ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Benim Sigortam

Benim Sigortam bir kaza sonucu oluşabilecek ölüm, sürekli sakatlık durumlarını ve tedavi masraflarını, sigortalının uğrayacağı kapkaç, gasp gibi sebepler ile zarar gören kişisel eşyaları teminat altına alır. Aynı zamanda bu poliçe ile üçüncü kişilere ya da üçüncü kişilerin sigortalıya karşı açtıkları hukuk davalarında, sigortalının bu davaya ilişkin yapmış olduğu harcamaları ve kişisel sorumlulukları da teminat altına alır.

Teminatlar

 • Kişisel Sorumluluk Teminatı
  Bu sigorta ile sigortacı, sigorta ettiren ve poliçede belirtilen birlikte yaşadığı aile bireylerinin, özel yaşamları sırasında üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ortaya çıkabilecek kişisel sorumlulukları ve sigortalının aile reisi sıfatı ile üçüncü şahıslara karşı sorumluluğu bu özel şartlar ve "Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası Genel Şartları" dairesinde temin edilir.

 • Ferdi Kaza Sigortası
  Kaza sonucu ölüm, kaza sonucu sürekli sakatlık, kaza sonucu tedavi masrafları teminat altına alır.

 • Kapkaç Hırsızlık Sigortası
  Üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle para ve para ile ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması veya gasp edilmesi ya da söz konusu eşyaların aynı nedenlerle hasarlanması sonucunda sigortalının uğrayacağı maddi zararlar teminat altına alınır.

 • Hukuksal Koruma Sigortası
  Sigortalının taraf olduğu ve bu sözleşmeyle saptanan konular kapsamındaki sözleşmeler ya da mevzuattan doğan hak ve yükümlülükleriyle ilgisi olan hukuksal uyuşmazlıkların, sulh yahut ilgili yargılama usulleri çerçevesinde giderilmesinde hukuksal çıkarlarının korunması için yapılması gereken gider ve diğer edimleri belirli koşul, limit ve muafiyetler ile temin eder.

Ek Teminatlar

 • Balkondan düşen saksı veya benzerlerinin vereceği zararlar sonucu oluşabilecek sorumluluklar
 • Çocukların oyun oynamaları sırasında başkalarına ait araç ve konut camlarına vereceği zararlar sonucunda oluşabilecek sorumluluklar
 • Çocukların mağaza ve dükkanlarda dolaşmaları sırasında rafların devrilmesine yol açabilecek zararlar nedeniyle
 • Sigortalının evcil kedi ve köpeklerin 3.şahıslara karşı vereceği zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri
 • Sigortalının ev hizmetlerinde çalışan kişilerin evde meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri
 • Sigortalının evinde tamir, tadilat ve montaj amacıyla gelen kişilerin meydana gelebilecek kazalar sonucu uğrayacakları bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşecek sorumluluk halleri.  0(532)200-0050