ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Otomatik Katılım

Bireylerin emeklilik dönemleri geldiğinde çalıştıkları dönemdeki yaşam standartlarını sürdürebilmeleri amacıyla ikinci emeklilik geliri sağlamayı amaçlayan Bireysel Emeklilik Sistemi, 01.01.2017 tarihi itibarıyla yeni bir açılıma sahne olacaktır. 

Bu tarihle birlikte ülkemizde, Dünya’da da uygulamaları başlamış olan Otomatik Katılım Sistemi (Auto Enrollment) hayata geçecek. 

Yeni sistem, çalışanların çalışma döneminde sahip oldukları hayat standartlarını emeklilik döneminde de koruyabilmek için, emekliliğe yönelik tasarrufu teşvik etmektedir. Türk vatandaşı ya da 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamında olup, Kanun'un yürürlüğe gireceği tarihte 45 yaşını doldurmamış olan kişilerden, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/a (Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı çalışanlar) ve 4/c (Emekli Sandığı'na bağlı devlet memurları) maddelerine göre mevcut çalışanlar ve yeni işe başlayanlar otomatik katılım kapsamında yer alacaktır. 

Sistem nasıl İşler, avantajları nelerdir?

 • SGK tarafından belirlenen prime esas matrahınızın %3’üne karşılık gelen katkı payı tutarı, maaşın yattığı günü takip eden iş günü sonuna kadar işveren tarafından, BES Otomatik Katılım hesabınıza aktarılacaktır.
 • Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara, başlangıçta bir kereye mahsus 1.000 TL ilave devlet katkısı verilecektir.
 • Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara 2 ay içinde cayma hakkı tanınmıştır. Bu katkı 2 aylık cayma süresinin sonunda sistemde kalmayı tercih etmeleri halinde çalışanların hesabına eklenecektir.
 • Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara, ayrıca katkı payının %25'i oranında devlet katkısı verilecektir.
 • Bu katkı mevcut BES’ i olanların yararlandığı Devlet Katkısına ek olarak hesaplanacak ikinci bir limit olacaktır.
 • Otomatik Katılım Sistemine dahil olan çalışanlara Emeklilik dönemlerinde ilave %5 Devlet Katkısı.
 • Emeklilik döneminde yıllık gelir sigortası marifetiyle maaş almayı seçenlere toplam birikimlerinin %5’i oranında sağlanacaktır.
 • Sisteme dahil olurken Giriş Aidatı kesintisi yoktur.
 • Ertelenmiş Giriş Aidatı kesintisi yoktur.
 • Yönetim Gider kesintisi yoktur.
 • Sadece Fon İşletim Gideri Kesintisi söz konusu olacaktır.  0(532)200-0050