ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

SBN Sigorta

SBN Sigorta yeniden yapılandırıldığı 2012 yılında bu yana risk seçimine dikkat ederek, düşük riskli segmentelere yönelerek, etkin hasar kontrolü yaparak, hasar maliyetlerini azaltarak, insan sermayesine ciddi yatırımlar yaparak, sektörde sıra dışı ve tercih edilen sigorta şirketlerinden biri olma hedefleri doğrultusunda, emin adımlarla ilerlemektedir.


SBN Sigorta HİZMETLER

Konut Sigortası

Sbn Konut Paket Sigorta Poliçesi, ev ve içindeki eşyaları yangından hırsızlığa, depremden su baskınına kadar pek çok riske karşı koruma altına alan geniş kapsamlı ve "kişiye özel" bir paket sigorta uygulamasıdır. Evin ve içerisindeki eşyaların oturulamaz hale geldiği durumlarda, taşınma veya enkaz kaldırma gibi giderler sizi mağdur edebilir. Ayrıca evinizde oluşabilecek hasarlar kiracınızı taşınmak zorunda bırakabilir, böylece kira gelirinizden mahrum olabilirsiniz. Sbn Sigorta, sunmuş olduğu Konut Paket Sigorta Poliçesi ile sizi oluşabilecek bir çok yükten kurtarır, size mutluluğunuzu düşünmek kalır. Daha detaylı bilgi için en yakın Sbn Sigortası acentesiyle irtibata geçebilirsiniz. Teminat altına alınan rizikolar:  Yangın, yıldırım, infilak  Yangın mali mesuliyet  Deprem ve yanardağ püskürmesi  Dahili su  Duman  Sel ve su baskını  Fırtına  Yer kayması  Hava ,kara ve deniz taşıtları çarpması  Hırsızlık  Kar ağırlığı  Enkaz kaldırma masrafları  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör  Kira kaybı  Kıymetli eşya hırsızlık  Alternatif Konut Masrafları  Ferdi Kaza  Sabit dekorasyon  Elektronik cihaz  3.şahıs mali mesuliyet  Cam kırılması  Yeni değerinden ödeme  Sabit tesisatta hırsızlık  Badana boya teminatı  Enflasyondan koruma  Yakıt sızması Bu poliçe ile konutunuz ve işyeriniz için; yangın, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar dahilinde meydana gelebilecek maddi hasarlar (mal zararları) sonucu, sigortalı olarak, mal sahibinize, kiracınıza veya komşularınıza karşı doğacak mali sorumluluğunuz güvence altına alınır. Seçime bağlı ek teminatlar:  Dahili su  Duman  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri,  Kötü niyetli hareketler, Terör

Zorunlu Deprem Sigortası

18.05.2012 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6305 sayılı "Afet Sigortaları Kanunu" gereğince 27.09.2000 tarihinden itibaren, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle Devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler zorunlu deprem sigortasına tabidir. Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır.  Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,  634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,  Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler,  Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası ile;  Depremin  Deprem sonucu yangının  Deprem sonucu infilakın  Deprem sonucu yer kaymasının; Özel Uygulamalar 2007 ve sonrasında inşa edilen binalar için yapılacak poliçelerde %10 indirim uygulanmaktadır. Vade bitiminden itibaren 30 gün içinde yapılan kesintisiz yenilemelerde ise %20 indirim uygulanmakta olup, söz konusu iki indirim fırsatından birlikte de faydalanılabilmektedir.

İş Yeri Sigortası

İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak biraraya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesi altına alabilirsiniz. Otomatik teminatlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun alternatifi yaratabilirsiniz. Üstelik SBN İşyeri Paket Sigortası, bu kadar geniş güvence kapsamını size çok ekonomik bir çözümle ulaştırıyor. Teminat altına alınan rizikolar:  Yangın, Yıldırım, İnfilak  Yangın Mali Mesuliyet  Dahili Su  Fırtına  Yer Kayması  Kar Ağırlığı  Duman  Hava Taşıtları Çarpması  Kara Taşıtları Çarpması  Enkaz Kaldırma Masrafları  Alternatif İşyeri Masrafları  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör  Terör Sorumluluk  Kira Kaybı  İş Durması  Hırsızlık İşyeri Sigortası'nın teminat kapsamı istenildiği takdirde aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Deprem ve yanardağ püskürmesi  Sel ve su baskını  Cam kırılması  Enflasyondan koruma  Ferdi Kaza  3. Şahıs Mali Sorumluluk  İşveren Mali Sorumluluk  Taşınan Para  Emniyeti Suistimal  Makine Kırılması  Elektronik Cihaz  Kasa Yangın  Yazar Kasa Yangın Poliçenizi yaptırırken, özellikle 3. şahıs emteası varsa bildirilmelidir. Bu poliçe aşağıda belirtilen genel şartlar, klozlar ve poliçede yazılı açıklamalar çerçevesinde hüküm ifade eder. Bu poliçe ile konutunuz ve işyeriniz için; yangın, infilak ana teminatlarına ilave olarak, aşağıda belirtilen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek, söz konusu teminatlar dahilinde meydana gelebilecek maddi hasarlar (mal zararları) sonucu, sigortalı olarak, mal sahibinize, kiracınıza veya komşularınıza karşı doğacak mali sorumluluğunuz güvence altına alınır. Seçime bağlı ek teminatlar:  Dahili su  Duman  Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk hareketleri,  Kötü niyetli hareketler, Terör

Kasko Sigortası

Poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz kara araçlarından, römork veya karavanlardan iş makinelerinden, lastik tekerlekli traktörler, diğer zirai tarım makinelerinden doğan menfaatin aşağıda belirtilen risklerin gerçekleşmesi sonucunda doğrudan uğrayacağı maddi zararları teminat altına alır.  Aracın Karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu,motorsuz araçlara çarpması,  Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar,  Üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler, ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar,  Aracın yanması,  Aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı Sigortalı aracın kullanılmasından doğan ve Karayolları Trafik Kanununa ve Umumi Hükümlere göre aracın işletenine terettüp eden hukuki sorumluluğu ve bu poliçe teminat kapsamında olmak şartıyla, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (TRAFİK) hadlerinin üzerinde kalan kısmını, poliçede yazılı limitlere kadar temin eder. Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı Bu sigorta, aracınız gerek hareket halinde, gerekse park halinde iken, aracınıza bakımı yapılırken veya inilip binilirken meydana gelecek bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcuların, sürücüsünün ve varsa muavinin maruz kalacakları her türlü kazaların sonuçlarına karşı teminat verir. Poliçede belirtilen tazminatlar, sigortalının kaza sonucu yaralanma ve/veya maluliyeti durumunda kendisine, vefatı durumunda ise poliçede belirttiği lehtarına ödenir.  Deprem ve yanardağ püskürmesi teminatı  Sel ve su baskını teminatı  Grev lokavt kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı  Enflasyon teminatı  Sigara ve benzeri maddeler zararı teminat  Çekme ve çekilme sırasında meydana gelen zararlar teminatı  Anahtar kaybı zararları teminatı  0 km araçlarda yeni değer teminatı  Araç içindeki kişisel eşyalar (sadece hususi otolar için)  Yanlış akaryakıt dolumu teminatı (sadece hususi otolar için)  Kullanım ve gelir kaybı teminatı  Kemirgen Hayvanlar  Asıl anahtar kullanılarak aracın çalınması teminatı  Hasarsızlık indirim  İhtiyari mali mesuliyet sigortası teminatı  Ferdi kaza koltuk sigortası teminatı  Hukuksal koruma sigortası teminatı

Trafik Sigortası

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk (Trafik) sigortası, karayollarına çıkan tüm motorlu kara taşıtları ile lastik tekerlekli traktörler ve bunların çekmekte olduğu römork sahiplerinin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre yaptırmak mecburiyetinde oldukları zorunlu bir sigorta türü olup, aracın kullanımından dolayı üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar ile araç sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Teminat altına alınan rizikolar; Sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, işletene düşen hukuki sorumluluğu, zorunlu sigorta limitlerine kadar temin eder. Araca bağlı olarak çekilmekte olan römork veya yarı römorkların (hafif römorklar dahil) veya çekilen bir aracın sebebiyet vereceği zararlar çekicinin sigortası kapsamındadır. Ancak, insan taşımada kullanılan römorklar bunlar için poliçede özel şartları belirtilecek ek bir sorumluluk sigortası sağlanmış olması kaydıyla teminata dahil olur. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla, sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar sigortacı tarafından karşılanır . Bu sigorta işletenin (sigorta ettirenin) haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Teminat Kapsamı Şehirlerarası ve uluslararası seyahat eden yolcuları, sürücüleri ve sürücü yardımcılarını, seyahatin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri dışında meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatlık hallerine karşı sigortalayan poliçelerdir. Poliçede kayıtlı taşımacının, Karayolu Taşıma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olması gerekir. Kapsama dahil olan teminatlar;  Ölüm  Yaralanma  Tedavi

Seyahat Sağlık Sigortası

SBN Sigorta Seyahat Sağlık Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde aniden hastalanmanız veya yaralanmanız durumunda oluşabilecek tedavi masraflarınızı karşılayabilecek bir poliçeye sahip olabilirsiniz.. Seyahat Sağlık poliçeniz, seyahat süresi içerisindeki hastalanma ya da yaralanmanız sonucunda gereken tedavi masraflarınızı poliçenizde belirtilen limit dahilinde karşılamaktadır. Teminatınız, poliçenizin geçerli olduğu seyahat ettiğiniz ülkenin gümrüğünden giriş yapılması ile başlar, Türkiye gümrüğünden giriş yapılması veya sigortanızın bitiş tarihinde sona erer. 1.Bölge : Türkiye, Amerika, Kanada ve Japonya hariç tüm dünya 2.Bölge : Yurtdışı (Türkiye hariç Tüm dünya) 0-17 yaş arasındaki çocuklar anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 65-75 yaş arası kişiler %50 ek prim ve 75 yaş üzeri kişiler %100 ek prim ödemek kaydı ile kaza ile ilgili durumlar için sigortalanabilirler. 65 yaş ve üzeri kişiler sadece kaza durumlarına karşı kapsam altındadırlar. Dar Teminat Kapsamı  Tıbbi Bilgi ve Danışmanlık  Ayakta ve Yatarak (Hastanede) Tıbbi Tedavi Teminatı  Tıbbi Nakil  Vefat Eden Sigortalının Cenazesinin Nakli  Seyahatin İptali Geniş Teminat Kapsamı( Dar teminatlara ilaveten aşağıdaki teminatları kapsamaktadır )  Refakatçi Nakli  Refakatçi Yakının Konaklama Giderleri  Kişisel Eşyaların İkamesi  Gerekli İlaçların Sevki  Refakat Edilemeyen Çocukların Geri Dönüşü  Hastaneden Taburcu Oluşu Takiben Otelde Konaklama  Sigortalının Vefatı Halinde, Aile Fertlerinin Dönüşü  Sigortalının Yakınının Sağlık Durumunun İzlenmesi  Ülkeye Öngörülmeyen Dönüş  Acil Mesajların İletilmesi  İdari Asistans  Bagaj Kaybı veya Hasarı  Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması  Hukuki Yardım

Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi Kaza Sigortası, sigortalıyı kendi iradesi dışında meydana gelebilecek ani ve harici kazalara karşı teminat altına alır. Ferdi Kaza Sigortası ile teminat altına alınan riskleriniz; Vefat: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu vefat eden sigortalının, poliçede belirtilen lehdarlarına ödenen tazminatı içermektedir. Sürekli Sakatlık: Bu teminat ile, herhangi bir kaza sonucu sakat kalan sigortalıya, uğradığı sakatlık derecesine göre tazminat ödenir. Ölüm ve sürekli tam sakatlık (daimi maluliyet) halinde sigorta bedelinin tamamı ödenir. Sürekli kısmi sakatlık halinde ilişik genel şartlarda yer alan cetveldeki oranlar dahilinde ödeme yapılır. 16 yaşından küçük çocukların ölümü halinde ölüm teminatı cenaze masrafları ile sınırlıdır İsteğe bağlı olarak verilebilecek teminatlar : Tedavi Masrafları : Bu teminat ile sigortalının, herhangi bir kaza sonucu yaralanması neticesindeki tedavi masraflarını teminat altına alır. Tedavi masrafları teminatı Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatları toplamının % 5'i ile sınırlıdır. Gündelik Tazminat : Bu teminat ile, sigortalının, herhangi bir kaza sonucu, geçici süre ile çalışamayacak olması durumunda uğrayacağı gelir kaybı tazmin edilir. Gündelik Tazminat teminatı, Vefat ve Sürekli Sakatlık teminatlarının toplamının % 5'i kadar olup, poliçe dönemi içinde 200 gün ile sınırlıdır. Tedavi Masrafları teminatı ve Gündelik tazminat veya tedavi yalnız başına temin edilemez

Sorumluluk Sigortası

İşveren Mali Sorumluluk İş yerinizde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda size düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle size bir hizmet anlaşması ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından talep edilecek, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat istemleri ve yine aynı kurum tarafından size karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat tutarlarını teminat altına alan bir paket sigortadır. 3. Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Sigorta süresi içinde meydana gelecek bir olay sonucu, üçüncü kişilere herhangi bir sebeple verebileceğiniz bedeni ve/veya maddi zararlar sebebiyle üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan talepleri neticesinde , hukuken ödemekle yükümlü olacağınız tazminatı poliçede tespit olunan meblağlara kadar temin eder. Asansör Kaza Mali Sorumluluk Sigortalının konut, işyeri ya da alışveriş merkezlerindeki asansör veya yürüyen merdivenlerin kullanımı sırasında, 3. şahısların uğrayacağı zararlar karşısında doğacak sorumluluklarını teminat altına alır. Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Bu sigorta tabii veya sentetik, katı, sıvı veya gaz şeklinde bulunan her türlü yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve yakıcı maddelerin üretimi, depolanması, taşınması, satımı ve kullanımı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki tehlikeli atıkların toplanması, taşınması, geçici ve ara depolanması, geri kazanımı, yeniden kullanılması ve bertarafı faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin mesleki faaliyetlerinin icrasında meydana gelebilecek kazalar sonucu, kusurları olsun veya olmasın, üçüncü kişilerin uğrayacakları maddi ve bedeni zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Bu sigorta ile, istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri sırasında üçüncü şahıslara verecekleri zararlar teminat altına alınmaktadır. Bu sigorta, sigorta ettirenin, sigorta konusu olaylar sonucunda kendisine yöneltilebilecek haksız taleplere karşı savunmasını da temin eder. Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Bu sigorta, likit petrol gazı (LPG) dolumu yapan firmaların, doldurdukları, doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye ulaştırdıkları tüplerin kullanılmak üzere bulundurdukları yerlerde patlaması, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu üçüncü şahıslara verecekleri bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını teminat altına alır. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Bu sigorta serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların poliçede belirtilen mesleki faaliyeti ifa ederken, sözleşme tarihinden önceki on yıllık dönemdeki veya sözleşme  süresi içindeki mesleki faaliyeti nedeniyle verdiği zararlara bağlı olarak sözleşme  süresi içinde kendisine yapılan tazminat taleplerine ve bu taleple bağlantılı yargılama giderleri ile hükmolunacak faize karşı, poliçede belirlenen limitler dahilinde teminat sağlar. Ancak on yıllık dönemin başlangıcı 30 Temmuz 2009’u geçemez ve bir aydan fazla sigortasız kalınan dönemlerde meydana gelen olaylara bağlı olarak sigortalı dönemlerde yapılan ihbarlar için sigorta koruması yoktur. Kamu sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar sigorta ettiren sıfatıyla kendileri tarafından, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanların her biri için ayrı ayrı, sigorta ettiren sıfatıyla kurumları tarafından, mesleklerini serbest olarak icra eden tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile sözleşmeli aile hekimleri için kendileri tarafından yaptırılır. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Bu sigorta ile sigortacı, poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç suları, karasuları, kıta shanluğu ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu, temizleme masrafları, toplanan arıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı, 3.3.2005 tarihli ve 5312 sayısı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerden Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde, sigortalıya terettüp edecek hukuki sorumluluğu, ilgili genel şartlar çerçevesinde teminat altına alır.

Nakliyat Sigortası

Emtea Nakliyat Sigortası Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden diğer bir yer taşınmakta olan her türlü yükün, taşınmaları sırasında karşılaşabilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara karşı teminat sağlamaktadır. Emtia nakliyat sigortasında, sigortalının kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmadan kaynaklanan hasarlar, malların kendi kusuru veya ambalaj yetersizliğinden kaynaklanan hasarlar karşılanmamaktadır. Savaş, grev, kargaşalık ve halk hareketleri gibi rizikolar ayrıca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortası sefer esası ile yapılmakta, sürekli sevkıyat yaptıran sigortalılar için nakliyat sigortalarında abonman poliçeleri yapılmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kaldırılmaktadır. Emtia nakliyat sigortasında sigortalı, tedbirli davranmak ve naklettirdiği malların korunması için kendine düşen önlemleri almakla yükümlüdür. Ayrıca, taşınacak mallarla ilgili olarak sigortacıya verilecek bilgilerin taşıma belgelerindeki bilgilerden farklı olmaması gerekir. Tam Ziya Klozu Tam ziya teminatı, sadece taşımayı yapan geminin tamamen batması ve yok olması sebebi ile taşınan emteanın da tam ziya olmasını temin eder. Bu teminat türüne, müşterek avarya ve hususi avarya hasarları dahil değildir. Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları Dar Teminat olarak da bilinen “C” kloz, ana teminat olan tam ziya riskine ek olarak aşağıdaki rizikoları da kapsar:  Yangın, infilak  Geminin batması, oturması, karaya vurması, alabora olması  Geminin sudan başka bir nesne ile çarpışması, çatması  Tehlike limanında yükün boşaltılmasına, makul olarak yüklenebilen ziya veya hasarı  Müşterek avarya fedakarlığı  Denize mal atılması “C” kloz teminatından yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları hariçtir. Enstitü Yük Klozları (Institute Cargo Clauses (A) Geniş teminat olarak adlandırdığımız bu teminat, taşınan emteayı yolculuk esnasında dıştan gelen, ani ve beklenmedik, tesadüfi bir olayın gerçekleşmesi neticesinde oluşacak hasarlara karşı güvence altına alır. Aşınma ve yıpranma gibi beklenen bir süreç içinde oluşan kaçınılmaz olaylar, malın ayıbı veya fiziksel özellikleri gibi malın içinde oluşan olaylar teminat kapsamı dışındadır. “All Risks Klozu” Tam Ziya (Total Loss) ve Institute Cargo Clauses “C” veya Institute Cargo Clauses “F.P.A” (Free of Particular Average) klozları ile temin edilen tüm rizikoları kapsamakla beraber, aşağıda yazılı rizikoları da temin eder:  Ezilme, çizilme, kırılma, olağandışı akma  Yağmur veya deniz suyu ile ıslanma  Eksik teslim, teslim edilmeme  Hırsızlık  Ambar buğusu  Diğer yüklerle temas  Yükleme, boşaltma, aktarma hasarları, kanca hasarları  Dalgalar tarafından denize sürüklenme  Deprem ve volkanik rizikolar  Çuvalların patlaması, yırtılması Kara yolu ile yapılan taşımalar için de verilebilecek üç tür teminat mevcuttur. Bu teminatları en dar olandan en geniş olana göre şöyle sıralayabiliriz: a) Tam Ziya(Total Loss) b) Kamyon Klozu ve Demir Yolu Klozu c) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks Kamyon Klozu Institute Cargo Clauses “C” teminatının karayolu taşımalarına uygulanabilir şekli olan “Kamyon Klozu”, sadece sigortalı emteayı taşıyan nakil vasıtasının yanması, devrilmesi, çarpışması rizikoları ile; derelerin taşması, yolların çökmesi, köprülerin yıkılması, sel, çığ, toprak ve dağ heyelanı, yıldırım ve infilak neticesinde meydana gelen ziya, hasar ve masrafları karşılar. Yükleme, boşaltma ve aktarma rizikoları bu teminattan hariçtir. Demir Yolu Klozu Kamyon Klozu’ nun demir yolu taşımacılığına uygulanabilir şeklidir Hava Yolu Klozu Hava yolu ile yapılan taşımalar için verilebilecek teminatlar şunlardır: a) Tam Ziya (Total Loss) b) Institute Cargo Clauses “A” veya Institute Cargo Clauses All Risks Emtea Nakliyat Sigortalarında teminat kapsamı dışında kalan haller:  Sigortalının kastı, kötü niyetinden doğan masraflar  Sigortalı şeyin yetersiz veya uygun olmayan ambalaj veya istiflenmesinden kaynaklanan ziya, hasar ve masraflar  Sigortalı şeyin normal akması, olağan hacim veya ağırlık kaybı ya da olağan aşınma ve yıpranması  Sigortalı şeyin kendi ayıbı, gizli kusuru veya doğasından kaynaklanan ziya, ve hasarlar  Donatanın iflası ve mali kusuru  Yakın nedeni gecikme olan ziya, hasar veya masraflar. Bu gecikme sigortalı bir rizikodan ileri gelmiş olsa bile, hasarlar teminat dışındadır.  Atom veya nükleer parçalanma ve/veya birleşme ya da nükleer savaş silahlarının kullanılması ve her türlü radyoaktif kirlenme neticesinde meydana gelen ziya, hasar veya masraflar  Sigortalı tarafından bilinen denize ve yüke elverişsizlik  Harp, grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri rizikoları (ek primle teminata dahil edilebilir) Emtea Nakliyat Sigortalarında ilave prim karşılığında verilen ek teminatlar: Deniz yolu ve Hava yolunda verilen ek teminatlar: Savaş (War) Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC) Kara yolu ve demir yolunda verilen ek teminatlar: Grev, terör, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler (Strikes, riots, civil commotions-SRCC) Kıymet Nakliyat Kıymetli maden, evrak, para ve benzer şeylerin taşınmaları sırasında söz konusu olabilecek tehlikelere karşı teminat sağlamaktadır. Kıymet nakliyat sigortasında, para ve değerli kâğıtlar, olağan taşıma koşullarına uygun olarak, kişi beraberinde veya taşıyıcı araçta sorumlu kişiye teslim edilmiş olmalıdır. Teminat, sigorta konusu kıymetlerin nakliyatçılara iletilmesinden alıcıya teslimine kadar geçecek süre içinde oluşacak ziya ve hasarları kıymet nakliyat poliçesi genel şartları çerçevesinde ve silahlı gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere karşılar. Kıymet nakliyat sigortası, kıymetlerin nominal değeri üzerinden ve sefer esasına göre yapılır. Tekne Sigortası Gezi teknelerini, Enstitü Yat Klozu (1.11.1985) kapsamında teminat altına almakla en uygun güvence sağlanmaktadır. Bu teminat ile yatınız denizde, iç sularda, limanda ve marinada bağlıyken veya karaya alınırken, karada bulunduğu süre içinde ve suya indirilirken, yangın, korsanlık, infilak ve deniz, ırmak, göl veya diğer seyredilebilir sularda karaya vurma, fırtına, yıldırım gibi tehlikeler sonucu uğrayabileceği hasarlar başta olmak üzere olası hasarlar karşısında güvence altındadır. Levazım, yakıt, makine veya donanımın yüklenmesi veya boşaltılması veya yakıtın yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar, infilak, teknenin üzerinde teknenin adı veya işareti bulunan servis botunun, hırsızlığa karşı önlemler ile korunan dıştan takma motorun çalınması, sigortalı hesabına bakım ve onarım yapan kişiler hariç, herhangi bir kişinin ihmali nedeniyle teknenizdeki hasar ve kayıplar, teknenizde, yakınında veya diğer gemide bulunan üçüncü şahısların sigorta süresi içinde bir kaza nedeniyle doğabilecek can kayıpları, yaralanmaları, hastalıkları (can kurtarma için yapılan ödemeler dahil) sigortalının, tekne sahibinin veya idarecilerinin kusur yada ihmalleri sonucu olmamak koşuluyla teminat altına alınmaktadır.

Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Doğal afetlerin ve ekonomik krizlerin sıkça yaşandığı ülkemizde çeşitli ölçekteki tüm yatırımların güvence altına alınması oldukça önem taşımaktadır.İnşaat All Risks Sigortası'nın gerekliliği; projenin devamlılığın sağlanması, sermaye, iş gücü ve zaman kayıplarının önüne geçilmesi konularında ortaya çıkmaktadır. İnşaat All Risks Sigortası; İnşaat faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, inşaat faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra,  Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...)  Yangın, yıldırım, infilak  Hırsızlık  Şantiye-işletme kazaları  Dikkatsizlik, sabotaj vb. nedenlerle oluşabilecek risklere karşı projeyi güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm olanağı sunar. Montaj Tüm Riskler Günümüzün hızla gelişen teknolojisi ve insan gereksinimlerinin çeşitlenmesi, sanayicileri fabrikalarını ve tesisleri yenilemeye ve yeni yatırımlar yapmaya yöneltmektedir. Yeni yatırımlar gerçekleştirilirken, olası maddi kayıpların önüne geçebilmek için Montaj All Risks Sigortası bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Montaj faaliyetlerinin başlangıcından bitimine kadar geçen süre içinde, montaj faaliyetlerine özgü ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkacak hasarların yanı sıra, Doğal afetler (deprem, sel, seylap, toprak kayması, fırtına...) Yangın, yıldırım, infilak Hırsızlık vb. nedenlerle oluşabilecek riskleri de güvence altına alır. Tek poliçede pek çok sigorta çeşidini toplayarak, daha ekonomik ve takibi daha kolay bir çözüm sunar. Montaj Sigortası' nı, imalatçı veya satıcı (montaj işlerinden sorumlu ise), montaj işlerini yüklenen firma, monte edilecek ünite veya tesislerin sahibi yaptırabileceği gibi, her üçü de poliçede "sigortalı" olarak belirlenebilir. Elektronik Cihaz Tüm Riskler İşyerinizde bulunan elektronik cihazlar yaşamımızın ayrılmaz bir parçası. Onlar olmadan çalışma hayatı çok zahmetli ve sıkıcı olurdu herhalde. Sırf bu gerçek bile onların korunmasının ne kadar önemli olduğunu bize hatırlatıyor. Elektronik Cihaz Teminatları Elektronik Cihaz Sigortasının sunduğu güvenceler; Cihazların deneme devresinden sonra,  Normal çalışır halde iken  Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında  Dururken ani ve beklenmedik sebeplerden meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Teminat kapsamına giren risklerden bazıları şunlardır:  İşletme personelinin hatalı kullanımı  Hırsızlık  Kısa devre, yüksek voltaj ve diğer elektriksel sebepler  Yangın,yıldırım,infilak  Fırtına, sel su baskını, yer kayması, toprak çökmesi gibi tabii olaylar  Dahili su hasarları Makine Kırılması Ekonominin temel unsurlarından biri sanayi ise, sanayinin temel unsurlarından birisinin, belki de en önemlisinin makineler olduğu bir gerçektir. Bu nedenle,makinelerin kullanımı kadar korunması ve güvence altına alınması da önemlidir. Makine Kırılması Sigortası Teminatlar Makine Kırılması Sigortasının sunduğu güvenceler; Makine ve tesislerin deneme devresinden sonra,  Normal çalışır halde iken  Aynı iş yerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esnasında  Dururken ani ve beklenmedik her türlü sebepten meydana gelen maddi ziya ve hasarların gerektirdiği tamirat ve ikame masraflarını temin eder. Makine Kırılması Sigortası ile teminat altına risklerden bazıları şunlardır;  İşletme kazaları  Hatalı tasarımın yol açacağı ziya ve hasarlar  Kısa devre, diğer elektriksel nedenler  Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi  Kazanlardaki su eksikliği,  Su çekiçlemesi  Alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar  Hatalı kullanım, bilgisizlik ve ihmal Doğalgaz Paket 06.08.2004 tarih, 25545 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibarı ile yürürlüğe giren ilgili kanun maddesi gereğince; doğalgaz iç tesisat ve/veya dönüşüm projelerinde, projeye başlamadan önce “Doğalgaz Tesisat Sigortası” düzenlenmesi ve Doğalgaz Dağıtım Firması’ na, onay için sunulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu kapsamda Doğalgaz Paket Sigortası ile projelerinizi güvence altına almaktayız. Teminatın kapsamı :  Montaj Tüm Riskler Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın yapımı/dönüşümü işinin Sözleşme süresi içinde yürütülmesi sırasında Sigorta Ettirenin (Sertifikalı Firmanın) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizliğinden dolayı sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Montaj Tüm Riskler Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.  Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminatı: Sigorta Ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözleşme süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözleşme süresi içinde tamamlayamamış olmasından kaynaklanan zararların karşılanmasını Sözleşme bedeline kadar temin eder.  Makine Kırılması Teminatı: Sigorta konusu iç tesisatın devreye alınması işleminden başlamak üzere 12 aylık süre boyunca, sigorta kapsamındaki tesisatta meydana gelebilecek hasarları Makine Kırılması Sigortası Genel Şartları çerçevesinde Sözleşme bedeline kadar temin eder.  Doğalgaz yakan cihazlar (kazan, kombi, soba, şofben vb.) poliçe teminatına dahildir

Hayvancılık Sigortası

Büyükbaş Hayvan Hayat Sigortası Bu sigorta, Çiftçi Kayıt Sistemine entegre edilmiş Ön soy kütüğüne ve soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda sigortaya kabul edilen haller sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler nedeniyle sigorta ettirenin doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Teminat Kapsamları Geniş Kapsam; Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale sonucu ölüm, yavru atma ve yavru ölümü, Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Dar Kapsam;  Her türlü kaza, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem’e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesimler, nedeniyle, sigortalının, doğrudan doğruya uğradığı maddi zararı temin eder. Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortası Veteriner Bilgi Sistemine (TÜRKVET'e) kayıtlı olan koyun ve keçi ile koç ve tekeler, yapılacak risk değerlendirmesi sonucunda, sigortaya kabul edilir. Bu sigorta, sigortalı küçükbaş hayvanlarda; Genel Şartlarda belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, Zehirli çayır otları ve yem'e bağlı zehirlenmeler, Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması, Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır. Kümes Hayvanları Hayat Sigortası Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları, Her türlü kazalar ve zehirlenmeler,  Her türlü doğal afetler, Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır. Su Ürünleri Hayat Sigortası Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Su Ürünleri Kayıt Sistemine (SKS) kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; Su Ürünleri Sigortası Genel Şartları ile Tarife Ve Talimatlar kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir. Sigortaya kabul edilen su ürünleri tesislerinde; Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler Her türlü doğal afet Kazalar Predatörler, Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır. Arıcılık (Arı Kovan) Sigortası TÜRKVET ve Arıcılık Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı olan, plakalı, modern ve aktif (içinde arı olan) kovanlar sigorta kapsamındadır. Bu sigorta, aktif (içinde arı olan) kovanların; Fırtına, Hortum, Yangın, Heyelan, Deprem, Taşıt çarpması, Sel ve Su Baskını, Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir.), nedenler sonucu meydana gelen zararlar, Genel Şartlar ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde sigorta kapsamındadır.
  0(532)200-0050