ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Türk Nippon Sigorta

Türk Nippon Sigorta 1991 yılında Japonya'nın en büyük sigorta şirketi olan Nippon Fire & Marine ortaklığı ile kurulmuştur. 2008 yılında sermaye yapısındaki büyük değişiklik yaşamıştır.

Şirket'in misyonu; İlkelerinden ödün vermeden, koşulsuz müşteri memnuniyeti ve güven sağlayarak, müşterileri, iş ortakları ve çalışanları ile paydaşları için değer yaratmaktır.


Türk Nippon Sigorta HİZMETLER

Sağlık Sigortası

SGK’lısınız ve özel hastanelerin sağlık hizmetlerinden de yararlanarak, bu hizmetler için yüksek primler ödemek istemiyorsunuz. ‘’Sağlığınız Bizde’’ tam da size göre… Bu sigorta poliçesi ile sağlık sigortasının neredeyse yarı fiyatına sigorta yaptırabilirsiniz. Teminatlar Yatarak + Ayakta Teminatlarımız  Cerrahi ve Dahili Yatışlar Yoğun Bakım Kemoterapi, Radyoterapi, Diyaliz Koroner Anjiyografi Küçük Müdahale Giderleri Standart tek kişilik özel oda,yemek ve bir adet refakatçi giderleri  Doktor Muayene (yılda 8 adet) Laboratuvar Hizmetleri Görüntüleme ve Tanı Yöntemleri İleri Tanı Yöntemleri Fizik Tedavi Giderleri Avantajlarımız Yatarak Ayakta tedavi teminatları, poliçe özel ve genel şartlar çerçevesinde sınırsız ve %100 olarak ödenir. SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede Yatarak tedavi kapsamında yer alan tüm tedavi giderleri için 3 ay ( 90 gün ) bekleme süresi mevcuttur. Sadece YATARAK+AYAKTA poliçeler için H/P oranı %0 ise %10 indirim imkanı sunulmaktadır. Bu ürünümüzde Sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıkları ile ilgili her türlü sağlık tedavi masrafları kapsam dahilindedir. 80 yaş arasında olan ( 80 yaş dahil ) ve SGK kaydı bulunan herkes için poliçe yapılabilmektedir. SGK tarafından kapsama alınan ve SGK sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı olan kişiler bu üründen yararlanabilmektedir.  Vergi indiriminden, prim ödemeleri karşılığında alınacak makbuz ile yararlanılabilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde, Türk Nippon Sigorta A.Ş. tarafından belirlenmiş kurumlarda geçerli olmak üzere fark ödemeden öncelikli ve kaliteli bir sağlık hizmeti alabilirsiniz. Yatarak Tedavi teminatı, cerrahi ve dahili yatışlar, yoğun bakım, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, küçük müdahale ,koroner anjiografi giderlerinden oluşur. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminat ile karşılanır. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir; Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi, SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması, SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta anlaşmasının olması, Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması. Suni Uzuv Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi) Sigortalının hastalık veya kaza sonucu uzuv kaybı olması halinde, kaybolan uzuva ait fonksiyonların yerine koyması için gereken suni uzuv giderleri bu teminat kapsamındadır. Elini kaybeden bir kimsenin ihtiyaç duyacağı takma el, göz kaybı nedeniyle gerekebilecek takma göz vb. giderler bu teminattan karşılanır. Kanser ameliyatı sonrasında olacak meme ve testis protezleri Yatarak Tedavi Teminatı kapsamındadır. Robotik uzuvlar kapsam dışındadır.  Yardımcı Tıbbi Malzeme Giderleri (Yıllık) (Yatarak Tedavi) Sigortalının tedavisini desteklemek amacı ile gereken yardımcı tıbbi malzemeler; koltuk değneği, bileklik, elastik bandaj, boyunluk, ortopedik destekleyiciler, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, işitme cihazı ve her türlü diğer ortopedik destekleyici giderler bu teminat kapsamındadır. Evde Bakım Teminatı ( Yıllık ) (Yatarak Tedavi) Hastaneye yatışı takiben, sigortalının kendi evinde bir hemşirenin bakımı altına alınması gerekliliği halinde oluşan masraflar bu teminat kapsamındadır. Beslenme, genel vücut temizliği (bez değişimi, sürgü, yıkanma), tedavi (ilaç verilmesi, enjeksiyon, serum ve sonda takılması, pansuman yapılması) gibi hizmetler Evde Bakım Teminatı kapsamında değerlendirilir. Sigortalının desteğe gereksinimi olan kronik hastalığı olması halinde gereken bakım masrafları (diyete uygun yemek temini, yemek yedirme, kişisel temizlik vb) bu teminat kapsamına girmez. Tedavi masraflarının ödenebilmesi için sigortalının tedavisini yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini bildiren raporunun ibraz edilmesi ve evde bakım ile ilgili organizasyonun sigorta şirketi tarafından yapılması şarttır. Tedaviyi yürüten hekimin evde bakım gerekliliğini teyit eden raporunun olmaması veya evde bakım hizmetinin sigorta şirketi tarafından organize edilmemesi halinde oluşacak giderler bu teminat kapsamı dışındadır.  Ayakta Tedavi Ayakta tedavi; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için gereken şartlar aşağıdaki gibidir;  Sigortalının SGK ile anlaşmalı bir özel hastaneye gitmesi, SGK ile anlaşmalı hastanede sigortalının işlemlerini gerçekleştiren doktorun da SGK ile anlaşmalı olması, SGK ile anlaşmalı olan hastane ile Türk Nippon Sigorta A.Ş.’nin sigortalının tedavi göreceği branş adına Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi anlaşmasının olması,  Tedavi talep edilen rahatsızlığın Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta poliçesi özel şartlarına ve sağlık sigortası genel şartlarına uygun olması. Ayakta Tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde maksimum 8 kez kullanım ile sınırlıdır. Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigorta Poliçesinde anlaşmalı kurumlar dışında yapılan muayene sonrası oluşabilecek tetkik ve / veya tedaviler Türk Nippon Sigorta Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı kurumlarında yapılsa dahi poliçe teminat kapsamı dışındadır. Sağlığım Sizde Sigortası (Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası) Nisan 2014'de yürürlüğe giren "Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu" ile yabancı uyruklu kişilerin ikamet izinlerini alabilmeleri için sağlık sigortası yaptırmaları zorunlu hale geldi. Yönetmeliğe uygun olarak hazırladığımız "Sağlığım Sizde" ürünüyle, sigortalılarımızın hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderleri Türk Nippon Sigorta'nın yaygın anlaşmalı kurum ağı ve hızlı hizmet gücüyle 7/24 güvence altında. Unutmayın, her şeyin başı sağlık!

Zorunlu Deprem Sigortası

DASK “Deprem geçecek, hayat devam edecek” yaklaşımından yola çıkarak, deprem sonrasında vatandaşların yaşamının kaldığı yerden yeniden güvenle devam edebilmesini amaçlar. Zorunlu Deprem Sigortası ile deprem ve depremden kaynaklanan yangın, infilak, yer kayması ve tsunami risklerine karşı, sigortalı konut sahiplerine maddi güvence sağlar. İster oturulamaz durumda ister kısmî hasarlı olsun, bina zararını en hızlı şekilde tazmin ederek, yaşamın normale dönmesine aracılık eder. Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır. Temeller Ana duvarlar Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar Bahçe duvarları İstinat duvarları Tavan ve tabanlar Merdivenler Asansörler Sahanlıklar Koridorlar Çatılar Bacalar Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri Aşağıdaki durumlarda oluşan zararlarınız teminat kapsamı dışındadır. Enkaz kaldırma masrafları Kar kaybı İş durması Kira mahrumiyeti Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları Mali sorumluluklar ve benzeri başkaca ileri sürülebilecek diğer bütün dolaylı zararlar Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Tüm bedeni zararlar ve vefat Manevi tazminat talepleri Deprem ve deprem sonucu oluşan yangın, infilak, tsunami veya yer kaymasının dışında kalan hasarlar Depremden bağımsız olarak, binanın kendi kusurlu yapısı nedeniyle zamanla oluşmuş zararlar Teminat kapsamı dışındaki hasarlar için Zorunlu Deprem Sigortası’na ek olarak konut ve işyeri sigortasını tercih edebilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası

Bu sigorta ile sigortalının, sigorta müddeti içinde maruz kalacağı kazaların neticelerine karşı Ferdi Kaza Sigortası Genel ve Özel Şartları kapsamında poliçede belirtilen teminat limitlerine kadar teminat altına alır. Kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi dışında ölmesi yaralanması veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır. Teminatlar Kaza Sonu Daimi Sakatlık  İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren iki sene zarfında daimi surette maluliyetine sebebiyet verdiği takdirde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat`i surette tespitini müteakip, daimi maluliyet sigorta bedeli Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları 8B de yazılı nispetler ve şartlar dâhilinde kendisine ödenir.  Kaza Sonucu Vefat  İşbu poliçe ile temin edilen bir kaza, sigortalının derhal veya kaza tarihinden itibaren bir sene zarfında vefatına sebebiyet verdiği takdirde, sigorta bedeli poliçede gösterilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir. İsteğe Bağlı Teminatlar Kaza Sonucu Tedavi Masrafları  Tedavi masraflarının da sigorta teminatına dahil olduğu poliçede ayrıca tasrih edilmiş olması şartıyla sigortacı, kaza gününden itibaren bir sene zarfında ihtiyar edilmiş doktor ücreti ile ilaç, radyografi, banyo, masaj, hastane ve diğer tedavi masraflarını (nakil ücretleri hariç) poliçede bu teminat için tespit olunan meblağa kadar öder. Tabii veya sun`i sabit dişlere kaza neticesinde arız olan hasarların protez masrafları tedavi masrafları müemmen meblağının azami % 10`una kadar tazmin olunur. Tedavi masrafları için, sigortalının çalıştığı müessese veya kanunen mecburi sigortalar tarafından vaki tediyeler sigortacının ödeyeceği tazminattan indirilir. Tedavi masraflarının müteaddit sigortacılar tarafından temin edilmiş olunması halinde bu masraflar sigortacılar arasında, teminatları nispetinde paylaşılır. Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısı ile mes`ul üçüncü şahıslara karşı tediye ettiği meblağ kadar sigortalının yerine kaim olur.  Gündelik Tazminat  Ferdi Kaza Genel Şartlarının poliçede özel şartlarına aykırı düşmeyen hükümleri saklı kalmak kaydı ile; sigortalının, poliçe teminat kapsamına giren bir kaza sonucunda geçici olarak çalışamayacak duruma düşerse, kendisine tedavinin başladığı tarihten itibaren iyileşerek çalışabilecek duruma geldiği güne kadar azami 200 gün süreyle poliçede yazılı limitler dâhilinde gündelik tazminat ödenir.Sigortalı kısmen çalışabilecek durumda bulunduğu veya bilahare kısmen çalışabilecek duruma geldiği takdirde, o tarihten itibaren gündelik tazminat yarıya indirilir. Acil Tıbbı Yardım (Medline) Tıbbi Danışmanlık Acil Sağlık hizmetleri Acil Kara Ambulansı hizmeti Acil Hekim hizmeti İlaç ve Sarf Malzemesi Medical Bilgi Köprüsü

Mühendislik Sigortası

İnşaat Tüm Riskler Sigortası  Her türlü inşaat projesi risklerini (Bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatları, havaalanı, vb.), inşaatın başladığı ilk günden projenin tamamlanacağı ya da teslim edileceği güne kadar, uygun teminatlarla güvence altına alır.  İnşaat All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Yangın, yıldırım ve infilak Hava ve kara taşıtları çarpması Şantiye/işletme kazaları İnşaat All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı, aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Enkaz kaldırma masrafları İnşaat makineleri Şantiye tesisleri Üçüncü şahıs mali sorumluluk Bakım devresi Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Montaj Tüm Riskler Sigortası  Her türlü montaj projesinin, örnek olarak gübre fabrikaları, gıda ve metal işleme tesisleri, tekstil sektörü, tuğla fabrikaları, kağıt, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajları gösterilebilir, montajı yapılacak makinelerin şantiye sahasına varmasından montajlarının ve tecrübe devrelerinin tamamlanmasına kadar tüm risklerini uygun teminatlarla güvence altına alır.  Montaj All Risks Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, montaj kazalarına ilave olarak otomatik teminat kapsamına aldığı başlıca riskler şunlardır:  Deprem, sel, fırtına, toprak kayması ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü doğal afet Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Yangın, yıldırım ve infilak Hava ve kara taşıtları çarpması Dört haftalık tecrübe devresi Montaj All Risks Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Enkaz kaldırma masrafları Montaj işlerini yerine getirmek için kullanılan makine ve ekipmanlar Şantiye tesisleri Üçüncü şahıs mali sorumluluk Dört haftayı aşan tecrübe devresi Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Makine Kırılması Sigortası  İşletmedeki tüm üretim ve yardımcı makineleri (Tekstil, metal, deri, ahşap, plastik, gıda, baskı ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.  Makine Kırılması Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır.  İşletme kazaları İmalat, montaj, işçilik kusurları Yağlama kusurları Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) Fırtına Tıkanma, yabancı maddelerin girmesi İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti Makine Kırılması Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Fiziki İnfilak Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Müteharrik iş makineleri (Ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geniş kasko (Yangın, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya düşmesi, çarpma, çarpışma, devrilme, ayrıca talep edilmesi halinde ek olarak hırsızlık) Makine Kırılması Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır. Makine Kırılması Sigortası yapılan sabit makineler için ayrıca Yangın Sigortası da yaptırılması gerekmektedir.  Elektronik Cihaz Sigortası  İşletmede bulunan tüm elektronik cihazların (Sabit ofis cihazları - bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, tıbbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarlı tomografi, röntgen, gama kameralar, film baskı ve banyo cihazları, radyo ve televizyon istasyonlarındaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamlandıktan ve tam çalışır hale geçtikten sonra teminat altına almaktadır.  Elektronik Cihaz Sigortası' nın, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya çıkmak kaydıyla, otomatik olarak teminat altına aldığı başlıca riskler şunlardır:  İşletme personelinin veya üçüncü şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği, kötü niyeti Hatalı dizayn ve malzeme Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (Voltaj dalgalanmaları, kısa devre/alevsiz yangın, yıldırımın dolaylı etkileri) Yangın, yıldırım, infilak Kavrulma, kararma, is, duman Fırtına, sel, yer kayması, toprak çökmesi Dahili su Hırsızlık ve hırsızlığa teşebbüs Elektronik Cihaz Sigortası' nın teminat kapsamı aşağıda yazılı ek teminatlarla genişletilebilmektedir:  Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masrafları Seyyar ve taşınabilir cihazların sigortalı mahal dışındaki ziya ve hasarları Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, terör Veri kaybı Artan iş ve çalışma masrafları Valf ve tüpler Elektronik Cihaz Sigortası' nda sigortaya esas olan kıymet, cihazların yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsamında meydana gelen hasarlar büyük çoğunlukla kısmi hasarlardır ve arızalanan parça yerine yenisi takıldığından hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yapılır.

Nakliyat Sigortası

Nakliyat Taşıma Sigortası ile , bir malın bir taşıma aracı ile ( Kamyon,gemi,uçak yada tren) bir noktadan diğer bir noktaya taşımması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza ya da olaya bağlı olarak fiziken zarar görmesini teminat altına alır.  Bu sigorta ile sigorta konusu emtia için üç farklı teminat ile sigorta koruması sağlanır.  Tam Ziya Teminatı: Malın taşıma aracı ile birlikte tüm değerini yitirecek şekilde tamamen zarar görmesidir.  Dar Teminat: Malın tam ziya ile tamamen zarar görmesi riskine ilave olarak, taşıyan aracın yapacağı kazaya bağlı olarak (Çarpma, çarpışma, devrilme, yangın) kısmi zararlar da teminat altına alınmaktadır. Bu teminat için ile belirtilen özel şartlar uygulanmaktadır.  Geniş Teminat: Genellikle 'Tüm Rizikolar' (All Risks) olarak bilinir. Bu teminat için özel şart niteliğini haiz ile belirtilen istisnalar dışındaki tüm riskler teminat altına alınmaktadır.Bu teminat için geçerli olan en önemli istisnalar;  Malın doğasından ve kendi yapısından kaynaklanan hasarlar Taşıyan aracın ya da ambalajın uygunsuzluğu Her türlü gecikmeden kaynaklanan hasarlar Radyoaktif kirlenme-bulaşma Sigortalının kötü niyeti Savaş, grev, terör, kargaşalık v.b Kıymet Taşıma Sigortası  TURK NİPPON Sigorta bu sigorta ile, altın vb değerli madenler ve taşlar, mücevher, nakit para ve benzeri kıymetli malların bir taşıma aracı ile (Gemi, kamyon, uçak, ya da tren) bir yerden bir yere taşınması sırasında poliçede yer alan kloz ve şartlar uyarınca bir kaza sonucunda zarar görmesi ve/veya silahlı gasp ve soygun riskleri teminat altına alınır.

Ferdi Kaza Sigortası

Güneş Ferdi Kaza Sigortası ile size ve sevdiklerinize güvenli bir gelecek! Aracınızla giderken, yolda yürürken, bir merdivende ya da asansörde başınıza gelebilecek kazalara karşı hazırlıklı mısınız? Peki kendinizi daha güvende hissetmek istemez misiniz? Güneş Ferdi Kaza Sigortası ile bir kaza sonucunda yaşayabileceğiniz pek çok olumsuzluğa karşı geniş kapsamlı teminatlara sahip olabilir, hem kendiniz hem de sevdikleriniz için güvenli bir gelecek hazırlayabilirsiniz. Benim başıma gelmez demeyin, Ferdi Kaza Sigortası ile Güneş’in güvencesi hep yanınızda olsun! Hangi riskler güvencemiz altında? Kaza sonucu vefat teminatı Kaza sonucu sigortalının vefatı halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde yasal mirasçılarına veya poliçede belirtilmiş olan kişilere tazminat ödenmektedir Kaza sonucu tam ve kısmi maluliyet teminatı: Uğranılan bir kaza sonucu sürekli sakat kalınması halinde, poliçede belirtilen limit dahilinde ve maluliyet oranlarına göre ödeme yapılmaktadır. Dilerseniz poliçenize Gündelik İş Görmezlik ve Kaza Sonucu Tedavi Masrafları teminatlarını da ilave ettirerek kazalara karşı güvencenizin kapsamını genişletebilirsiniz. Kaza sonucu tedavi masrafları teminatı: Uğranılan bir kaza sonucu yaralanılması halinde, yapılacak tüm tedavi ve diğer tıbbi giderler, poliçede belirtilen limit dahilinde, poliçe kapsamına dahildir. Gündelik iş görmezlik teminatı: Uğranılan bir kaza sonucu geçici olarak çalışamayacak durumda olunması halinde, çalışılamayan her gün için, poliçede belirtilen limit dahilinde, tazminat ödenmektedir. 16 - 65 yaşları arasındaki kişilerin faydalanabildiği Ferdi Kaza Sigortası'nın standart süresi bir yıldır. Eğer bu sigortadan daha kısa süreler için yararlanmak isterseniz sizin belirleyeceğiniz bir sürede hizmet alabilirsiniz.

İş Yeri Sigortası

İş Yeri Ekstra Sigortası ile işinizi şansa bırakmayın! İş yeriniz hem sizin ve ailenizin hem de çalışanlarınızın yarınları… Geleceği düşündünüz ve başarılı adımlarla ilerleyip işyeri sahibi oldunuz. Tüm enerjinizi projelerinize ve yatırımlarınıza yönlendirerek, yeni başarılara imza atmak istiyorsunuz. Peki, yoğun çalışmalar ardından elde ettiğiniz kazanımlarınızın güvence altında olduğuna emin misiniz? Büyük emekler vererek bugünlere getirdiğiniz ekmek teknenizin karşılaşabileceği riskleri göz ardı edip, işinizi şansa bırakmayın. İşyeri Ekstra’nın kapsamlı çözümleri ile yarınlarınızı tam güvence altına alın. Güvence Kapsamı Yangın, yıldırım, infilak Deprem Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör Sel, su basması Kar ağırlığı, dahili su Fırtına, duman Yer kayması Dolu Enkaz kaldırma Hava ve kara taşıtları çarpması Deniz taşıtları çarpması Komşuluk, kiracılık mali sorumluluk Kira kaybı İş durması Hırsızlık Kar kaybı Elektrik hasarları Kazaen kırılma Cam kırılması Kasa hırsızlık Taşınmaza bağlı hukuksal koruma Üçüncü şahıs mali sorumluluk İşveren mali sorumluluk Emniyeti suiistimal Taşınan para Ölüm teminatı Sürekli sakatlık Elektronik cihaz Makine kırılması İşyeri Yardım Hizmetleri Su tesisatı masrafları Elektrik tesisatı giderleri Anahtar/çilingir hizmetleri Cam masrafları Güvenlik şirketi Profesyonel işyeri hizmetleri organizasyonu Kapsamlı İş Yeri Sigortası Hayatınızı şekillendirecek adımı atarak girdiğiniz iş hayatı, birçok zorluk ve mücadeleyi de beraberinde getirir. Hedefleriniz doğrultusunda yoğun emek harcadığınız işyeriniz her gün çeşitli risklerle karşı karşıya kalabilir. Bu anlarda Güneş Sigorta Kapsamlı İşyeri Sigortası ihtiyacınız olan yardımı size hızlı şekilde ulaştırır. Kapsamlı İşyeri Sigortası ile sadece işyerinizi değil, geleceğinizi de güvence altına alın! Eczane Paket Sigortası Güneş’ten etkili bir reçete: Eczane Paket Sigortası Eczanenizde bulunan tıbbi cihazlar, iletişim cihazları, bilgisayarlar, yazar kasa ve özel dekorasyonunuz her gün birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Peki, işinizin devamlılığı için gerekli olan tüm bu malzemelerin olası risklere karşı güvencesi var mı? Eczaneniz yangından depreme, su baskınından hırsızlığa kadar birçok riske karşı Eczane Paket Sigortası ile güvence altında. Üstelik kasanızda bulunan nakit, çek, senet ve reçetelerinizi de teminat altına alabilirsiniz! Otel Paket Sigortası Otelinizin konforunu Otel Paket Sigortası ile koruyun! Otelinizin hizmet kalitesini yükseltmek ve müşteri memnuniyetini sağlamak için çok çalıştığınızı biliyoruz. Tüm bu uğraşlarınızın, öngörülemeyen riskler yüzünden bir anda yok olmasını istemediğinizi de. Gelin siz de Güneş Sigorta Otel Paket Sigortası yaptırın, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kapsamlı teminatlar ile otelinizi güvence altına alın! Akaryakıt Paket Sigortası Hızlı ve Kapsamlı; Akaryakıt Paket Sigortası! Büyük yatırımlarla kurulan ve her gün yüzlerce aracın hizmet aldığı akaryakıt istasyonları, sahip oldukları yoğun sirkülasyon sebebi ile birçok farklı riski aynı anda barındırıyor. Akaryakıt Paket Sigortası, büyük bir özenle kurduğunuz işletmenizi bu potansiyel risklere karşı güvence altına alıyor. Emniyetli bir istasyon için ihtiyacınız olan tek şey; hızlı ve kapsamlı Akaryakıt Paket Sigortası… Diğer İş Yeri Güvence Sigortaları Türk Telekom Poliçe Sigortası Avea Poliçe Sigortası

Nakliyat Sigortası

Siz yükünüzü taşıyın, riski “Güneş” taşısın! Yükünüzün nakli esnasında, araç kullanan kişilerden yükleme-boşaltma araçlarının sebep olduğu kusurlara kadar karşılaşacağınız tüm riskler Güneş Nakliyat Sigortası güvencesi kapsamında. Gelin siz de Güneş Nakliyat Sigortası yaptırın, yurt içi ve yurt dışı her çeşit nakil aracı ile taşınan yükünüzü güvence altına alın. Teminat limitleri ve detaylı bilgi Güneş Sigorta acentelerinde… Güvence kapsamı Güneş Nakliyat Sigortası’nın geniş ya da dar kapsamlı teminatlardan oluşan alternatiflerinden dilediğinizi seçebilirsiniz. Emtia Nakliyat Sigortalarında 3 çeşit teminat bulunmaktadır: Geniş teminat (Enstitü yük klozları (A) kapsamındaki riskler teminat altındadır.) Dar teminat (Kamyon klozu ve enstitü yük klozları (C) kapsamındaki riskler teminat altındadır.) Tam zıya teminatı (Emtianın tamamen zıya  olması hali teminat altındadır.) Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları Yurtiçi Taşıyıcının Sorumluluğu Sigortası İster taşıyıcı ister nakliyeci, kişi ya da firmaların, kendi sorumlulukları dâhilinde yer alan şartları sigorta yaptırabilirler. Böylece bu kişi ve kurumlar, taşımayı yazılı olarak taahhüt ettikleri emtianın taşınmasından kaynaklanabilecek hasar veya kaybına ilişkin yasal sorumluluğunu, poliçede belirtilen özel şart ve limitler dahilinde teminat altına alır. C.M.R (Yurtdışı Taşıyıcının Sorumluluğu) Sigortaları CMR Sigortası; uluslararası karayolu taşımacılığı yapan nakliyat firmalarının gerçekleştirdiği taşımalar ile ilgili, taşıyıcının yük sahibine olan CMR Konvansiyonu ile belirlenmiş hukuki sorumluluklarını poliçede belirlenen şart ve limitler dahilinde teminat altına alır. Size de sadece, yükünüzü güvenle taşımak kalır.

Tekne Sigortası

Tekneniz Güvenli Limanlarda... Şehrin karmaşasından uzaklaştığınız açık denizlerde özgürlüğün keyfini çıkarırken, yatınız birçok riskle karşı karşıya kalıyor. Peki, siz kapsamlı bir güvence ile deniz tutkunuzu doya doya yaşamak istemez misiniz? Sizi doğayla buluşturan, karmaşadan koparan bu değerli varlığınız Güneş Yat Sigortası ile sadece seyir halindeyken değil marina ve çekek yerinde de güvence altında… Bırakın yatınızla ilgili tüm riskleri “Güneş” alsın, size yeni rotaların keyfini huzurla çıkarmak kalsın! Hangi riskler güvencemiz altında? Teknenize seyir halinde, gölde, limanda, marinada, dubalara bağlıyken, karaya çekilmiş haldeyken, tehlike halindeki başka bir tekneyi çekerken, karada tamirdeyken ya da yatma halindeyken tam güvence sunuyoruz. Sigorta kapsamına, yatınızın gövdesi dışında, poliçede yazılı olmak koşuluyla makineleri, tekne adının kalıcı olarak yazılmış olması koşuluyla servis botlarını ve yatınızla birlikte alınıp satılabilen mutad donanım ve ekipmanları dahil edebilirsiniz. Batma Çarpma, çatışma Karaya oturma Fırtına sonucu oluşacak hasarlar Yangın, yıldırım, infilak Deprem Volkanik patlama gibi doğal afetlerle oluşan hasarlar Tekneye kilitli dıştan takma motorlar veya makine, ekipman ve teçhizatın çalınması Yatın veya servis botlarının çalınması Tekne ile birlikte alınıp satılan kalıcı donanım ve ekipmanlar Uçak ve kara vasıtaları çarpması Rıhtım ya da liman teçhizat ve tesislerinin yol açacağı zararlar Yat bedeli ile sınırlı veya yat bedelinden bağımsız 3. şahıs sorumluluk teminatı Kaptan ya da gemi adamlarının barataryası Harp, grev teminatı Yatınızı ticari amaçlı kullanmıyorsanız; Yatta bulunan kaptan, personel ve/veya misafirler için poliçede belirtilen limitler kapsamında ferdi kaza teminatı Hukuksal koruma Kişisel eşyalar teminatı Enstitü makine hasarları genişletme klozu Yat Asistans Hizmetleri ile her an yanınızdayız! Güneş Yat Sigortası ile teminat altına aldığımız güvencelerin yanı sıra özel “Yat Asistans Hizmetleri” ile de yanınızdayız. Geçici araç temini (ikame motor, tekne) Otelde gecelik konaklama Eve dönüş veya seyahati uzatma Çalınan yatın bulunması sonrası tekneye ulaşım Hasarlı yatın tamiri sonrası tekneye ulaşım Yedek Parça sevkiyatı Uzman teknik personel bulma desteği ve ulaşımı Yedek anahtar gönderimi Tamiri biten teknenin dönüş seyahati için demirleme ve konaklama masrafları Talep üzerine kaptan temini Hukuki harcamalar ve kefalet gider avansı Acil ihtiyaçlar için avans Online tercüman hizmeti Sağlık danışmanlığı Marina rehberi Resmi bilgi Yatınızı ticari amaçlı kullanmıyorsanız, İster sadece kaptan ve personelinizi ister yatta bulunan tüm bireyleri Ferdi Kaza Teminatı ile güvence altına alabilir, tedavi masraflarını sigorta kapsamına dahil edebilirsiniz. Tekne & Yat İnşaat Sigortaları İnşa edilme sürecinde olan tekneler (yapım aşamasından denize indirilme ve deneme seferlerini de kapsayacak şekilde) oluşabilecek hasar ve kayıplara karşı güvence altına alınır. Tekne & Makine Sigortaları Ticari amaçla yük/yolcu taşımacılığında kullanılan tekneler, tekne sigortaları genel şartları, enstitü tekne klozları ve poliçe özel şartları çerçevesinde güvence altına alınır.

Hayvancılık Sigortası

Hayvansal Üretim Sigortaları ile siz de emeğinizi güvence altına alın, yarınlara güvenle bakın! Büyük bir emekle büyütmeye çalıştığınız hayvanlarınızın, beklenmedik sebeplerle zarar görmesi, tüm emeğinizin bir anda boşa gitmesine sebep olabilir. Siz de hayvanlarınızın üzerindeki bu riski güvence altına almak için Hayvansal Üretim Sigortası yaptırın, yarınlara güvenle bakın. Teminat limitleri ve detaylı bilgi Güneş Sigorta acentelerinde… Güvence Kapsamı Büyükbaş Hayvanlarda; Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması Yangın veya infilâk sebebiyle, meydana gelen ölümler ve mecburi kesim riskleri ile Tarife ve Talimatlar çerçevesinde süt sığırları için yavru atma riski Küçükbaş Hayvanlarda; Genel Şartların A.3 maddesinin (a) fıkrasında belirtilen hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale Her türlü kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması Yangın veya infilâk Kümes Hayvanlarında; 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa göre, ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları Her türlü kazalar ve zehirlenmeler Her türlü doğal afetler Yangın veya infilâk, sebebiyle meydana gelen ölüm, itlaf ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır Arı Kovanlarında; Fırtına Hortum Yangın Heyelan Deprem Taşıt çarpması Sel ve Su Baskını Kovanların nakliyesi esnasında; çarpma, çarpışma, devrilme, yanma vb. (Sadece Gezginci Arıcılık için geçerlidir)

Mühendislik Sigortası

İnşaat Sigortası Güvenli inşaat projeleri için, “Güneş”i seçin! Büyük bir özenle hayata geçirdiğiniz projeniz, beklenmedik birçok risk ile karşı karşıya. Artık tüm bu risklere karşı çok yönlü güvence sunan Güneş İnşaat Bütün Riskler (CAR) Sigortası yanınızda. Projeniz ister küçük, ister büyük olsun, Güneş Sigorta ile inşaatınızı güvenle tamamlayın! Güvence Kapsamı Yangın Yıldırım İnfilak Deprem Sel Fırtına Don Toprak kayması Toprak çökmesi Kaya düşmesi Düşme Yuvarlanma Kırılma Hırsızlık Dikkatsizlik Sabotaj Teminat kapsamına alınan inşaatlar İkametgâhlar İşhanları Hastaneler Okullar Tiyatrolar Fabrikalar ve güç santralleri Karayolları Demiryolları Havalimanları Köprüler Barajlar Su bentleri Tüneller Su isale hatları ve drenaj sistemleri Kanallar Limanlar Montaj Sigortası Montaj Sigortası ile işyerinizi güvenle genişletin! Yeni bir tesis kurarken ya da mevcut tesisinizi büyütürken kullanacağınız, oldukça değerli ekipmanların montajında sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlar yüzünden büyük zarara uğramamak ve işletmenizin geleceğini güvence altına almak için hemen Güneş Montaj Sigortası’na sahip olun, işletmenizi risklere karşı koruyun. Güvence Kapsamı İhmal Dikkatsizlik Kötü niyetli hareketler Doğal afetler Yangın Yıldırım İnfilak Hırsızlık Soygun Montaj esnasında meydana gelecek her türlü kazalar Teminat kapsamına alınanlar Cihazlar Türbin Jeneratör Buhar kazanı Kompresör Transformatör Redresör Pompalar Asansörler Vinçler Kablo hatları Kâğıt ve tekstil makineleri Boru hatları Tanklar Çelik köprüler Güç merkezleri İmalat tesisleri ile benzeri makine ve tesislerin montajı Deneme aşaması ve bakım devresi Makine Kırılması Sigortası Makine Kırılması Sigortası ile üretiminiz hiç durmasın! Büyük bir yatırımla kurduğunuz iş yerinizde sahip olduğunuz makineler, çalışmaya devam ettikleri sürece değerini korur. Peki, beklenmedik durumlarda üretiminizin durması riskine karşı ne kadar hazırlıklısınız? Güneş Makine Kırılması Sigortası, iş yerinizin sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam edebilmesi için, makine parkurunuzu olası hasarlara karşı teminat altına alır. Maddi kayıplar ile onarım ve yenileme masraflarını düşünmemek için hemen Güneş Makine Kırılması Sigortası yaptırın, üretiminiz hiç durmasın! Güvence Kapsamı İşletme personelinin veya 3. şahısların ihmali, kusuru, hatası, dikkatsizliği veya sabotajı Kısa devre veya voltaj yükselmesi Yağlama kusurları İşletme kazaları Ani olarak aşırı ısınma ve soğuma Tıkanma ve yabancı maddelerin girmesi Santrifüj kuvvetinden meydana gelen parçalanmalar Buhar kazanlarında ve buhar kaplarında su noksanlığı Model, imalat, montaj, malzeme, kalıp, döküm ve işçiliğin kusurlu olması Alçak basınç nedeniyle meydana gelen ezilme, yırtılma, buruşma gibi deformasyonlar Fırtına, kasırga, don veya çözülen buz parçalarının yürümesi Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik Cihaz Sigortası ile teknoloji yatırımınızı koruyun! İş kolunuz ne olursa olsun, elektronik cihazlar artık işinizin vazgeçilmez bir parçası. Peki, gelişen teknolojiye yetişmek için yüksek maliyetlerle sürekli güncellediğiniz cihazlarınız yeterince güvende mi? Güneş Sigorta Elektronik Cihaz Sigortası, cihazlarınızın çalınması, bozulması, hasar görmesi gibi anlarda kayıplarınızı teminat altına alır. Güvence Kapsamı Yangın Yıldırım, infilak, dâhili su basması Fırtına, sel, seylap, yer kayması, toprak çökmesi Hırsızlık Elektronik cihaz Nakliye masrafları ve fazla mesai, tatil günleri çalışma masrafları Taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanımları ve sevkiyatları Deprem Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketleri Valf ve tüplerde meydana gelebilecek kayıp ve hasarlar Harici bilgi ortamı Alternatif bir kıymetin kullanımdan doğan ve artan iş ve çalışma masrafları

Sorumluluk Sigortası

Sorumluluklarınızı, Güneş Sigorta ile güvence altına alabilirsiniz. İşveren Sorumluluk Sigortası İş yerinizde meydana gelebilecek iş kazalarında, sigortalı çalışanlarınız tarafından sizden istenebilecek tazminat taleplerini teminat altına alıyoruz. Üstelik tarafınıza açılabilecek rücu davaları sonucu ödenmesi gereken tazminatlar da İşveren Sorumluluk Sigortası’nın güvencesi altında! Ürün Sorumluluk Sigortası Üretimini yaptığınız fakat bir sebepten hatalı çıkan ürünlerin, üçüncü şahıslarda meydana getirebileceği maddi ve bedeni zararları hukuki sorumluluk sınırlarında teminat altına alıyor, hatalı ürünün geri çağırılmasını gerektiren durumlarda ise “Ürün Geri Çağırma” teminatı da sunuyoruz. Mesleki Sorumluluk Sigortası İşiniz gereği gerçekleştirdiğiniz faaliyetler sırasında, üçüncü şahısların uğrayabilecekleri maddi veya bedeni zararları güvence altına alıyoruz. Güneş Mesleki Sorumluluk Sigortası ile mali müşavirlik, mühendislik, mimarlık ve avukatlık gibi mesleklere mensupsanız kusur, hata ve ihmallerinizden doğabilecek tazminatlara karşı teminat altındasınız. Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası Sigortalı olduğunuz süre boyunca herhangi bir sebepten dolayı üçüncü şahısların  ölüm, yaralanma, sağlık sorunları, maddi zarar gibi nedenler ile sizden talep edebileceği tazminat risklerine karşı artık güvence altındasınız. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortaları Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Deniz Yolu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, sigorta kapsamında bulunan deniz aracınızın seyahati sırasında meydana gelebilecek bir kazada, yolcuların sağlıklarının ve sahip oldukları eşyaların zarara uğramasına karşı işletmenizin sorumluluğunu teminat altına alır. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Deniz kıyısında yer alan işletmenizde, doğayı tehdit eden bir kirlenme durumuyla karşılaştığınızda, bölgenin temizlenmesini teminat altına alır. Ayrıca, hukuki sorumluluğunuz gereği yaptıracağınız bu sigorta ile 3. şahısların yaralanması, vefatı ya da özel mallarında oluşacak zararlar da güvence altına alınır. Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Özel güvenlik görevlilerinin, hizmetleri içinde yer alan görevi yerine getirdikleri sırada meydana gelebilecek durumlarda, 3. şahısların zararlarını teminat altına alır. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tehlikeli maddelerle mesleğini sürdüren kişi ve kurumları, faaliyetleri sırasında, herhangi bir sebepten dolayı,  3. şahısların uğrayabileceği zararlara karşı teminat altına alır. Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hekimler, diş hekimleri ve tıp uzmanlarının görevleri esnasında karşılaşabilecekleri tazminat taleplerine karşı güvence sağlar. Ayrıca bu tazminat taleplerine bağlı yargı giderleri ve beraberindeki makul giderler de teminat kapsamında yer alır.
  0(532)200-0050