ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler

Bu sigorta, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen ilçelerde, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS‘ye) kayıtlı sigortalanmış kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ürününde ilçe genelinde gerçekleşen kuraklık, don, sıcak rüzgar ve sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış ile dolu paketi (Dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, sel ve su baskını, deprem) dışındaki risklerin kuru tarım alanlarında üretimi yapılan buğday ve buğday (sertifikalı tohumluk) ürününde neden olduğu verim kaybı riski Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde teminat kapsamına alınmaktadır.

Bu ürünlerin sap kısmı isteğe bağlı olarak ek prim karşılığında teminat kapsamına alınabilir.

Poliçeleşme Süreci

Çiftçi, sigorta işlemlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle o yıla ait arazi ve ürün bilgilerine dair ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlarını yaptırmış olması veya güncellemiş olması gerekmektedir. ÇKS kayıtlarını güncellemiş olan çiftçi ürününü sigortalatmak için Tarım Sigortaları Havuzu'na (TARSİM'e) üye sigorta şirketine veya acentesine başvurur. Sigorta şirketi veya acente Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM’in) sistemine girerek çiftçi bilgilerinin sorgulanmasını yapar. Devlet Destekli İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar doğrultusunda acente sistemde poliçeyi oluşturur.  Acente öncelikle Bilgilendirme Formunu iki nüsha olarak sistemden alır ve bir nüshasını sigortalıya imza karşılığı verir. Sonrasında poliçeyi iki nüsha düzenleyerek bir nüshasını sigorta ettiren/sigortalıya verir.
  0(532)200-0050