ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Özel Müşteriler Grubu Koleksiyon ve Sanat Sigortası

Toplam bedeli teminat limiti ve üzeri kişisel koleksiyonlara teminat sağlayan bu poliçe Özel Müşteriler Grubu’nun en çok talep gören ürünüdür. Gulf Sigorta bu ürün ile antika eşyalar ve sanat koleksiyonları için yangın, hırsızlık, depremseldahili sukazaen kırılma gibi rizikoları da kapsayan ve neredeyse tüm dünyada geçerli all risk esaslı bir teminat sağlamaktadır. Sigortalının sahip olduğunuz koleksiyonlar birden fazla  adreste bulunsa dahi ek bir poliçede tüm koleksiyonlar teminat altına alınabilmektedir.

Teminatlar 

  • Taşıması yapılacak olan koleksiyondaki parça veya parçalar, taşımanın eşyanın cinsine uygun koşullarda ve profesyonel bir nakliye şirketi tarafından yapılması şartıyla teminat altına alınabilir.

  • Teminat altındaki eserlerin poliçe dönemi içerisinde piyasa değerindeki artışlar, eserin yapan sanatçının ölümü sonrasında sanat eserinde yaşanabilecek değer artışları ürünün özel şartlarında yazılı limitler doğrultusunda hasar sonrasında ödenecek tazminat miktarını sigortalılar lehine etkilemektedir.

  • Poliçe listesindeki herhangi bir sanat eseri için, bir satın alma makbuzu veya zarar veya hasar anında 3 yıldan daha eski olmayan, bağımsız eksper tarafından yapılmış mutabakatlı kıymet taktiri raporu ibrazı şartıyla, Gulf Sigorta tarafından, söz konusu eserin sanatçısının ölümünü takip eden ilk 12 ay içinde poliçe kapsamında teminat altına alınmış bir riskin gerçekleşmesi durumunda hasarlanan eserin sigorta bedelinin % 200’ü oranında ödeme yapılır. Sigorta bedelinin üzerindeyapılacak ödeme azami 250.000 TL’nı geçmeyecektir.

  • Çift veya takımların herhangi bir parçasının hasarlanması durumunda Sigortalıya tamir ettirmek ya da hasar sonrası düşen piyasa değeri nedeniyle oluşan kıymet kaybını ödemek veya çiftin veya takımın tamamı için ödeme yapılması şeklindeki tazminat ödemesi seçenekleri sunulmaktadır.

  • Sanat eserleri poliçe üzerinde yazılı birçok adreste bilatefrik olarak (ayırmaksızın) teminat altında olacağı gibi poliçe üzerinde yazılı olmayan adreslerde gerçekleşebilecek hasarlar veya nakliyeler sırasında oluşabilecek hasarlar iş bazında poliçe kapsamına dahil edilebilir.

  • Koleksiyonda bulunan eser(lerin) herhangi bir müze veya galeride sergilenmesi ve sergi alanına nakliyesi sırasında poliçe kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi sonucu meydana gelebilecek hasarlar teminat altına alınmaktadır.

  • Sigortalı tarafından yeni edinilen koleksiyonlar poliçede, aynı kategoride sanat eserlerinin teminat altında bulunuyor olması şartı ile aynı kategorideki sanat eserlerinin toplam bedelinin % 25’i ile teminat altındadır.

  • Mücevher ve saatlere hem konuttaki kasa içinde kilit altındayken, hem bir banka kasasında kilit altındayken, hem de sigortalı veya sigortalının eşi mücevher ve saatleri üzerinde veya çantasında taşırken poliçe üzerinde yazılı, iş bazında belirlenen limitler dahilinde teminat verilmektedir.
  0(532)200-0050