ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Mühendislik Sigortası

Son yıllarda dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmeler neticesinde, iş dünyası özellikle taahhüt projelerine yönelmeye başlamışlardır. Türk Müteahhitlerimiz’in önceden edindikleri tecrübeler ve başarı ile tamamlanmış oldukları birçok projeden elde ettikleri referanslar ile yurtdışında ve yurtiçinde üstlendikleri proje sayısı arttırmışlardır.

Dubai Starr Sigorta A.Ş. “Mühendislik Riskleri” yönetimi ekibi Müteahhitlerimiz’in yurtiçi ve yurtdışında üstlendikleri projelerde ihtiyaç duyacakları İnşaat ve Montaj sigorta ürünlerini müşterilerinin hizmetine sunarak, müşterilerinin değerini maksimize etmeyi hedeflemektedir.

Ayrıca Mühendislik Branşı kapsamında yer alan “Makine Kırılması” ve “Elektronik Cihaz” sigortaları da teminat kapsamı altına alınabilmektedir.

İnşaat Tüm Riskler Sigortası

Müteahhitlik sektöründeki en küçük projeden en büyük projeye kadar her tip proje teknik uzman kadromuz tarafından değerlendirilmek sureti ile oluşabilecek her türlü risklerden korunmuş olacaksınız.

Örneğin; Konut , Otel, Alışveriş Merkezleri, Baraj, Tüneller, Karayolu, Demiryolu v.b. ne ait inşaat faaliyetleri.

İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak pek çok risk altında olduğunuzu da biliyorsunuzdur. Dubai Starr Sigorta A.Ş. diğer sigorta branşlarında olduğu gibi “Mühendislik Sigortaları” nda da tüm risklere karşı projeleri çok geniş kapsamlı olarak güvence altına alır.

Teminat kapsamına alınan riskler : Yangın, Yıldırım, İnfilak, Deprem, Sel, Fırtına, Don, Toprak Kayması, Kaya Düşmesi, Hırsızlık, Dikkatsizlik.

Ayrıca talep edilmesi durumunda Yardımcı Şantiye Tesisleri, Ekipmanlar, Makineler, Üçüncü Şahıslara verilecek zararlar, Bakım Devresi, Kötü Niyetli Hareketler ile dünya çapında kabul edilmiş en büyük Reasürans şirketlerinden “Munich Re” klozları da inşaat proje detaylarına göre teminat kapsamına dâhil edilebilir.

Montaj Tüm Riskler Sigortası

Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Montaj Sigortası'nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir.

Örneğin; Metal İşleme, İnşaat/ Şantiye Makinaları, Boru Hatları, Elektrik Endüstrisi, Bilgi İşlem Merkezleri, Asansör ve Yürüyen Merdiven Tesisleri  v.b. ne ait montaj ve demontaj çalışmaları.

Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, doğal afetler (deprem, sel, seylâp, toprak kayması, fırtına, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık nedeniyle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. Montaj Sigortası poliçe genel şartlarında istisna dışında kalan hemen hemen tüm riskleri teminat altına alır : İhmal, Dikkatsizlik, Montaj Esnasında Meydana Gelecek Her Türlü Kazalar, Deneme (Tecrübe) Aşaması gibi.

Ayrıca talep edilmesi durumunda Yardımcı Şantiye Tesisleri, Ekipmanlar, Makineler, Üçüncü Şahıslara verilecek zararlar, Bakım Devresi, Kötü Niyetli Hareketler ile dünya çapında kabul edilmiş en büyük Reasürans şirketlerinden “Munich Re” klozları da inşaat proje detaylarına göre teminat kapsamına dâhil edilebilir. 

Makine Kırılması Sigortası

Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken, aynı iş yerinde temizleme, yenileme veya yer değiştirme esnasında, dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. 
Örneğin; Tekstil Makinaları, CNC Torna Tezgahları, Forklifler, Ekskavatörler, Vinçler v.b. ne ait makine 
arızalanmaları.

Teminat kapsamına giren riskler ise;

 • İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği
 • İşletme Kazaları
 • Yağlama Kusuru
 • Elektrik enerjisinin doğrudan doğruya tesiri sonucu kısa devre, voltaj yükselmesi
 • Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma
 • Tıkanma ve Yabancı Maddelerin Girmesi
 • Santrifüj Kuvvetinin Yol Açacağı Yırtılmalar
 • Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı
 • Su Çekiçlemesi
 • Alçak Basıncın Yol Açacağı Deformasyonlar
 • Fırtına, Don, Buz Sürüklenmesi
 • Hatalı Tasarımın Yol Açacağı Ziya ve Hasarlar

Hatalı Tasarımın Yol Açacağı Ziyan ve Hasarlar

Ayrıca talep edilmesi durumunda makine kırılması poliçesine Fiziki İnfilaklar, Makinelerin Temel ve Kaidelerinde meydana gelecek hasarlar, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Teminatı, Fazla Mesai, Gece İşçiliği, Tatil Günlerinde Çalışma ve Seri Taşıma Ek Giderleri Teminatı kapsama dâhil edilebilir.

Elektronik Cihaz Sigortası

Cihazların deneme devresinden sonra, normal çalışır halde iken aynı iş yerinde temizleme, yenileme veya yer değiştirme esnasında dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Yangın, Hırsızlık ve Kırılma riskleri konularında üç ayrı poliçe ile teminat altına alınabilecek Elektronik Cihazların tüm riskleri tek poliçe ile güvence altına alınmaktadır.

Örneğin; Büro Cihazları: Bilgisayarlar, Faks, Fotokopi Cihazları, Telefon, Tıbbi Cihazlar, Taşınabilir Cihazlar v.b. ne ait elektronik cihazların arızalanmaları

Teminat kapsamına giren riskler ise;

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Dâhili Su
 • Sel ve Su Baskını
 • Hırsızlık
 • Kırılma riskleri
 • Bakım Anlaşması

Ayrıca talep edilmesi durumunda elektronik cihaz poliçesine Deprem, Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri Teminatı, Taşınabilir Elektronik Cihaz Teminatı, Valfler ve Tüpler Teminatı, Fazla Mesai, Gece İşçiliği, Tatil Günlerinde Çalışma ve Seri Taşıma Ek Giderleri teminatı kapsama dâhil edilebilir.




  0(532)200-0050