ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Ray Sigorta

Sigorta sektöründe yarım asrı aşkın süredir hizmet veren Ray Sigorta A.Ş; 1958 yılında ulusal taşımacılık şirketlerinin (THY, Denizcilik işletmeleri, Devlet Demiryolları, PTT) girişimleri ile kurulmuştur.


Ray Sigorta HİZMETLER

Kasko Sigortası

Genişletilmiş Kasko Sigortası, özel araçlar için hazırlanmış geniş kapsamlı bir kasko paketidir. Kimler yaptırmalı? Tüm özel araç sahibi müşterilerimiz Genişletilmiş Kasko Sigortası yaptırabilirler. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Aracın karayolunda veya demiryolunda kullanılabilen motorlu, motorsuz araçlarla çarpışması; gerek hareket gerek durma halinde iken sigortalının veya aracı kullananın iradesi dışında araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya aracın böyle bir cisme çarpması, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması gibi kazalar; üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptıkları hareketler ile fiil ehliyetine sahip olmayan kişilerin yol açacağı zararlar; aracın yanması; aracın veya araç parçalarının çalınması veya çalınmaya teşebbüs edilmesi teminat altına alınır. İhtiyari Mali Sorumluluk Sigortası ile aracın kullanılması sırasında üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararların Trafik Sigortası teminat limitlerinin üstünde kalan kısmı poliçede yazılı limitlere kadar teminat altına alınır. Koltuk Ferdi Kaza Sigortası ile araçta seyahat eden sürücü ve yolcuların aracın kazaya uğraması sonucunda ölmesi, sakatlanması veya yaralanması nedeniyle ortaya çıkan tedavi masrafları poliçede yazılı limitlere kadar temin edilir. Hukuksal Koruma Sigortası, aracın sahibi veya sürücüsünün taraf olduğu hukuksal uyuşmazlıkların sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde ve hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve edimleri üstlenir. 2. Şans Kasko Sigortası Ray Sigorta’nın layıkıyla onarılmış pert araçlara özel olarak hazırladığı 2. Şans Kasko poliçesiyle artık pert araçlar da Ray Sigorta güvencesinde. Tüm araçlar ikinci bir şansı hak eder, Ray Sigorta’nın uygun fiyatlı ve geniş kapsamlı 2. Şans Kasko poliçesi ile pert araçlar yeniden eskisi gibi güvenle yollarda. 2. Şans Kasko poliçesinden pert olmuş ve onarımı layıkıyla yapılmış olan 0-5 yaş ve altındaki otomobil, kamyonet, minibüs araç sahipleri faydalanabilir. Aracın güvence altına alınabilmesi için, mutlaka geçerli muayenesini yaptırılması gereklidir. 2. Şans Kasko poliçesi geniş teminat yapısıyla araçları; çarpma çarpışmadan, hırsızlığa, sel su basmasından çekme çekilme zararlarına kadar  pek çok olumsuz duruma karşı güvence altına alır.

Konut Sigortaları

Evim Saray Konut Paket Sigortası ile eviniz Ray Sigorta Güvencesinde… Bazı evler geniştir, bazısı kullanışlı. Kimi evler deniz görür, kimisi caddeye bakar. Kimisinin mobilyası yenidir, kimisininki antika. Ama ne olursa olsun o evi koruyan, güvence altına alan sigortasıdır. Sizde Evim Saray Konut Sigortanızı yaptırarak evinizi risklere karşı geniş teminat yapısı ile güvence altına alabilirsiniz. Neden Konut Sigortası? Evinizi ve eşyalarınızı; yangından hırsızlığa, depremden sel ve su baskınına kadar koruyan, komşularımıza karşı sorumluluklarımızı teminat altına alan, kısacası evinizi ve evinizin içinde sizin için önemli olan tüm değerlerinizi güvence altına alan Konut Sigortalarıdır. Kimler yaptırabilir? İster kiracı, ister ev sahibi olalım evinizdeki değerlerin, poliçenizde yer alan bir tehlikenin etkisiyle zarar görmesi veya kaybedilmesi durumunda yerine konması için harcanacak maliyetin çok  daha azı ile onları size geri kazandıracak tek şey evinizin sigortalı olmasıdır. Apartman ve Site Ortak Alan Sigortası R.O.Y.A.L. (Ray Ortak Alan Poliçesi ) Yaşam ortak sigortası da… Aidatların toplanması, bakımların yaptırılması, kat görevlisinin idaresi ve bunların yanında daha bir çok görev ve sorumluluk. Üstüne üstlük birde ortaya çıkan hasarlar sonucu ortaya çıkan maliyetlerin site veya apartman sakinlerine izahı… Bunları okuduğunuzda apartman veya site yöneticiliğinin ne denli zorlu bir görev olduğunu düşünebilirisiniz. Biz tüm yöneticileri bir çok yükten kurtaracak aynı zamanda site ve apartman sakinlerini de her hasarda miktarı önceden öngörülemeyen ödemeler yapmaktan kurtaran bir poliçe oluşturduk.   Dedik ki madem yaşam ortak artık sigortası da ortak olsun. Neden Ortak Alan Sigortası? 634 No’lu Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 20. Maddesi, B Bendinde: Kat Maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ortak alanın sigorta primlerine arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür.’ Madde 35’in C Bendinde; Yöneticinin görevleri arasında: ‘Yönetim planında aksine hüküm olmadıkça Ana Gayrimenkulun Sigorta ettirilmesi gereklidir.’ Maddeleri yer almaktadır. Dolayısıyla aslında her apartmanın bir ortak alan sigortasına ihtiyacı vardır. Kimler Yaptırabilir? Apartman yöneticileri Site Yöneticileri Profesyönel apartman yönetim firmaları İnşaat Firmaları Otel Paket Sigortası RAY SUIT ile Sizin Yıldızınız hiç kaymasın… Ray Suıt Otel Paket Sigorta ürünü otellere özgü risklerin analiz edilmesi ve sigorta ihtiyaçlarının belirlenmesi sonucunda tasarlanmış ve bu ihtiyaçlara uygun teminatlarla oluşturulmuştur. Ray Suıt ile otelinizi tehdit eden riskleri düşünmenize gerek kalmadan rahatlıkla müşterilerinize vereceğiz hizmete odaklanırsınız. Neden Ray Suit? Farklı bir çok branşta ayrı ayrı poliçe yaptırmanız yerine tek bir poliçede tüm bu teminatları içermenin yanı sıra, otel sorumluluk teminatında yer alan ve otellere özel olarak kapsama dahil edilen riskler ile yaşanabilecek otellere özgü risklere karşı da güvence sağlar.

Zorunlu Deprem Sigortası

Bu sigorta ile, depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) veya yer kaymasının sigortalı binalarda neden olacağı hasarlar (temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) tarafından teminat altına alınmıştır. Kimler yaptırmalı? 587 sayılı Zorunlu Deprem sigortasına İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin ikinci maddesi hükmü ereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır: • Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, • 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, • Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, • Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır: • 9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılıKamu KonutlarıKanununa tâbi olan veya kamu hizmet binasıolarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler, • Köy nüfusuna kayıtlıve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanlarıve civarında ve mezralarda yapılan binalar, • Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.), • İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar, • Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar, • Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar. • Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığıtespit edilen binalar, • Taşıyıcısistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırıolarak inşa edilen binalar, • Yetkili kamu kurumlarıtarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar • 27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,

Sağlık Sigortası

SMALL Sağlığınızı güvence altına almak lüks değildir… Poliçeye giriş yaşı 0 ile 64 arasında olan ve geniş ürün yelpazesine sahip sağlık ürünlerimizden birine sahip olarak, Siz de sağlığınızı ömür boyu teminat altına alabilirsiniz. Sadece yatarak tedavi teminatlarını içeren SMALL ürünümüzün amaçlarından en önemlisi, gelecekte karşılaşabileceğiniz ciddi sağlık problemlerinin finanse edemeyeceğiniz mali yıkımlara dönüşmesini engellemektir! Hayat bu! Öngöremediğiniz sağlık problemleriyle karşılaşabilirsiniz. SMALL ürünümüz, hastanede yatarak tedaviyi gerektiren durumlarda kullanılacak teminatlar düşünülerek hazırlandı. Sayısı 2.700’e varan anlaşmalı kurumlarda güvence altındasınız. Kimler yaptırmalı? Sağlığını düşünen herkes bu sigortadan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Ray C sadece limitsiz Yatarak Tedavi Teminatlarını içermektedir. MEDIUM Sağlığını ciddiye alanlara... Limitsiz olarak sunulan yatarak tedavi teminatlarının yanı sıra limitli ayakta tedavi teminatlarını da içeriyor. "Check-up", "Mammografi ve "PSA" gibi bir rahatsızlığınız olmadan, üstelik tazminat/ prim oranınızı etkilemeden kullanabileceğiniz teminatları içeren ve poliçede yer alan yurtdışı teminatı limit ve ödeme oranı dahilinde yurtdışında da kullanabileceğiniz MEDIUM ürünüyle, sayısı 2.700’e varan anlaşmalı kurumlarda güvence altındasınız. Poliçeye giriş yaşı 0 ile 64 arasında olan ve geniş ürün yelpazesine sahip sağlık ürünlerimizden birine sahip olarak, SİZ de sağlığınızı ömür boyu teminat altına alabilirsiniz. Kimler yaptırmalı? Sağlığını düşünen herkes bu sigortadan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? MEDIUM  planları  limitsiz yatarak tedavi teminatları ve limitli ayakta tedavi teminatlarını içermektedir. LARGE Siz yalnızca SAĞLIĞINIZI düşünün... Sağlığınız ile ilgili yaşamınız boyunca "Keşke" dememek  için Ray Sigorta Güvencesindeyim  demenin Rahatlığını, Huzurunu ve Lüksünü Yaşayın ! Poliçeye giriş yaşı 0 ile 64 arasında olan ve geniş ürün yelpazesine sahip sağlık ürünlerimizden birine sahip olarak, SİZ de sağlığınızı ömür boyu teminat altına alabilirsiniz. Ray Sigorta’nın en geniş kapsamlı ürünü! Limitsiz teminatların  "Check-up", "Mammografi" ve "PSA" gibi herhangi bir rahatsızlığınız olmadan, üstelik tazminat / prim oranınızı etkilemeden kullanabileceğiniz teminatları içeren ve poliçede yer alan yurtdışı teminatı limit ve ödeme oranı dahilinde yurtdışında da kullanabileceğiniz LARGE planlarıyla, sayısı 2.700’e varan anlaşmalı kurumlarda güvence altındasınız. Kimler yaptırmalı? Sağlığını düşünen herkes bu sigortadan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Large planları  limitsiz yatarak tedavi teminatları ve limitsiz ayakta tedavi teminatlarını içermektedir. Tamamlayan Sağlık Sigortası Sağlığınız tam olsun! Ray Sigorta’nın yeni sigorta paketi “Tamamlayan Sigorta” ile Ray Sigorta’nın anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden dilediğiniz hizmeti alın, fark ödemeden farkı yaşayın. Ray Sigorta’nın her ihtiyaca özel olarak hazırlanan Tamamlayan Sigorta Poliçesi; emeklilerin, çalışanların, ev hanımlarının, çocukların, öğrencilerin ve kurumsal firmaların sigorta ihtiyaçlarını karşılıyor, Ray Sigorta güvencesine alıyor. Mediray Ray Sigorta, yeni ürünü MEDIRAY ile Ray Sigorta güvencesi ve MEDIRAY anlaşmalı sağlık kuruluşları hizmet kalitesini bir arada sigortalıların hizmetine sunuyor. İhtiyaca uygun olarak 3 ayrı grupta hazırlanan MEDIRAY Özel Sağlık Sigortasıyla; her bütçeye uygun prim tutarı ile MEDIRAY’lı kişilerin yaşadıkları ilde bulunan MEDIRAY anlaşmalı sağlık kuruluşlarında avantajlı hizmet alması sağlanıyor. Ray C Extra Türkiye’de İkamet İzni almak İsteyen Yabancı Uyruklu Kişiler Ray Sigorta Sağlık Sigortası Güvencesinde Ray C Extra  yabancı uyruklu sigortalıların poliçe süresi içinde hastalanmaları ve/veya kaza sonucu yaralanmaları halinde, tedavileri için gerekli masrafları “Türk Ticaret Kanunu” hükümleri, “Sağlık Sigortası Genel Şartları” ve “Özel Şartlar” çerçevesinde poliçede yazılı limit ve oranlar dahilinde temin eder. Bir tedavinin teminat kapsamında olması için sözleşme süresi içerisinde uygulanmış olması ve tedavi ile ilgili tazminat talebinin yine sözleşme süresi içerisinde şirkete ulaştırılmış olması esastır. Bu ürün 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Talepleri’nde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır. 

Seyahat Sağlık Sigortası

Trıpplus Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası Yurtiçinde güzel bir seyahat mi planladınız? Seyahati herkes sever! Fakat kimse evinden uzaktayken başına gelebilecek aksiliklerle uğraşmak istemez. İşte bu yüzden seyahate çıkarken yanınıza Ray Sigorta’nın Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS’ı almayı unutmayın. TRIPPLUS ile uzaklarda olsanız da kendinizi güvende hissedeceksiniz. Ray Sigorta’nın Yurtiçi Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS, seyahatiniz sırasında karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözüyor ve geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Üstelik TRIPPLUS ile sadece seyahat ettiğiniz şehirde değil, sigortanızı yaptırdığınız andan (*) itibaren güvencedesiniz. (*)Seyahat acentesinin iflası ve mücbir sebeplerle katılımcının tur iptali teminatları için geçerlidir. Kimler yaptırmalı? Yurtiçinde seyahate çıkacak herkes TRIPPLUS Seyahat Sağlık Sigortası'ndan  faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Kapsamlı bir seyahat sigortası için TRIPPLUS tam size göre. Trıpplus Yurt Dışı Seyahat Sağlık Yurtdışına mı çıkıyorsunuz? Bir yolculuğa çıkmadan önce nelerle karşılaşacağını kimse bilemez. Fakat deneyimli bir yolcu, yanına ne alacağını çok iyi bilir! Yanınızda Ray Sigorta’nın Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS varsa hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok! Ray Sigorta’nın Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS, seyahatiniz sırasında karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözüyor ve geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Üstelik TRIPPLUS ile sadece seyahat ettiğiniz ülkede değil, sigortanızı yaptırdığınız andan* itibaren güvencedesiniz. (*)Seyahat acentenizin iflası ve mücbir sebeplerle katılımcının tur iptali teminatları için geçerlidir. Kimler yaptırmalı? Yurtdışına çıkacak herkes bu sigortadan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Teminat kampsamına göre Tripplus iki farklı seçenek sunmaktadır.Yapmanız gereken tek şey, bunlardan size en uygun olanını seçmek. 1) TRIPPLUS 2) TRIPPLUS BASIC Trıpplus Basıc Seyahat Sağlık Sigortası Yurtdışına mı çıkıyorsunuz? Bir yolculuğa çıkmadan önce nelerle karşılaşacağını kimse bilemez. Fakat deneyimli bir yolcu, yanına ne alacağını çok iyi bilir! Yanınızda Ray Sigorta’nın Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS varsa hiçbir şey için endişelenmenize gerek yok! Ray Sigorta’nın Yurtdışı Seyahat Sağlık Sigortası TRIPPLUS, seyahatiniz sırasında karşılaşabileceğiniz tüm sorunları çözüyor ve geniş kapsamlı hizmetler sunuyor. Üstelik TRIPPLUS ile sadece seyahat ettiğiniz ülkede değil, sigortanızı yaptırdığınız andan* itibaren güvencedesiniz. (*)Seyahat acentenizin iflası ve mücbir sebeplerle katılımcının tur iptali teminatları için geçerlidir. Kimler yaptırmalı? Yurtdışına çıkacak herkes bu sigortadan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Teminat kampsamına göre Tripplus iki farklı seçenek sunmaktadır.Yapmanız gereken tek şey, bunlardan size en uygun olanını seçmek. 1) TRIPPLUS 2) TRIPPLUS BASIC

Sorumluluk Sigortası

Aile Boyu Güvence Sigortası Ray Sigorta’dan Aileleri Güvence Altına Alan Paket Poliçe Aile Boyu Güvence Sigortası, uygun fiyatı, geniş teminatları ve asistans hizmetleriyle hem sizi hem de ailenizi güvence altına alıyor. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Aile Boyu Güvence Poliçesi, aile fertlerini kazalara karşı koruyan, herhangi bir olay sonucu üçüncü şahıslara verilen zararları teminat altına alan, gasp/kapkaç durumunda zarara uğramalarını engelleyen bir paket poliçedir.  Aile Boyu Güvence Poliçesi asistans hizmetleriyle de fark yaratıyor.  Bu poliçe ile evinizde olabilecek cam kırılmaları, tesisat, elektrik arızaları zararları karşılanıyor, kişinin kapıda kalması durumunda çilingir masrafları ödeniyor. Asansör Sorumluluk Sigortası Asansör kazalarına karşı ne yapabilirsiniz? İşyerinde, apartmanlarda veya hastanelerde bulunan asansörlerde meydana gelecek kazaların sonuçlarını teminat altına alabilirsiniz. Kimler yaptırmalı? Asansörlü bir binanın yöneticileri binada bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar için Ray Sigorta Asansör Sorumluluk Sigortası yaptırabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? “Asansör Sorumluluk Sigortası” oteller, iş hanları, apartmanlar ve hastaneler gibi yerlerde bulunan asansörde meydana gelebilecek kazalara karşı, bu yerlerin sahipleri ve yöneticilerine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Bu poliçe asansörde meydana gelebilecek bir kaza sonucu üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararları yasal sorumluluk çevresinde poliçe limitlerine kadar karşılar.  Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası Kimler yaptırmalı? Araç servis, bakım ve onarım faaliyeti uğraşan işyerleri meydana gelebilecek kazalar için Ray Sigorta Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası yaptırabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? “Araç Servis İstasyonu Sorumluluk Sigortası” araç servis istasyonu faaliyetine konu olan işler nedeni ile poliçede yazılı riziko adresinde bulunan vasıtalarda, işletme faaliyetleri sırasında aracın gerek hareket, gerekse durma halinde sabit veya hareketli bir cismin çarpması veya böyle bir cisme çarpma, devrilme, düşme, yuvarlanma ile sınırlı olmak üzere, oluşabilecek kazalar sonucu meydana gelecek hasarları teminat altına alır. Mesleki sorumluluk teminatına giren bakım, onarım ve tamir hatalarından ve kusurlarından kaynaklanacak zararlar teminat dışıdır. Gıda Sorumluluk Sigortası Üretilen gıdaların tüketimi sırasında doğrudan meydana gelen maddi hasarları poliçede yazılı meblağlara kadar sigortalıya hukuken yüklenebilecek sorumluluğu sigortalının kusuru ölçüsünde temin eder.  Üretimde kullanılan maddelerin kendi ayıp ve kusurlarından meydana gelebilecek zarar ve ziyanlar hariç olup gıda üretim ve satış yerleri yönetmelik ve tüzüğe uygun şekilde faaliyet göstermelidir. Ray Sigorta insan sağlığını korumak için çalışan hekimlerin mesleklerinin gereklerini yerine getirirken, kendini rahat ve güvende hissetmeleri için hekimlerimizin yanında.  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hekimlerimizin iş hayatlarında kendilerini güvende hissetmeleri için mesleki sorumluluklarını Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası ile güvence altına alıyor.   Mesleki Sorumluluk Sigortası; hekimlerin mesleki hizmetlerindeki ihmal, eksiklik, hata nedeni ile meydana gelen herhangi bir hastanın ölümü ya da bedenen yaralanmasından kaynaklanan, sigortalının ödemek zorunda kalacağı ve kanunen sorumlu olduğu tutarın poliçede belirtilen limite kadar teminat altına alınmasıdır. Bu sigorta ile talep edilen tazminatlar ve açılan dava masrafları karşılanmaktadır. İşveren Sorumluluk Sigortası İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene düşecek hukuki sorumluluk nedeniyle işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve Sosyal Güvenlik Kurumu`nun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı ikame edilecek rücu davaları sonunda ödenecek tazminat talepleri ve ayrıca bu sigorta ile ilgili olarak bir dava açılması halinde hükmolunacak mahkeme masrafları ile avukatlık ücretleri, hükmolunan toplam tazminat poliçede yazılı teminat limitlerince ödenir. Muhasebeci ve Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Mali Müşavirler ve Muhasebeciler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır. Mimar ve Mühendis Mesleki Sorumluluk Çalışmalarınız sırasında kusur veya ihmallerden kaynaklanan zararların tazmini mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altındadır. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Mimar ve Mühendisler mesleklerini ifa ederken yapılan hata, ihmal, eksiklik ve kaza sonucunda ödenecek tazminatlar yüksek maliyetlere ulaşmaktadır. “Mesleki Sorumluluk Sigortası” ile üçüncü şahıslara verilecek zarar ve ziyan nedeniyle sigortalıya yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerini, tedavi masrafı, sürekli sakatlık durumunda sakatlık tazminatını, ölümü halinde ise kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahıslara verilecek maddi zararlarda teminat altına alınır. Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Personelinizin hizmeti sırasında üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda talep edilen tazminatları teminat altına alabilirsiniz. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? ‘’Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası” özel güvenlik hizmeti veren personelin bu hizmeti sırasında üçüncü şahıslara vereceği zararlar neticesinde özel güvenlik şirketine yüklenen sorumluluktan doğan tazminat taleplerine güvence verir. Üçüncü şahısların kaza sonucunda yaralanması halinde tedavi masrafları, sakat kalması halinde sakatlık tazminatı, ölüm halinde ise ölen kişinin kanuni hak sahiplerine ölüm tazminatını kapsar. Ayrıca üçüncü şahısların beraberinde bulundukları eşyalarda meydana gelen maddi zararı da temin eder. Güvenlik görevlilerinin, hangi adreste, hangi faaliyeti gösteren şirket için ve kaç kişi olarak hizmet verdikleri bilgisine göre yasal olarak teminat limitleri değişiklik göstermektedir. Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Mali Sorumluluk Kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye'nin iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu; temizleme masrafları, toplanan atıkların taşınması ve bertarafı için yapılacak masraflar, üçüncü şahısların yaralanması ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydana gelecek zararlardan dolayı ‘Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun hükümleri’ çerçevesinde hukuki sorumluluğu tazmin eder.  Ani veya beklenmedik şekilde oluşmayan kirlilik ile tedrici olarak gerçekleşen kirlilik sonucu ortaya çıkan haller kapsamın dışındadır. Deniz Yolu Yolcu Taşımacılığı Zorunluluk Deniz aracında, duraklamalar da dahil olmak üzere, kalkış noktasından varış noktasına kadar geçecek süre içinde meydana gelecek bir kaza sonucunda, seyahat eden yolcuların uğrayacakları bedeni zararlar ile yolcuların beraberindeki eşyaların uğrayacakları zararlara ilişkin sorumluluk sigortasıdır. Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tehlikeli Madde ve/veya Tehlikeli Atık’ın neden olabileceği zararlara karşı üçüncü kişilere ödenecek tazminatları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır. Kimler yaptırmalı? Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; tehlikeli atıkları, yanıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeleri üreten, depolayan, nakleden veya satan firmalar için hazırlanmış bir sigorta paketidir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin doğrudan doğruya neden olduğu olaylar sonucu kusurları olsun olmasın üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararlara karşı sorumluluklarını poliçede yazılı sınırlara kadar temin eder. LPG tüpünün infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verilecek zararlar, Tüp Gaz Sorumluluk Sigortası limitleri dahilinde sigortacı tarafından tazmin edilir. Ancak kullanılmak üzere bulundurulan tüp gazın neden olduğu kaza, işyerinde bulunan yardımcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerinde zarar vermesine yol açarsa, tazminat ödemelerinde tüp gaz sorumluluk sigortasına öncelik verilir. Bu sigortanın limitlerinin yetersiz kalması halinde Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Hasara yol açan kazanın çıkış nedeninin yanıcı, yakıcı, parlatıcı, patlayıcı maddeler olması halinde Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası işlemeye başlar. Ürün Sorumluluk Sigortası Ürün Sorumluluk Sigortası ile ürettiğiniz ve/veya satmış olduğunuz ürün veya hizmetlerin kusurundan kaynaklanan riskler nedeniyle firmanızdan talep edilen 3. şahısların zararları karşılanmaktadır.

İş Yeri Sigortaları

İşyeriniz güvence altında mı? Beklenmedik kazalar veya  art niyetli kişiler işyerinize zarar verebilir. Bütün riskleri sizden uzak tutmak için Ray Sigorta İşyeri Güvence Paketi ile tanışın, geniş teminatlarından faydalanın. Kimler yaptırmalı? İşyerini güvence altına almak isteyen herkes Ray Sigorta İşyeri Güvence Paketi’nden faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? İşyeri Paket Sigortası ile işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-tesisat, emtea vb.) ve camlarınızı, poliçe otomatik teminatları ve bunlara ilave olarak, aşağıda listelenen ek teminatlardan dilediğinizi seçerek kapsamı genişletebilir, ihtiyaçlarınıza en uygun poliçeyi yaratabilirsiniz.  Kobi Paket Sigortası İşyeriniz; umutlarla kurup emeklerinizle büyüttüğünüz, sizin, sevdiklerinizin ve yanında çalışanlarınızın hayatını devam ettirebilmelerini sağlayan geçim kapınızdır. İşyerinizi tehdit eden risklerden biri gerçekleştiğinde, işleriniz aksayacağı gibi yerine koymak için ekstra bütçeler ayırmanız gerekecek zararlar ortaya çıkabilecektir. İşte biz, sizin bu endişelerden uzak olması adına, karşı karşıya kalabileceğiniz tüm riskleri teminat altına aldığımız KOBİ Paket ürünümüzü oluşturduk. İstedik ki işleriniz daima Rayında olsun… Neden Kobi Paket Sigortası? Küçük ve orta boy işletmeler, aynı anda bir çok farklı riskle karşı karşıya kalabilecek sigorta konularının başında gelmektedir. Bu riskler yangından, elektronik cihaza, işveren sorumluluktan, hukuksal korumaya kadar uzanmaktadır. Kobi paket sigortası ile işyerinizi tehdit eden riskler için farklı farklı poliçeler yaptırıp daha çok prim ödemek yerine tek  poliçede ile bu riskleri teminat altına alabilirsiniz. Kimler Yaptırabilir? İster işyerinizde mal sahibi olun ister kiracı, Kobi paket sigortanızı yaptırarak hem işlerinizi aksatacak kötü sürprizlerden korunup, hem de kapsamlı bir poliçe sahibi olmanın rahatlığını yaşayabilirisiniz. Aslına bakarsanız sigorta yaptırmak bir yerde ilaç kullanmak gibidir. Doktor yerine acentenizi aradığınız, prospektüs yerine poliçenizdeki şartları okuduğunuz ve nihai olarak da sizi eski sağlığınıza kavuşturan, yani hasarınızı karşılayarak hasar olmadan önceki durumunuza getiren bir çözümdür. Pharmaray Eczane Paket Sigortası Pharmaray, sizi bir çok hastalık karşısında koruyan, yani eczanenizi tehdit eden risklere karşı size özel teminatlarla da zenginleştirerek hazırlanmış Ray Sigortanın Eczane Paket Sigortası ürünüdür.  Neden Eczane Paket Sigortası yaptırmalıyım? Eczaneler faaliyet konuları nedeni ile tüm işyerlerinin maruz kalabilecekleri tehlikelerin yanında kendilerine özel tehlikeler ile karşıya kalabilmektedir. Özelikle içeride bulunan ilaçların gerçekleşecek herhangi bir riziko karşısında kullanılamaz hale gelmeleri ciddi bir maddi yükümlülük ortaya çıkarabilecektir. Bu nedenle yaptıracağınız eczane paket poliçesi ile sorumluluklarınızı, elektronik cihazlarınızı, ve en önemlisi emtialarınız güvence altına alınmış olursunuz. Kimler yaptırabilir? Sağlık bakanlığınca çalışma ruhsatı verilmiş olarak faaliyet gösteren tüm eczane sahipleri Pharmaray Eczane Paket Sigortasını yaptırabilir. Yangına Bağlı Kar Kaybı Sigortası Bu sigorta ile; bir ticari faaliyetin yürütülmesinde kullanılan taşınır ve taşınmaz değerlerde, bir yangın sigorta sözleşmesi kapsamında teminat altına alınan risklerin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan hasar ve kayıplar sonucu, ticari faaliyetin kısmen veya tamamen durması veya aksaması nedeniyle oluşan kar kayıpları, sigortacı tarafından poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar teminat altına alınmıştır. Kimler yaptırabilir? Yangın nedeniyle işletmesindeki faaliyetlerin kısmen veya tamamen durması ya da aksamasına bağlı olarak meydana gelecek olumsuz etkileri en aza indirmek ve meydana gelebilecek kayıpları önlemek amacıyla yapılan ek masrafları karşılamak isteyen tüm işletme sahipleri yaptırabilir. Akaryakıt Servis İstasyonu  Tek bir poliçe ile tüm risklerinizi teminat altına alabilirsiniz. Kimler yaptırmalı? Akaryakıt istasyonu sahipleri kişi ve kurumlar Ray Sigorta Akaryakıt İstasyonu Sigortası yaptırabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? Akaryakıt istasyonunuz, her gün yüzlerce aracın, binlerce insanın uğrak yeri... Riskler ve tehlikeler, hayatınızın olağan bir parçası. Ray Sigorta, "Akaryakıt Servis İstasyonu Sigortası" ile karşı karşıya olduğunuz tüm riskleri tek bir poliçeyle güvenceye alıyor. Emniyeti Suiltimal Sigortası İşyerinizde meydana gelecek suistimallere karşı önlem alın! Çalışanlarınızın görevlerini kötüye kullanmaları nedeniyle işyerinizin uğrayacağı zararları teminat altına alır, mali zararlara yol açan kötü sonuçları yaşamayın! Kimler yaptırmalı? Çalışanları olan tüm işyeri sahipleri Ray Sigorta Emniyeti Suistimal Sigortası’ndan faydalanabilir. Taşınan Para Hırsızlık Sigortası Taşınan para ve kıymetli evrakı hırsızlığa karşı güvence altına alabilir, maddi hasarı sigortanızdan temin edebilirsiniz. Kimler yaptırmalı? İşyeri ve bankalar arasında para ve kıymetli evrak taşıması yapan tüm kurumlar Ray Sigorta Taşınan para hırsızlık Sigortası’ndan faydalanabilir. Sigortanın Kapsamı Nelerdir? “Taşınan para hırsızlık sigortası” işyerleri ile bankalar veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetli evrakların üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanarak yapılacak gasp ve hırsızlıklar ile para ve kıymetli evrakın taşındığı aracın kazaya uğraması veya yanması sonucu meydana gelebilecek ziyan ve hasarı güvence altına alın. Taşınan para işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta tazminatı paraların işyerindeki kasadan muhafaza edilmesi kaydıyla taşımanın yapıldığı günün ertesi saat 19,00 a kadar devam eder. Taşınan Para Hırsızlık Sigortası Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör ile yangın ve infilak gibi olaylardan meydana gelen kargaşalıklardan yararlanılarak yapılacak hırsızlık, yağma ve tahribat rizikolarını da isteğe bağlı olarak teminat altına alır. İşim Rahat Ray Sigorta yeni ürünü İşim Rahat Sigortası ile hem yıllarca alın terinizle çalışıp, emeklerinizle büyüttüğünüz ekmek teknenizi, risklere karşı güvence altına alıyor. İşim Rahat, kolay anlaşılır teminat yapısı ve her keseye uygun primleriyle sizi, hırsızlıktan sel/su basmasına, cam kırılmasından yangına kadar en çok karşılaşabileceğiniz risklere karşı Ray Güvencesi altına alıyor. Ray Sigorta’nın esnaflara özel olarak hazırladığı İşim Rahat Poliçesiyle hem işiniz hem de içiniz artık çok daha rahat.

Tekne Sigortaları

Yat Sigortası Şirketimiz, İngiliz sigorta sektörünce geliştirilen ve Dünya’da yaygın olarak kullanılan “Institute Yacht Clauses” şartları  ile  teminat vermektedir. Tekne İnşaat Sigortası Tekne İnşaat Sigortasının teminat altına aldığı risklerden bazıları şunlardır: Tüm inşaat rizikoları, sigorta süresi ile sınırlı olmak üzere teminata dahil olup, bu rizikolardan bir veya birkaçının gerçekleşmesi sonucu sigortalı tekneye gelecek zarar ve ziyanı. Yine sigorta süresi içinde ortaya çıkması kaydıyla gizli kusur nedeniyle, kusurlu parçanın onarımı ve yenilenmesi masrafları  Kusurlu çizimden doğan ziyan hasar ve masraflar, (kusurlu çizilmiş parçanın onarımı, değiştirilmesi, yenilenmesi, yerine başkasının konulması masrafları hariç)  Kızaktan inişi sırasında meydana gelecek kazalar Donatılmak üzere, kendi gücü ile havuza götürülüp getirilmesi  250 millik sınır içinde deneme seferleri Çatışma sorumluluğu (4/4) Tersane İşletmecileri Yasal Sorumluluk Sigortası Bakım ve Onarım için tersaneye alınan tekneler, yapılan çalışmalar sırasında veya tersanede bulunduğu sırada herhangi bir nedenle ziya veya hasara uğrar ve tersane de bundan yasal olarak sorumlu tutulursa tazminat ödemektedir. Gemilerin havuza ve karaya alınması veya denize indirilmesi sırasında meydana gelen hasarlar (kızak çökmesi, kızaktan devrilme gibi)  Çalışma sırasında çıkan yangın hasarı  Gemiye ait teçhizatın karaya çıkarılması veya gemiye nakli sırasında olan hasarlar  Çalınma Hasarları  Tecrübe seferi sırasında olan hasarlar güvence altına alınan tehlikelere örnek teşkil edebilir. Marina İşletmecisi Yasal Sorumluluk Sİgortası Marinaya bırakılan yat, kotra, gezi tekneleri veya motor gibi deniz vasıtaları veya teçhizatlarının çalışması, karaya çekilirken veya denize indirilirken zarar verilmesi, çekecek yerinde devrilme gibi olaylarda yasal sorumluluğu olan marina işletmecisine düşen tazminatı kapsayan bir sigortadır.

Mühendislik Sigortası

Elektronik Cihaz Sigortası Elektronik cihazlarınız, günlük yaşantınızın vazgeçilmez araçları. Evimizde, büromuzda, işyerimizde, hastanelerde muayenehanelerde, her yerde çok sık kullandığınız bu aletler, her zaman çok çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Küçük bir dalgınlık yada art niyetli bir hareket bu pahalı cihazların bozulmasına yada yok olmasına neden olabilir. Ray Sigorta, işimizin, günlük yaşantımızın, hobilerimizin çok önemli parçası olan elektronik cihazlarınızı tüm risklere karşı bir poliçe ile güvence altına alır. Makine Kırılması Sigortası Makineleriniz, işinizin en temel amaçları… Tesisleriniz, üretiminizin can damarı… Makineleriniz ve tesisleriniz her zaman risklerle karşı karşıyadır. Bazen normal çalışır halde iken, bazen aynı işyerinde temizleme, revizyon veya yer değiştirme esasında arızalanma veya kırılma durumunda kalabilirler. Bu durumlarda uğrayabileceğiniz zararların boyutlarını düşündünüz mü?İşinizi geliştirmek için geleceğe güvenle bakmalısınız.Artık, her şeyden çok değer verdiğiniz makineleriniz ve tesisleriniz Ray Sigortalı Olsun. Ray Sigorta “Makine Kırılması Sigortası” tüm riskleri bir poliçe ile güvence altına alıyor. Makine Kırılması Sigortası ile Neler Sigortalanır? Her türlü pompa, kompresör, jeneratör vb. makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri ile arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, ,kağıt, çimento vb. sanayi alanlarındaki makineleriniz sigortalanır. Ray Sigortanın uzman mühendislik kadrosunu çağırın. Tesisinizi yerinde incelesinler, size en uygun teminat ve fiyatı sunsunlar. Montaj Bütün Riskler Sigortası Montaj işiniz bütün risklere karşı sigortalı mı? İnşaatı bitmiş her türlü yapı içindeki makine ve teçhizatın montajı emin ellerde olsun istiyorsanız bu konuyla mutlaka ilgilenin. Nice emek ve sermayenin en iyi şekilde korunması için güveni daima üstünüzde taşıyın. Teknik ve insan faktörlerinin neden olabileceği geniş risk yelpazesi güvence altına alınsın. Gelin, siz de risklere karşı Ray Sigortalı olun. Ray Sigorta “Montaj Bütün Riskler Sigortası” tüm riskleri bir poliçe ile güvence altına alıyor. Montaj Bütün Riskler Sigortası ile Neler Sigortalanır? Her türlü inşaatı bitmiş yapılarda sıhhi tesisat, elektrik tesisatı, asansör, kaza, pompa, kompresör, jeneratör vb, endüstri sahalarında kullanacağınız sistemlerin montajı sigortalanır. Ray Sigortanın teknik uzman kadrosunu çağırın montaj işlemlerinizi yerinde inceleyerek ihtiyacınıza en uygun poliçe ile projeleriniz  Ray Sigorta güvencesinde olsun. İnşaat Bütün Riskler Sigortası İnşaatınız bütün risklere karşı teminat altında mı? İnşaat faaliyetlerinin her alanında beklenmedik kazalar olabilir. Gerekli malzemenin şantiyeye gelmesinden başlayarak, yapının işletmeye alınmasına kadar geçen zaman oluşabilecek zararları artık düşünmeyin. İçiniz rahat, inşaatınız Ray Sigortalı Olsun. İnşaat Bütün Riskler Sigortası İle Neler Sigortalanır? Her türlü ticari ve sanayi yapılarınız inşaatları ile yol, köprü, baraj, tünel, depo, kule gibi inşaatlarınız sigortalanır. Ray Sigorta’nın teknik uzman kadrosu çağırın. İnşaat sahanızda risk analizi ve değerlendirme yaptırın. İhtiyacınıza en uygun poliçe ile projeleriniz  Ray Sigorta güvencesinde olsun.

Nakliyat Sigortası

“Nakliyat Emtea Sigortası” ile malların bir yerden diğer bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karşılaşacakları tehlikeleri güvence altına alması Nakliyat Emtea Sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan veya hasara karşı olabildiği gibi, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir. Denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla ilgili kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları, Karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, dere taşması, çığ, toprak veya dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı, Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile yapılan taşımalarda hariç tutulan yükleme aktarma tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir.  Geniş kapsamlı Nakliyat Emtea Sigortaları genel olarak taşıt aracı ayrımı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, uçak) bütün tehlikeleri kapsamaktadır.  Fakat sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziya ve hasarlar,  Olağan akma, fire, aşınma veya yıpranmalar;  Malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan veya hasarlar  Gecikmeden doğan ziya veya hasarlar hariç tutulmaktadır. Harp, grev, kargaşalık ve halk hareketleri tehlikeleri isteğe bağlı olarak ayrıca sigorta edilebilmektedir.  Nakliyat firmalarının ve/veya bireylerin, üçüncü şahıslara ait malların yurtiçinde taşımalarını yaparken, bu taşıma esnasında kanunlarımız onlara birtakım yükümlülükler getirmektedir. Taşıyıcılar da isterler ise bu sorumluluklarını sigortacılarla anlaşarak yapmış oldukları yurtiçi taşıyıcı sorumluluk poliçeleri ile bu poliçe teminatı kapsamında devredebilirler.   Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası Taşıyıcılara özel olarak hazırlanan bu ürünümüz, isteğe bağlı olarak günlük, aylık veya yıllık olarak yapılabilmektedir.  Bu sigorta olası bir hasar sonucunda poliçe şartları, kanun ve yönetmelikler kapsamında üçüncü şahıslar tarafından taşıyıcılara yapılacak olan rücuları üstlenerek onları koruma altına alan sigorta ürünüdür. Yurtiçi Taşıyıcı Sorumluluk Sigortaları, Nakliyat Emtea sigortasının yerine geçmez. Sadece taşıyıcının Türk Ticaret Kanunu’na göre kusurlu olduğu durumlarda, poliçede belirtilen şartlar ve limitler kapsamında teminat sağlar.
  0(532)200-0050