, seyrüsefer halinde veya yatma mahallinde veya çekek yerine çekilirken veya indirilirken veya karada çekiliyken karşılaşabileceği risklere teminat verir. HDI Sigorta, yaptığı yat poliçesiyle sadece sizin yatınıza değil, belirli bir limite kadar, çarpıştığınız diğer yat veya rıhtımların veyahut 3. şahısların başına gelebilecek tüm risklere karşı da teminat verir. İsteğinize göre, yatlar için verdiğimiz teminatlar: Tam Ziyan Teminatı Institute Yacht Clauses 1.11.85 Harp ve Grev Teminatı

Tarım ve Hayvancılık Sigortası

Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası Bu sigorta, yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları ile karşılanabilen riskleri kapsayan ana teminat paketi ile birlikte, istenirse belirtilen pakete ek olarak, don riskinin (sadece açık alanda yetiştirilen meyveler için) doğrudan doğruya bitkisel ürünlerin (meyve, sebze ve tarla ürünleri) miktarında meydana getirdiği eksilmeyi karşılar. Sadece don riskine karşı sigorta yapılamaz. Teminat Kapsamı Dolu Teminatı, dolu tanelerinin doğrudan çarpma etkisiyle, Yangın Teminatı, yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin etkisiyle, Fırtına Teminatı, yağmur, kar, dolu ile beraber olsun veya olmasın münhasıran fırtına* veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması etkisiyle, (*10 metre yükseklikte hızı 62 km/saatten fazla esen rüzgârlar fırtına olarak değerlendirilir ve bir hasar halinde en yakın meteoroloji istasyonunun verileri dikkate alınır.) Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Teminat Kapsamı Hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kazalar, yılan ve böcek sokması Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması Yangın veya infilâk Teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan küçükbaş hayvanlarda, A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle, meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır. Teminat Kapsamı Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda: A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedenleriyle sigortalının doğrudan doğruya uğradığı, maddi zararı temin eder. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. Hastalıklardan Arilik Belgesine sahip işletmelerde isteğe bağlı olarak ek prim ile “Şap Hastalığı” teminat kapsamına alınabilir. Sigorta Edilecek Hayvanlar ve Yaşları Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla, koyun ve keçiler ile koç ve tekeler, 3’üncü aydan başlamak üzere 5 yaşına kadar (5 yaş dâhil) sigorta edilebilir. Devlet Destekli Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Bu sigorta, kapalı sistemde üretimi yapılan, biyo-güvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanlarında aşağıda belirtilen haller sebebiyle meydana gelen zararları temin eder. Teminat Kapsamı Her türlü kanatlı hayvan hastalıkları (aşağıda belirtilen hastalıklar hariç) Her türlü kazalar, zehirlenmeler Her türlü doğal afetler Yangın veya infilâk sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Arıcılar, priminizin yarısının havuz tarafından ödenmesini ister misiniz? Arılı Kovan Sigortası ile gezgin arıcılarımızın nakliye esnasındaki hasarlarının da karşılandığını biliyor musunuz? Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12’nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu kararı ile kapsama alınan aktif (içinde arı olan), plakalı, modern kovan niteliğindeki kovanlarda A.2 maddesinde belirtilen haller nedeniyle meydana gelen zararlar, aşağıda yazılı esas ve şartlara göre karşılanır. Bu genel şartların uygulanmasında, Devlet Destekli Arıcılık (Arılı Kovan) Sigortası Tarife ve Talimatları dikkate alınır. Teminat Kapsamı Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların: Fırtına Hortum Yangın Heyelan Deprem Taşıt çarpması Sel ve su baskını Vahşi hayvan saldırısı Kovanların nakliyesi esnasında çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. nedenler sonucu doğrudan doğruya uğradığı zararı temin eder. Kovan sigorta bedeline arı kolonisi dâhildir. Teminat altına alınan riskler poliçede belirtilir. Sigortaya Kabul Şartları Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olunması En az 30 adet kovan olması İşletmede bulunan, Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan bütün kovanların sigorta edilmesi Gezginci arıcılık yapan üreticiler için, poliçe yapılmadan önce, kovanları nakledileceği adresler ve nakliyatın gerçekleştirileceği araç tipleri ve işaretlerinin Tarım Sigortaları Havuzuna bildirilmesi ve kovanların aktif, arılı, plakalı ve modern olması zorunludur. Bu şartlara uymayan kovan ve içindeki arı kolonisi teminat kapsamına alınmaz. Sigorta Edilecek Kovanlar Sigorta süresi 1 yıldan az olmamak koşuluyla; TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta edilebilir. Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası 30.12.2007 tarihinde Bakanlar Kurulunca alınan karara göre, denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı, Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları, Teknik Şartlar, Tarife ve Talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Teminat Kapsamı Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde: Su Ürünleri Sigortası genel şartlarında yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler Her türlü doğal afet Kazalar Predatörler Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır. Sigortaya Kabul Koşulları Teminat Kapsamındaki Stok Gelişme Dönemi:  Yumurta ve larva dönemindeki su ürünleri stokları teminat kapsamı dışında olup teminat, alabalıklar, çipura ve levrek balıkları için 5 gr büyüklüğe ulaştıktan sonra başlar. Teminat bakanlık tarafından verilen kapasite ile sınırlıdır. Su Ürünleri Yetiştiricilik Planı: Sigortalı, başvuru sırasında Su Ürünleri Yetiştiricilik Planını (EK: 1) sigortacıya sunar. Hijyen ve Bakım: Sigortalanacak su ürünleri, sigorta süresinin başlangıcında yaralanmamış, fiziki bakımdan kusursuz ve sağlıklı olmalıdır. Sigortalının su ürünleri yetiştiriciliğinde her zaman gereken ihtimamı göstermesi esastır. Su Ürünleri Tesisinin Uygunluğu: Ürünlerin sigortalanabilmesi için su ürünleri tesisindeki havuz, tank veya kafeslerin projeye uygun olarak yapılmış veya monte edilmiş ve uygunluğunun yetkililer tarafından onaylanmış ve belgelenmiş olması gerekir. Değişiklik Onayı: Sigortalı, kendi iradesi dışında, harici bir sebepten ileri gelecek herhangi bir zarar olmadıkça, yetiştiricilik tesisini düzenli olarak çalıştıracak, kendi kontrolü altında bulunan ve işletmede mevcut koruyucu sistem ve uyarı donanımlarında ve adresinde sigortacının yazılı onayı olmadıkça hiçbir değişiklik yapmayacaktır. İşletmedeki koruyucu sistem ve uyarı donanımları her hafta düzenli bir şekilde kontrol edilecek ve durum kayda geçirilecektir. Sigortalı, tesiste görevli teknik sorumlu müdür ile teknik personel değişikliklerini gecikmeksizin havuzun merkez adresine bildirir. Yemleme Kayıtları: Sigortalı, her bir yetiştirme ünitesi için günlük yemleme kayıtlarını tutar ve bu kayıtlarda verilen yem cinsi ve miktarlarını ayrı ayrı gösterir. En Yüksek Stoklama Yoğunluğu: Su ürünleri stoklama yoğunlukları şu  değerleri aşamaz: Alabalık (300 gr): 25 kg/m³ Çipura (300 gr): 20 kg/m³ Levrek (300 gr): 20 kg/m³ Orkinos: 5 kg/m³ Su ürünleri yetiştiriciliğinde aşağıdaki hususların sağlanması zorunludur: Tesiste yetiştirilen türler için olması gereken su kalite ölçülerine uyulması Akarsu ve pompalarla su sağlanan tesislerde her an çalışabilir durumda yedek pompa ve yedek jeneratörün bulundurulması Akarsularla su sağlanan su ürünleri tesislerinde suya karışan kaba malzemeleri uzaklaştırmak için süzgeç vb. araçların kullanılması ve bunların günde en az bir kez temizlenmesi Akarsulardan beslenen tesislerde tahliye kanalının inşa edilmiş olması Deniz trafiği için uyarı ışıklarının ve fosforlu şamandıraların bulunması Predatörlere karşı gerekli önlemlerin alınması Kafes bağlantılarının imalatçı firmanın tavsiyelerine göre olması.

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluklarınızın bilincinde olarak her türlü koruma önlemini almış olabilirsiniz. Beklenmedik bir kaza, bütün önlemlerinize rağmen çalışanlarınızın ve çevrenizdeki kişilerin canına veya malına zarar verebilir. Unutmayın ki yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden, başkasına verdiğimiz zararları ödemek zorundayız. İşveren Sorumluluk Sigortası İş yerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek yasal sorumluluk nedeniyle, işverenle bir hizmet sözleşmesi olan ve Sosyal Sigortalar Kanunu’na bağlı işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden istenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri, poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılanır. Ayrıca, yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarı da bu poliçe kapsamındadır. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası İş yerinde meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü kişilerin ölmesi, yaralanması ya da sağlığının bozulması ve/veya üçüncü kişilere ait mallarda maddi zarar meydana gelmesi nedeniyle, üçüncü kişiler tarafından ileri sürülecek tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Günümüzde 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortaları, oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki iş yerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri tarafından talep edilmektedir. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların, bu ürünleri üreten, depolayan ve satanların, bir kaza veya yangın veya infilak sonucu üçüncü şahıslara verebilecekleri kusurlu/kusursuz bedenî ve maddi zararların sorumluluk sigortasıdır. Bu sigorta, bu ürünlerle ilgili mesleki faaliyette bulunanların kanunen yaptırmakla zorunlu oldukları bir sigorta türüdür. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetleri Kanununa istinaden istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar neticesinde oluşabilecek tazminat taleplerini teminat altına alır. Sorumluluk Paket Sigortaları İşinizi seviyorsunuz ve sürekli büyütmek istiyorsunuz. Bunun için her şeyi planladınız ve her türlü önlemi de aldığınızı düşünüyorsunuz. Peki, kontrolünüz dışında gelişecek beklenmedik bir olayın, ciddi bir kazanın çalışanlarınıza, üçüncü şahıslara veya işinize verebileceği zararları hiç düşündünüz mü? Yasal olarak ihmal, kayıtsızlık ve tedbirsiz davranış yüzünden çalışanlarınıza veya başkasına verdiğiniz zararları ödemek sizi çok zor durumda bırakabilir! Bir taraftan olayın sonuçları ile uğraşırken diğer taraftan bunun maddi zararını karşılamak zorunda kalmayın. En iyisi gelin, işinizi, geleceğinizi HDI Sigorta’nın sizin için geniş teminatlarla hazırladığı “HDI Sigorta Sorumluluk Paket Sigortası” ile güvenceye alın. İşveren Mali Sorumluluk teminatlarından Ferdî Kazaya, 3. Şahıs Mali Sorumluluk teminatlarından Hukuksal Korumaya ve Acil Tıbbi Yardım Hizmetlerine kadar ihtiyacınız olabilecek her türlü güvenceye tek bir poliçeyle sahip olun. Her zaman, her yerde, şartlar ne olursa olsun rahat edin. İşiniz de rahat olsun, içiniz de… İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Toplu taşıma Görevle gönderme C dışı iş kazaları Manevi tazminat talepleri Müteahhit/Taşeron teminatı Arızi (geçici) inşaat işleri Özel hastanelerde tıbbi tedavi Gıda zehirlenmeleri 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Manevi tazminat talepleri Gıda zehirlenmeleri Müteahhit/Taşeron teminatı Arızi (geçici) inşaat işleri Asansör sorumluluğu Reklam/Pano teminatı Garaj/Otopark teminatı Taşınan Para Sigortası Paranızın taşınma esnasında çalınması Emniyeti Suistimal Sigortası Personelinizin para ile ölçülebilen değerlerinize izinsiz sahip olması Ferdî Kaza Sigortası Kaza sonucu ölüm Kaza sonucu sürekli sakatlık Tedavi masrafları Deprem Acil Sağlık Sigortası Tüm acil sağlık sorunlarında yapılan hastane harcamaları Hukuksal Koruma Teminatı Acil Sağlık Hizmetleri Tıbbi danışmanlık Acil sağlık hizmeti Acil kara ambulans hizmeti Acil hekim hizmeti İlaç ve sarf malzemeleri

Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Büyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız HDI Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor. Büyük bir istek ve coşkuyla başlanan inşaat işleri aynı zamanda pek çok riski de barındıran uzun süreçlerdir. İnşaatlarınızı işe başladığınız günün coşkusu ve isteğiyle tamamlamak istiyorsanız HDI Sigorta, size çok geniş kapsamlı bir güvence sunuyor: Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, inşaat denince akla gelen her türlü yapı üretiminde meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor. Hastaneler, iş yerleri, konutlar, fabrikalar, kara yolları, havaalanları, kanalizasyon ve içme suyu boru hattı ile elektrik hatları gibi tüm inşaat işleri artık HDI Sigorta güvencesinde! Teminat Kapsamı İnşaat Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, inşaat alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır. Montaj Tüm Riskler Sigortası Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. Montaj Tüm Riskler Sigortası, tek poliçede pek çok sigorta teminatını toplayarak daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. Montaj Tüm Riskler Sigortasını, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma veya monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede “sigortalı” olarak belirlenebilir. Türkiye’de yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, montaj süresince meydana gelebilecek bilinmeyen ve ani bir sebeple meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerde daima yanınızda oluyor, işinizi güvence altına alıyor. Poliçede yazılı olan ve montaj sahasında bulunan değerler teminat süresi boyunca, HDI Sigorta’nın güvence kapsamındadır. Teminat Kapsamı Montaj Tüm Riskler Sigortası, poliçe üzerinde yazılı değerleri, teminat süresi içinde, montaj alanında bulunduğu sırada veya poliçede yer alan istisnaların dışında önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple oluşabilecek kayıp ve hasarı güvence kapsamına alır. Makine Kırılması Sigortası Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir. Fabrikaların, işletmelerin vazgeçilmez unsurları makinelerdir. Sanayi üretiminin en önemli değerleri olan makinelerin kullanımı, korunması çok önemlidir. Ancak olumsuz gelişmeler sonucu üretimin aksamaması için güvenceler de gerekir. Teminat Kapsamı Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı iş yerinde temizleme, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır. Günümüz iş yerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız! HDI Sigorta her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor. Elektronik Cihaz Sigortası Günümüz iş yerlerinde elektronik cihazlar olmadan çalışmak, üretim yapmak artık imkansız! HDI Sigorta her biri çok yüksek ödemelerle edinilen bu cihazları, çalışmalarınızın kesintisiz sürmesi için güvence altına alıyor. Teminat Kapsamı Elektronik Cihaz Sigortasında, güvence kapsamındaki elektronik makine, teçhizat veya sistemlerinin, bilgi işlem sistemlerinin temizleme, bakım, revizyon, yer değiştirme esnasında veya dururken ani ve beklenmedik sebeplerden doğan onarım masrafları HDI Sigorta tarafından karşılanır. Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, evlerin, iş yerlerinin doğal gaz iç tesisatı proje yapım/dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor. Doğal Gaza HDI Güvencesiyle Geçin Yeni bir dönem başlatan HDI Sigorta, evlerin, iş yerlerinin doğal gaz iç tesisatı proje yapım / dönüşüm montaj hizmetlerinde meydana gelebilecek risklere de güvence getiriyor, sigortalısının yanında oluyor. HDI Sigorta, Türkiye’de ilk kez, pazarın ihtiyacını karşılamak üzere “Doğal Gaz Paket Sigorta Poliçesi” isimli ürününü 1 Eylül 2004 tarihinde piyasaya sundu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu yönetmeliklerine uygun olarak ve tamamen muafiyetsiz bir şekilde sunulan ürün, 1 Ekim 2004 tarihinden itibaren doğal gaz iç tesisatı yapacak sertifikalı firmaların sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini sigortalatması zorunluluğunu da karşılamış oldu. Sigorta Konusu Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikler doğrultusunda, sertifika sahibi firmanın, sigortalı iç tesisatın yapım sözleşmesinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi esnasında ihmali, kusuru, hatası veya gerekli özeni göstermemesi nedeniyle, sigorta süresi içinde montajın yapılacağı kat malikinin uğrayacağı zarar ve ziyan taleplerini genel ve özel şartlar dahilinde, poliçede yazılı meblağlara kadar, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi, Makine Kırılması, Montaj Tüm Riskler ve Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet teminatlarını içeren HDI Sigorta Doğal Gaz Paket Poliçeleri geniş bir güvence sunuyor. Teminat Kapsamı Montaj Tüm Riskler Sigortası Sigortaya konu olan iç tesisatın yapımında, dönüşümünde, yani işin sözleşme süresi içinde yürütülürken doğabilecek riskler HDI Sigorta’nın güvencesi altındadır. Sigorta ettiren sertifikalı firmanın ihmali, kusuru, hatası ve dikkatsizliği sonucu tesisatta oluşabilecek hasarlar sözleşme bedeline kadar temin edilir. Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı Taahhüdün yerine getirilmemesinden veya işin mücbir nedenler dışında sözleşme süresi içinde tamamlanamamış olmasından kaynaklanan zarar, sözleşme bedeline kadar temin edilir. Makine Kırılması Teminatı Sigorta konusu olan tesisatın devreye girmesiyle başlar. 12 aylık süre boyunca, tesisatta oluşabilecek hasarları sözleşme bedeline kadar temin eder. 3. Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Teminatı Montaja bağlı 3. Şahıs Mali Mesuliyet Teminatı sigorta süresi içinde abone ile riziko adresinde ikamet eden şahıslara gelebilecek zararları kapsar.
  0(532)200-0050