ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası - Ameliyat Sigortası

Ameliyat gerektiğinde ne yapacağım diye düşünmeyin, Unico'nuz varsa fark ücreti yok.

Tamamlayıcı Sağlık - Ameliyat Sigortası, kaza ya da hastalık sonucu gerçekleşen ameliyatlarda oluşan fark ücretlerini, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Unico Sigorta anlaşmalı ağında bulunan özel sağlık kuruluşlarında karşılayan sağlık sigortası ürünüdür.

Avantajlar

 • Kaza ya da hastalık durumunda, günlük 80 kuruşa SGK anlaşmalı özel hastanelerde fark ödemeden ameliyat olabilirsiniz.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşmalı kurumlarda gerçekleşen ameliyat fark ücretlerinden, refakatçi masraflarına kadar her türlü sağlık gideriniz Unico Sigorta’yla güvence altında.
 • Geniş anlaşmalı kurum ağıyla Tamamlayıcı Sağlık – Ameliyat Sigortası’nda size yakın bir sağlık kurumu mutlaka vardır.

Teminatlar

 • Ameliyat Giderleri
 • Yoğun Bakım Giderleri
 • Standart Tek Kişilik Özel Oda
 • Refakatçi Giderleri
 • Yemek

Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası

İkamet izni için sigortanızı Unico'dan yaptırın, Türkiye'de güvenle yaşayın.

UniSağlık Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası, anlaşmalı kurum listesinde yer alan kurumlarda, sigortalı kişinin hastalık veya kaza sonucu teşhis ve tedavileri için yapılacak masrafların poliçede yer alan limitler ve özel şartlar dahilinde ödenmesini sağlayan özel sağlık sigortası ürünüdür.

Avantajlar

 • Yıl içerisinde yapacağınız doktor ziyaretleri, olası ameliyat giderleriniz, ambulans ve yoğun bakım giderleri gibi sağlık giderleriniz Unico Sigorta’yla güvence altında.
 • Geniş anlaşmalı kurum ağıyla UniSağlık Yabancı Uyruklular için Sağlık Sigortası’nda size yakın bir sağlık kurumu mutlaka vardır.

Yatarak Tedavi Teminatları

 • Dahili Yatış
 • Cerrahi Yatış
 • Operatör Doktor
 • Oda Yemek Refakat (Yıllık 180 gün)
 • Kemoterapi/Radyoterapi/Diyaliz
 • Yoğun Bakım (90 gün)
 • Evde Bakım (45 gün)
 • Küçük Müdahale
 • Kara Ambulansı
 • Suni Uzuv

Ayakta Tedavi Teminatları

 • Doktor Muayene
 • İlaç
 • Görüntüleme ve laboratuar Hizmetleri
 • Modern Teşhis Yöntemleri
 • Fizik Tedavi Teminatı (Yıllık 15 seans)
 • Yardımcı Tıbbi Malzeme

Acil Sağlık Sigortası

Sigortalının hayatını tehdit eden Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği 32 acil durumda doktor ücreti ile ilaç, radyografi, masaj ve diğer tedavi masraflarını belirtilen teminatlara kadar sigortalı ya da anlaşmalı sağlık kuruluşuna öder.

Ana Teminatlar

 • Vefat
 • Acil Sağlık
 • Check-up

Acil sağlık sigortasında yer alan 32 acil durum nedir?

 • Trafik kazası:  Kazaya bağlı organ ya da uzuv yaralanmmasına bağlı ortaya çıkabilecek durumlar
 • Kalp krizi: Dolaşım sisteminde oluşan tıkayıcı bir nedenle kalbi besleyen damarların ilgili bölgeye yeterince temiz kan iletememesi sonucu meydana gelen doku ölümünün göğüs ağrısı, tansiyon sorunları ve şok tablosu ile gelişen haller
 • Ritm bozuklukları: Kalp atım aralığının eşit olmaması ile seyreden klinik tablolar
 • Hipertansiyon krizleri: Kalp, beyin ya da böbrek fonksiyonlarında bozulma riski taşıyacak kadar yükselen kan basıncına ait kriz durumları
 • Akut solunum problemleri: Allerjik nedenlere bağlı olarak akciğer hava yollarının kasılması ve daralması sonucu ortaya çıkan solunum sıkıntısı
 • Hayatı tehdit eden yaralanma: Kişinin herhangi bir travmatik (darbeye bağlı) yaralanması sonucu oluşan ciddi doku hasarı
 • Hayatı tehdit eden düşme: Kişinin yüksek bir seviyeden bir diğerine düşmesi sonucu ortaya çıkan travmatik (darbeye bağlı) ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 • Hayatı tehdit eden iş kazası: Kişinin işinde çalışır iken başına gelen her türlü doku harabiyeti
 • Uzuv kopması: Genelde travmaya bağlı olarak herhangi bir uzvun vücut bütünlüğünden ayrılması
 • Elektrik çarpması: Yüksek voltajda elektiriğe maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 • Donma, soğuk çarpması: Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 • Yanıklar, sıcak çarpması: Aşırı soğuğa maruz kalma sonucu vücutta cilt, cilt altı, damar ve doku seviyesinde oluşabilecek ve bazen kalıcı olabilen harabiyet
 •  Ciddi göz yaralanmaları: Kişinin gözünü/gözlerini ilgilendiren ciddi doku hasarı bazlı harabiyet
 • Boğulma: Solunum yollarının sıvı ile tamamen tıkanması sonucu ortaya çıkabilecek patolojilerin tümü
 • Hayatı tehdit eden zehirlenmeler: Gıda, ilaç ve ağır metaller gibi zehir özelliği olan ya da bozulma nedeni ile bu özelliği kazanabilen maddelerin solunum veya sindirim yoluyla alınması sonucu ortaya çıkan ve hayatı tehdit eden zehirlenme durumları
 • Anaflaktik tablolar, (Anaphylaxis): Hastayı şoka sokan ve ciddi tansiyon düşüklüğü, solunum sıkıntısı ile seyreden allerjik durumlar. Örn. Penisilin allerjisi, akrep ve yılan sokmaları vb.
 • Kemik kırıkları: Darbe, Kalsiyum yetersizliği ya da kemilk tümörü gibi nedenlerle oluşan kemik bütünlüğünün kırılarak bozulması halleri
 • Alt ekstremite çıkıkları: İskelet sistemi bütünlüğünün çıkıklar sonrası bozulması hali
 • Şuur kaybına neden olan durumlar, (Any situation which lead to unconciousness): Sara krizi, tansiyonun ani düşmesi, şiddetli migren, şeker seviyesi değişiklikleri gibi şuur kaybına neden olan tüm durumlar
 • Ani felçler: Genellikle damarsal nedenlere bağlı olarak 1, 2 ya da 4 uzvun hareket kabiliyetini kaybetmesi, istemli işlevi olan organların çalışmaması
 • Şeker koması: Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan şeker hastalığı sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 • Üre koması: Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan kan üre ve azot metabolisması bozukluğu sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 • Akut masif kanamalar: Ani ortaya çıkan ve kısa süren aşırı kanamalar, kazaya bağlı iç organ ve uzuv kanamaları, atardamar yaralanmaları gibi...
 • Menenjit, Ensefalit: Menenjit (Beyin zari iltahabı), Ensefalit (Beyin iltahabı), Beyin Absesi. (Kafa içi organ ve zarlarının mikrop kapması sonucu ortaya çıkan beyin ve beyin zarı enkeksiyonları.)
 • Yeni doğan komaları:  Kişinin bilincinin kapalı olduğu ve buna neden olan yenidoğanın hastalıkları sonucu vücut işlevlerinin yapay olarak sağlanmasını da gerektiren şuursuzluk halleri
 • 39 derece ateş ve üzeri: Bakteriyel, Viral ya da Fungal nedenlere bağlı olarak oluşan enfeksiyonları seyrinde ortaya çıkan reaktif mücadele nedeni ile vücut ısısının yükselmesi
 • Solunum yollarında yabancı cisim: Kazaen ya da dış etkenler sonucu solunum yollarında hava almayı engelleyici yabancı cisim bulunması
 • Sindirim yollarında takılması muhtemel yabancı cisim bulunması: Kazaen ya da dış etkenler sonucu sindirim yollarında gıda geçişini engelleyici ve orada takılıp kalması muhtemel yabancı cisim bulunması
 • Başlamış doğum faaliyeti (Ulaşım ve ilk muayene karşılanır): Normal hamilelik dönemi sonrası amnion kesesi patlaması ve su gelmesi ile karakterize başlamış doğum faaliyeti
 • Şiddetli eklempsia: Gebelik zehirlenmesi olarak da bilinen yüksek tansiyon, protein kaybı ve şiddetli kusma ile karakterize tablo
 • Perforasyonlar: Herhangi bir nedene bağlı iç organ delinmeleri
 •  Akut batın halleri:  Karın bölgesinin ani ortaya çıkan ve hayati tehlike arz eden durumları – (Örneğin:  Akut Apandisit, mide delinmesi, bağırsak düğümlenmesi, karın iç zarı iltihabı)."

Kritik Hastalıklar Sigortası

Sigortalının poliçe düzenlenmesinden sonra ortaya çıkan 9 kritik hastalığa yakalanması durumunda poliçede belirtilen teminat limitini öder.

Ana Teminatlar

 • Vefat
 • Diş Sağlığı Teminatı
 • Kritik Hastalıklar 

Kritik Hastalıklar Teminatı

 • Kalp Krizi
 • İnme, Felç
 • Kanser
 • Böbrek Yetmezliği
 • Önemli Organ Nakli Ameliyatı
 • Kol ve Bacak Kaybı
 • MS
 • Körlük
 • Kroner Damar Hastalığı Sonucu Yapılan Açık Kalp Ameliyatı  0(532)200-0050