ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Mühendislik Sigortası

Mühendislik Sigortaları, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması halini temin eder.

Makine Kırılması Sigortası

Makine Kırılması Sigortası, makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,

Normal çalışır halde iken, 
 Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında, 
 Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Makine Kırılması Sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir :

• İşletme kazaları 
 Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar 
• Yağlama kusuru 
• Kısa devre, diğer elektrikli nedenler 
• Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi 
• Santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar 
• Kazanlardaki su eksikliği, 
• Su çekiçlemesi 
• Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar, 
• Fırtına, don, buz sürüklenmesi 
• Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal 

Seçime bağlı ek teminatlar:

• Geniş Kasko Teminatı (müteharrik makinalarda çarpma, çarpışma, raydan çıkma, devrilme, düşme, yuvarlanma, toprak kayması, toprak çökmesi, kaya düşmesi, yangın, yıldırım, deprem, seylap, çığ sebepleri ile meydana gelecek hasarlar teminata dahil edilmiştir.)
• Fiziki İnfilak Teminatı
 Seri Vasıtalarla Nakliye
 Grev, Lokavt, Halk Hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler, Terör

Montaj Sigortası

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası yaptırılması gerekmektedir.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarları karşılar.

Ana Teminatlar:

 Montaj Bütün Riskler 
 Deprem

Bunların yanı sıra aşağıdaki teminatlar da ek primle verilebileceklerdir.
 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler, Terör 
 Enkaz Kaldırma Masrafları
 3. Şahıs Mali Mesuliyet

Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. 

Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

İnşaat Sigortası

İnşaat All Risks Sigortası; İnşaata konu olan sigortalı değerlerin, inşaat süresi içinde önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasara uğraması halini temin etmektedir. 

Ana Teminatlar:

 İnşaat Bütün Riskler 
 Deprem

Seçime bağlı ek teminatlar:

 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
• Kötü Niyetli Hareketler, Terör 
• Enkaz Kaldırma Masrafları
 3. Şahıs Mali Mesuliyet
 Şantiye Çevresindeki Yapılara Verilen Zararlar

nedeniyle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar. 

İnşaat Sigortası'nı, doğrudan inşaat sahibi yaptırabileceği gibi, inşaatın tüm sorumluluğunu üstlenen müteahhit firma ya da taşeron firma da yaptırabilir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası, cihazların deneme devresinden sonra,

• Normal çalışır halde iken 
• Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında 
• Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder.

Ana Teminat olarak; elektronik cihaz teminatı verilmektedir.

Seçime bağlı ek teminatlar ise şunlardır;

 Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri
 Kötü Niyetli Hareketler, Terör 
 Deprem
• Portatif Cihaz Teminatı
• Seri Vasıtalarla Nakliye
  0(532)200-0050