ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Tarsim

Toplumlar ürettikleri ile var olur. Liberty Sigorta tarımsal ürün sigortaları ile üreticinin yanındadır!

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu) sistemi dahilinde ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife ve talimatlar doğrultusunda tarımsal ürün sigortaları ile Liberty Sigorta üreticinin yanındadır.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarında Bitkisel Ürün Sigortasında don dışındaki tüm riskler için, poliçede yazılı primin %50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si sigortalı tarafından ödenmektedir. Don Teminatı için ise priminin üçte ikisi oranında prim desteği verilir.

Teminatlar

  • Devlet Destekli Bitkisel Ürün Sigortası: Bu sigorta ile ana teminat dolu olmak üzere, yangın, heyelan, deprem, fırtına, hortum ek teminatları paket halinde, ayrıca açık alanda yetiştirilen meyveler için bu belirtilen teminatlara ilave olarak isteğe bağlı don risklerine de; ilgili genel şartlar, teknik şartlar, tarife talimatlar kapsamında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilmektedir.
  • Devlet Destekli Sera Sigortası: Çiftçi Kayıt Sistemine entegre olarak çalışan Kontrollü Örtü Altı Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabulü uygun görülen cam ve plastik seralara, sera içindeki teknik donanıma ve ürünlere vereceği zararlar karşılanmaktadır.
  • Devlet Destekli Hayvan Hayat Sigortası: Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş ön soy kütüğü, soy kütüğü ve Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan süt sığırları ile Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan besi sığırları (erkek) yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilir.
  • Devlet Destekli Kümes Hayvanları Sigortası: Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilmektedir.
  • Devlet Destekli Su Ürünleri Sigortası: Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı olan, deniz ve iç su tesislerinde yetiştirilen su ürünlerinden, risk inceleme ve değerlendirmesi sonucuna göre sigortaya kabul edilmektedir.
  • Devlet Destekli Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası: Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Hayvan Kayıt Sistemine (Türkvet'e) kayıtlı olan damızlık koyun ve keçi ile damızlık koç ve tekeler yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilmektedir.  0(532)200-0050