ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Sorumluluk Sigortası

Taşıyıcı Sorumluluk Sigortası   

Yurtiçinde taşıma yapan nakliyeci ve lojistik firmaların taşıma esnasında mal sahibine karşı yasal yükümlülüklerini poliçede yazılı limit ve şartlar ile teminat altına alan bir hukuki sorumluluk sigortasıdır.

Gemi Onarımcısı Sorumluluk / Tersane Sorumluluğu Sigortası

Gemi tamirciliği faaliyeti gösteren tersanelerin sorumluluğu altında tamir, bakım gören (yeni gemi inşası hariç) 3. şahıs teknelere ve 3.şahıslara gelebilecek zararları teminat altına alan bir sorumluluk sigortasıdır.

Marina İşletmecileri Hukuki Sorumluluk Sigortası

Marina işletme faaliyetinde bulunan işletmelerin faaliyetleri sırasında üçüncü şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu poliçe limit ve şartları ile  teminat altına alır.

Liman / Terminal İşletmecileri Sorumluluk Sigortası    

Liman / Terminal işletme faaliyeti  altında kargo, konteyner, ekipman, gemi ve diğer 3.şahıs mallarına sigortalının koruma, muhafaza ve kontrolü altındayken sorumluluğuna atfedilebilecek, 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek maddi zarar ve kayıpları poliçede yazılı limit ve şartlar ile teminat altına alır.

Depocu Sorumluluk Sigortası   

Sigortalı tarafından işletilen ve adresleri poliçede kayıtlı fiktif depolarında depolanmış bulunan 3.şahıslara ait malların depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlarla, hırsızlık sonucu meydana gelecek kayıplar neticesinde zarar ve ziyandan dolayı açılan davalar gereğince ödenmesi gereken miktarlar poliçede yazılı limit ve şartlar ile teminat altına alınır.
  0(532)200-0050