ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sağlık Sigortası

SGK’lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz.

‘’Sağlığınız Bizde’’ tam da size göre… Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse yarı fiyatına sigorta yaptırabilirsiniz.

Teminatlar

Yatarak + Ayakta Teminatlarımız 

 • Cerrahi ve Dahili Yatışlar
 • Yoğun Bakım
 • Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz
 • Koroner Anjiyografi
 • Küçük Müdahale Giderleri
 • Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri 
 • Doktor Muayene (yılda 8 adet)
 • Laboratuvar Hizmetleri
 • Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri
 • İleri Tanı Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Giderleri

Avantajlarımız

 • Yatarak Ayakta tedavi teminatları, poliçe özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak ödenir. SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede Yatarak tedavi kapsamında yer alan tüm tedavi giderleri için 3 ay ( 90 gün ) bekleme süresi mevcuttur.
 • Sadece YATARAK+AYAKTA poliçeler için H/P oranı %0 ise %10 indirim imkanı sunulmaktadır.
 • Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir.
 • 80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir. 
 • Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde, Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere fark ödemeden öncelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Yatarak Tedavi teminatı, cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminat ile karşılanır. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta anlaşmasının olması,
 • Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.

Suni Uzuv Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi)
Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır. Kanser ameliyatı sonrasında olacak meme ve testis protezleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındadır. Robotik uzuvlar kapsam dışındadır. 

Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi)
Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler; koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, ortopedik destekleyiciler, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, işitme cihazı ve her türlü diğer ortopedik destekleyici giderler bu teminat kapsamındadır.

Evde Bakım Teminatı ( Yıllık ) (Yatarak Tedavi)
Hastaneye yatışı takiben, sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması gerekliliği halinde oluşan masraflar bu teminat kapsamındadır. Beslenme, genel vücut temizliği (bez değişimi, sürgü, yıkanma), tedavi (ilaç verilmesi, enjeksiyon, serum ve sonda takılması, pansuman yapılması) gibi hizmetler Evde Bakım Teminatı kapsamında değerlendirilir. Sigortalının desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması halinde gereken bakım masrafları (diyete uygun yemek temini, yemek yedirme, kişisel temizlik vb) bu teminat kapsamına girmez. Tedavi masraflarının ödenebilmesi için sigortalının tedavisini yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini bildiren raporunun ibraz edilmesi ve evde bakım ile ilgili organizasyonun sigorta şirketi tarafından yapılması şarttır. Tedaviyi yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini teyit eden raporunun olmaması veya evde bakım hizmetinin sigorta şirketi tarafından organize edilmemesi halinde oluşacak giderler bu teminat kapsamı dışındadır. 

Ayakta Tedavi
Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir; 

 • Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi,
 • SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması,
 • SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi anlaşmasının olması, 
 • Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması.

Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 8 kez kullanım ile sınırlıdır. Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır.

Sağlığım Sizde Sigortası (Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası)

Nisan 2014'de yürürlüğe giren "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale geldi.

Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığımız "Sağlığım Sizde" ürünüyle, sigortalılarımızın hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderleri Türk Nippon Sigorta'nın yaygın anlaşmalı kurum ağı ve hızlı hizmet gücüyle 7/24 güvence altında. Unutmayın, her şeyin başı sağlık!
  0(532)200-0050