ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluklarınızı, Güneş Sigorta ile güvence altına alabilirsiniz.

İşveren Sorumluluk Sigortası

İş yerinizde meydana gelebilecek iş kazalarında, sigortalı çalışanlarınız tarafından sizden istenebilecek tazminat taleplerini teminat altına alıyoruz. Üstelik tarafınıza açılabilecek rücu davaları sonucu ödenmesi gereken tazminatlar da İşveren Sorumluluk Sigortası’nın güvencesi altında!

Ürün Sorumluluk Sigortası

Üretimini yaptığınız fakat bir sebepten hatalı çıkan ürünlerin, üçüncü şahıslarda meydana getirebileceği maddi ve bedeni zararları hukuki sorumluluk sınırlarında teminat altına alıyor, hatalı ürünün geri çağırılmasını gerektiren durumlarda ise “Ürün Geri Çağırma” teminatı da sunuyoruz.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

İşiniz gereği gerçekleştirdiğiniz faaliyetler sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alıyoruz. Güneş Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mali müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi mesleklere mensupsanız kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı teminat altındasınız.

Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası

Sigortalı olduğunuz süre boyunca herhangi bir sebepten dolayı üçüncü şahısların  ölüm, yaralanma, sağlık sorunları, maddi zarar gibi nedenler ile sizden talep edebileceği tazminat risklerine karşı artık güvence altındasınız.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları

Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta kapsamında bulunan deniz aracınızın seyahati sırasında meydana gelebilecek bir kazada, yolcuların sağlıklarının ve sahip oldukları eşyaların zarara uğramasına karşı işletmenizin sorumluluğunu teminat altına alır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Deniz kıyısında yer alan işletmenizde, doğayı tehdit eden bir kirlenme durumuyla karşılaştığınızda, bölgenin temizlenmesini teminat altına alır. Ayrıca, hukuki sorumluluğunuz gereği yaptıracağınız bu sigorta ile 3. şahısların yaralanması, vefatı ya da özel mallarında oluşacak zararlar da güvence altına alınır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik görevlilerinin, hizmetleri içinde yer alan görevi yerine getirdikleri sırada meydana gelebilecek durumlarda, 3. şahısların zararlarını teminat altına alır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tehlikeli maddelerle mesleğini sürdüren kişi ve kurumları, faaliyetleri sırasında, herhangi bir sebepten dolayı,  3. şahısların uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Hekimler, diş hekimleri ve tıp uzmanlarının görevleri esnasında karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Ayrıca bu tazminat taleplerine bağlı yargı giderleri ve beraberindeki makul giderler de teminat kapsamında yer alır.
  0(532)200-0050