ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Birikimli Hayat Sigortası

Kartopu Birikimli Hayat

Birikimleriniz kartopu gibi büyüsün!

Kartopu Birikimli Hayat Sigortası, sigorta süresi boyunca sigortalının yaşam kaybı riskini teminat altına alan ve ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek risklere karşı da sizi güvence altına alan bir sigortadır. Ayrıca sözü edilen bu risklerin gerçekleşmemesi durumunda da poliçede belirtilen süre sonunda sigortalılara birikim kapitali sağlayan bir sistemdir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes bu sisteme katılabilir.

Kartopu Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

 • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.

 • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.

 • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.

 • Poliçenin primi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödenebilir.

Teminatları

Vefat Teminatı: Sigorta başlangıç tarihinden sonra sigortalının vefat etmesi halinde ödenecek tazminattır. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, talebiniz doğrultusunda risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir.

Birikim Teminatı: Sigorta süresi sonunda, ödenen prim üzerinden teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.


Ekstra Birikim Hayat Sigortası

Rahat bir gelecek için ekstra yatırım fırsatı!

Ekstra Birikimli Hayat Sigortası, sigorta süresi boyunca sigortalının yaşam kaybı riskini teminat altına alan ve ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastalık sonucu oluşabilecek riskleri de güvenceye alan bir sigortadır. Aynı zamanda bu risklerin gerçekleşmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortalılara birikim kapitali sağlar. Sigorta süresi boyunca ödediğiniz primlerden yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan tutar günlük olarak yatırıma yönlendirilir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki sağlıklı herkes yaşam standardının belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme katılabilir.

Ekstra Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

 • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.

 • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.

 • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.

 • Poliçenin primi yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık olarak ödenebilir.

Teminatlar

Vefat Teminatı: Sigorta başlangıç tarihinden sonra sigortalının vefat etmesi halinde ödenecek tazminattır. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenmiştir.

Birikim Teminatı: Sigorta süresi sonunda, ödenen prim teknik kesintiler yapıldıktan sonra nemalandırılarak oluşan birikimin sigortalıya geri ödenmesidir.
 

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası

Birikimlerinizi değerlendirmenin en akıllı yolu!

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası sigortalıların primlerinin tümünü bir defada ödeyip en az 10 yıl sonra birikimini almaya hak kazandıkları bir yatırım planıdır. Primlerden teknik kesintiler yapıldıktan sonra fonlanarak sigorta süresi sonunda size kar paylarıyla birlikte geri ödenir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 60 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Bütçe Birikimli Hayat Sigortası’nın Özellikleri:

 • Minimum sigorta süresi 10 yıldır.
 • Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
 • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 70 yaşla sınırlıdır.
 • Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinde, prim ödemesini yapacağı para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler.

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası

Daha fazlasını almak sizin de hakkınız!

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası diğer birikimli hayat sigortalarından farklı olarak vefat, maluliyet gibi teminatlar içermemektedir. Bu sebeple ödediğiniz primlerden yatırıma yönlendirilen miktar normal hayat sigortalarına oranla çok daha fazla olabilmektedir. Hep Birikim Sigortası, gelecekteki planlarınız için daha fazla birikim elde etmenizi sağlayan bir sigorta sistemidir.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 75 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası’nın Özellikleri:

 • Minimum sigorta süresi 10 yıldır.
 • Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
 • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 85′ ile sınırlıdır.
 • Para cinsini TL'dir.
 • Primler yıllık, 6 aylık, 3 aylık veya aylık  devrelerde ödenebilir.

Teminatlar

Yaşama İhtimali Teminatı

Sigorta süresi sonunda, sigortalı hayatta ise; yaşama ihtimali teminatı ile birikmiş kar payları beraber ödenir. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, yaşama ihtimali teminatı, başlangıçta ki yıllık primin %5 ile %10 arasında sınırlandırılmıştır.

Birikim Teminatı

Ödenen primler, teknik esaslar uyarınca yapılan kesintilerden sonra yatırıma yönlendirilir. Yatırıma konu olan primler ve gelirleri yani kar payları, birikim teminatını oluşturur.


Tek Birikim Sigortası

Hayallerinize ulaşmak artık daha yakın.

Hep Birikim Sigortası’ndan farklı olarak gelecekteki planlarınız için birikimlerinizi bu günden değerlendirebileceğiniz, sigorta süresine ait primi tek seferde ödeyebileceğiniz bir hayat sigortasıdır.

Neden Tek Primli Hep Birikim Sigortası Yaptırmalısınız?

Çünkü Demir Hayat Tek Primli Hep Birikim Sigortası’nda vefat, maluliyet gibi teminatlar bulunmadığından diğer birikimli hayat sigortalarına oranla ödediğiniz primlerin daha fazlası yatırıma yönlendirilir. Çünkü seçeceğiniz sigorta süresine ait primleri başlangıçta tek seferde ödeyeceğiniz için daha fazla gelir (kar payı) sağlarsınız.

Kimler Yararlanabilir?

18 - 75 yaşları arasındaki herkes bu sisteme katılabilir.

Demir Hayat Hep Birikim Sigortası’nın Özellikleri:

 • Minimum sigorta süresi 10 yıldır. Başlangıçta belirlenen sigorta süresi, yazılı başvuruyla sonradan değiştirilebilir.
 • Sigorta süresiyle sigortalının yaşının toplamı 85′ ile sınırlıdır.
 • Para cinsini TL'dir.
 • Sigorta süresine ait prim başlangıçta topluca ödenir.

Teminatlar

Yaşama İhtimali Teminatı

Sigorta süresi sonunda, sigortalı hayatta ise; yaşama ihtimali teminatı ile birikmiş kar payları beraber ödenir. Yatırım amaçlı bir poliçe olduğundan, yaşama ihtimali teminatı, başlangıçta ki yıllık primin %5 ile %10 arasında sınırlandırılmıştır.

Birikim Teminatı

Ödenen primler, teknik esaslar uyarınca yapılan kesintilerden sonra yatırıma yönlendirilir. Yatırıma konu olan primler ve gelirleri yani kar payları, birikim teminatını oluşturur.

Vergi Avantajı

Hayat sigortalarında dolaylı yoldan devlet teşviki uygulanmaktadır. Bu teşvik doğrudan katılım payı olarak değil de vergi indirimi olarak gerçekleştirilmektedir. Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellef iseniz, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 4697 sayılı kanun ile değişik 63/3 ve 89/1 bendlerine göre ödediğiniz primi vergi matrahından indirebilirsiniz. Bu imkândan yararlanabilmek için primlerinizi ait oldukları vadelerde ödemeniz gerekir. Priminizi ödediğinizi gösteren belgeyi çalıştığınız işyerinin ilgili bölümüne vermeniz halinde ödemiş olduğunuz prim limitler dâhilinde vergi matrahınızdan indirilecektir.
  0(532)200-0050