ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Hırsızlık Sigortası

Taşınan Para Sigortaları

Banka veya şirketlerin para veya kıymetli evrak nakli ile görevlendirdiği personelin taşıdığı kıymetlerin nakliyle ilgili olarak aşağıdaki olaylar sonucu oluşacak kayıpları temin eder:

  • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle vaki olacak gasp ve hırsızlık,
  • Herhangi bir araç ile nakil sırasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hırsızlık,
  • Nakil esnasında bilinmeyen nedenler sonucu oluşacak kayıplardır.

Ancak parayı taşıyan şahsın suiistimali, ayrı bir sigorta konusu olmakta ve bu sigortanın dışında kalmaktadır.

Kasa Hırsızlık Sigortaları

Bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır.

Emniyeti Suistimal Sigortaları

Sigortacı; sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı adı, soyadı, görevi poliçede yazılı kişi veya kişilerin, sigortalıya ait para ve kıymetli evrakı veya para ile ölçülebilen malları çalmak, zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı, muafiyet hükmü saklı kalmak kaydıyla, poliçede yazılı tutarı geçmemek üzere temin eder.
  0(532)200-0050