ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sorumluluk Sigortası

İşletmenizdeki hasarların güvencesi Eureko Sigorta’dan!

İş yerinizde oluşabilecek can ve mal kayıplarınızın güvencesi Eureko Sigorta’dan, huzur içinde çalışmak sizden.

İşveren Mali Mesuliyet Sigortaları

İşverene bağlı SSK’li çalışanların, iş yerlerinde yaşayabilecekleri iş kazaları nedeni ile, işverenin ödemek zorunda kalabileceği tazminat tutarı poliçede belirtilen limitler kapsamında teminat altına alınır. Bu limitlere olası dava ve avukatlık ücretleri de dâhildir.

Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet

Sigortalının poliçe üzerinde belirtmiş olduğu adreste, yürüttüğü ticari faaliyeti esnasında, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde ve poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Mesleki Sorumluluk Sigortası

Sigortalının poliçede belirtilmiş olan mesleki faaliyetini gerçekleştirmesi sırasında, mesleğini hatalı veya eksik yapması nedeniyle, 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçe üzerinde belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Özel güvenlik hizmetine dair kanun çerçevesinde çalıştırılan özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik mevzuatında belirtilen koşullar altında görevlerini yerine getirmeleri sırasında 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Sağlık hizmeti sunan kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık birimlerinde çalışan hekimlerin mesleğini yerine getirirken 3. şahıslara verebilecekleri zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta, aşağıda belirtilmiş olan tehlikeli maddeler ile ilgili mesleki faaliyette bulunan gerçek ve tüzel kişilerin, bu faaliyetleri esnasında meydana gelebilecek bir kaza nedeniyle 3. şahısların yaşayabilecekleri maddi ve bedeni zararlarının poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasını kapsar.

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

Likit Petrol Gazı (LPG) tüplemesi yapan firmaların, doldurdukları/doldurttukları ve yetkili bayileri aracılığıyla ya da doğrudan tüketiciye sattıkları tüplerin, kullanıldıkları yerde infilakı, gaz kaçırması, yangın çıkarması sonucu verecekleri maddi ve bedeni zararların poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınmasıdır.

Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği  Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Bu sigorta ile poliçede belirtilen kıyı tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin deniz yetki alanlarında ortaya çıkan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden olduğu tüm zararlar, sigortalının hukuki sorumluluğu çerçevesinde poliçede belirtilen limitler dâhilinde teminat altına alınır.
  0(532)200-0050