ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalının günün 24 saati, iş yerinde ve özel hayatında meydana gelebilecek kazalar sonucunda oluşabilecek yaşam kaybı, geçici ve sürekli sakatlık risklerini bir yıl süreyle güvence altına alır.

Günlük yaşamınızda meydana gelebilecek kazalara karşı kendinizi ve ailenizi son derece uygun primlerle güvence altına almanız mümkün. Evde, iş yerinde, seyahat ederken kısacası, dünyanın her yerinde, meydana gelebilecek trafik kazası, düşme, kene ve böcek ısırması, yanma, zehirli gazların soluması gibi birçok riske karşı bu sigorta ile koruma altında olabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortaları, ferdi olarak yapılabildiği gibi, gruplara yönelik de yapılabilir. Grup Ferdi Kaza sigortası genelde aynı işyerinde çalışan kişilere, aynı poliçede tek tek isimleri, yaşları, meslekleri, sigorta bedelleri belirtilmek sureti ile  poliçe tanzim edilir. Grup Ferdi Kaza sigortalarının avantajı, sigorta ettiren grup indiriminden yararlanır. Grup Ferdi Kaza poliçelerinde sigorta ettirenin talebine göre;  Teminat günlük 24 saat olarak verilebileceği gibi, 8 saatlik mesai süresi ile  de  sınırlandırılabilir.

Teminatları
Kaza sonucu ölüm:

Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde sigorta meblağı poliçede tanımlanan lehtara veya sigortalının kanuni varislerine ödenir.

Kaza sonucu sürekli sakatlık:

Kaza, sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakat kalmasına neden olduğu takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespit edilmesinden sonra, sigorta genel şartlarında belirtilen maluliyet nispetlerine tekabül eden meblağ sigortalıya ödenir.

Gündelik tazminat (geçici iş görmezlik):

Sigortalının kaza sonucunda geçici olarak çalışmayacak duruma düşmesi halinde, tıbbi tedavinin başladığı tarihten itibaren azami 200 gün süreyle poliçede tespit olunan meblağ kendisine ödenir.

Tedavi giderleri:

Sigortalının, kaza anından itibaren bir yıl içerisinde kaza nedeniyle yapmış olduğu doktor ücretleri, ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer giderleri sigorta limitine kadar karşılar.

Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması , ek teminat olarak poliçe kapsamına dahil edilebilir.

Grup Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortaları, ferdi olarak yapılabildiği gibi, gruplara yönelik de yapılabilir. Grup Ferdi Kaza sigortası genelde aynı işyerinde çalışan kişilere, aynı poliçede tek tek isimleri, yaşları, meslekleri, sigorta bedelleri belirtilmek sureti ile  poliçe tanzim edilir. Grup Ferdi Kaza sigortalarının avantajı, sigorta ettiren grup indiriminden yararlanır. Grup Ferdi Kaza poliçelerinde sigorta ettirenin talebine göre;  Teminat günlük 24 saat olarak verilebileceği gibi, 8 saatlik mesai süresi ile  de  sınırlandırılabilir.

Genişletilmiş Ferdi Kaza Sigortası

Günlük yaşamınızda meydana gelebilecek çeşitli risklere karşı kendinizi ve ailenizi son derece uygun primlerle güvence altına almanız mümkün. Evde, iş yerinde, seyahat ederken meydana gelebilecek birçok riske karşı Genişletilmiş Ferdi Kaza Sigortası ile tek poliçede birçok güvenceyi bir arada sunuyoruz.

Teminat Kapsamı

» Kaza Sonucu Vefat
» Kaza Sonucu Maluliyet
» Kaza Sonucu Tedavi Masrafları
» Deprem 
» Kişisel Eşya Kapkaç
» Konut Bireyleri Sorumluluk
» Çocuk Eğitim Güvencesi
» Tıbbi ve Hukuksal Danışma Hattı
» Ambulans
» Sağlıkta Avantajlar Hizmeti

Kaza Sonucu Vefat
Sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl zarfında ölümü halinde sigorta meblağı poliçede tanımlanan menfaattarlara veya sigortalının kanuni hak sahiplerine ödenir.

Kaza Sonucu Sürekli Sakatlık
Kaza, sigortalının kaza sonucunda derhal veya kaza tarihinden itibaren iki yıl zarfında sürekli sakat kalmasına neden olduğu takdirde, tıbbi tedavinin sona ermesi ve sürekli sakatlığın kesin olarak tespit edilmesinden sonra, sigorta genel şartlarında belirtilen maluliyet nispetlerine tekabül eden meblağ sigortalının kendisine ödenir.

Tedavi Giderleri
Sigortalının, kaza anından itibaren bir yıl içerisinde kaza nedeniyle yapmış olduğu doktor ücretleri ve cerrahi işlemler, ilaç, tahlil, röntgen ve diğer tedavi giderleri sigorta limitine kadar karşılanır.
Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer Kayması; nedeniye sigortalı gelebilecek zararlar bu poliçe kapsamındadır. 

Konut Bireyleri Sorumluluk Teminatı 
Sigortalının ve birlikte yaşadığı aile bireylerinin, konut içindeyken üçüncü şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararlar nedeniyle ortaya çıkan sorumluluklar temin edilmektedir.

Evcil Hayvan Sorumluluğu
Sigortalının evinde baktığı evcil hayvanların verebilecekleri zararlardan kaynaklanan sorumluluğu, poliçede kayıtlı konut bireyleri sorumluluk teminatı kapsamında temin edilmektedir.

Kişisel Eşya Kapkaç Teminatı
Sigortalının gasp/kapkaç nedeniyle çantasında veya üzerinde bulunan kıymetlerin çalınması, resmi mercilere gerekli başvuruların yapılmış olması şartı ile, sigorta limitine kadar tazminat ödenir. 

Çocuk Eğitim Güvencesi
Sigortalının, Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde kaza neticesi vefatı halinde, geride kalan varisleri arasında yer alan, ilk ve orta öğretimde okumakta olan çocuğuna sigorta limitine kadar ödeme yapılır.

Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortası

Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortası; 18-69 yaşlar arasında bay-bayan, emekli çalışan, SSK’lı,  emekli sandığı , özel sigorta veya sigortasız ve her meslek grubuna hitap edecek bir Acil Sağlık Sigortası ve Ferdi Kaza paket ürünüdür.

Acil Sağlığım Güvende Ferdi Kaza Sigortasında acil sağlık hizmeti, acil durumun oluştuğu yerde başlayan ve ambulans hizmeti ile devam eden gerektiğinde hastanede teşhis, tedavi ve operasyon aşamasına kadar süren birbirine bağlı çeşitli hizmetlerden oluşan bir yaşam zinciridir. Bu zincirin kırılması durumunda da geride kalanlara önemli bir destek sunulmaktadır.

Teminat Kapsamı

1) Ambulans ve Tıbbi Danışmanlık Hizmetleri

» Tıbbi Danışmanlık
» Acil Sağlık Hizmetleri
» Kara Ambulansı
» Acil Hekim Hizmeti
» İlaç ve Sarf Malzemeleri

2) Ferdi Kaza

» Vefat Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza nedeniyle vefatı halinde kanuni varislerine tazminat ödenir.
» Daimi Maluliyet Teminatı: Sigortalının araç içinde veya dışında uğrayacağı ani ve harici bir kaza nedeniyle daimi sakat kalması halinde kendisine tazminat ödenir.

Terör, Deprem, Sel, Yanardağ Püskürmesi ve Yer Kayması nedeniyle sigortalıya gelebilecek zararlar bu sigorta kapsamındadır. 

3) Acil Tıbbi Masraflar

» Hastaneye varıştan 12 saat veya daha kısa bir süre öncesinde ortaya çıkan akut tıbbi bir hastalık dolayısıyla tedaviye ihtiyaç duyup hastanede gecelemesinin gerektiği durumlarda acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları
» Kaza sonucu bedeni yaralanmaya maruz kalınması halinde kaza saatinden itibaren en geç 12 saat içinde hastaneye başvurması şartıyla acil tıbbi, operasyonel hastane bakım masrafları poliçe de kayıtlı limite kadar ödenmektedir.

4) Gündelik Tazminat

Acil tıbbi masraflar teminatı kapsamındaki bir kaza ve hastalık neticesinde aralıksız olarak 24 saatten daha fazla hastanede yatan sigortalıya hastanede geçen her bir 24 saat için gündelik tazminat ödenecektir. 

5) 7/24 Hasar Provizyon Hizmetleri

Poliçe teminatına giren bir rahatsızlık ve kazada CGM’nin anlaşmalı olduğu 3000 sağlık kuruluşunda hizmet alan sigortalılarımızın hastanedeki gelişmelerini CGM takip edecek ve provizyonu CGM verecektir. Bu durumda sigortalımız evrak temin etmeye uğraşmayacak, poliçe limitlerine kadar hastaneye herhangi bir ödemede bulunmayacaktır.

6) Sağlıkta Avantajlar Dünyası

Poliçe kapsamı ya da poliçe kapsamı dışındaki tüm sağlık harcamalarında anlaşmalı sağlık kuruluşlarından indirimli hizmet almalarını sağlayacaktır. Anlaşmalı Sağlık Kurumu CGM'nin, hem indirim hem de direkt ödeme anlaşması yaptığı sağlık kurumlarının (hastane, klinik, laboratuvar, teşhis ve tedavi merkezi, eczane ve doktor) tamamıdır. Sigorta şirketi'nin sağlık sigorta poliçesine sahip sigortalıları bu kuruluşlarda poliçe özel şartları ve teminatlarına uygun olarak hizmetlerden varsa kendi paylarına düşen kısmı ödemek suretiyle yararlanırlar. 
  0(532)200-0050