ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Konut Sigortası

Prestij Evim Ekstra Evinizi ve eşyalarınızı çok daha kapsamlı olarak güvence altına alıyor. Kiracıysanız eşyalarınızı, ev sahibiyseniz hem evinizi hem de eşyalarınızı beyanınıza istinaden belirlenen sigorta bedeli üzerinden olası risklere karşı güvence altına alarak size ayrıcalıklı hizmet sunuyor.

Prestij Evim Ekstra ile konut

 binanız, eşyalarınız, dekorasyon/bina sabit kıymetleriniz ve konut içi cam ve aynalarınız zengin teminat kapsamı ile güvence altına alınmaktadır.Yangın, hırsızlık, deprem,dahili su, elektrik hasarları, izolasyon eksikliğinden kaynaklı hasarlar,elektrik hasarları, konut eşyalarının kazaen kırılması ,fırtına,dolu ve bir çok diğer riske karşı koruma sağlayan Prestij Evim Ekstra sigorta ürünün kapsamı tercihiniz doğrultusunda ek teminatlar ile ayrıca genişletilebilmektedir.

Prestij Evim Ekstra kapsamı

nda yer alan Generali Konut Asistans ile; su, elektrik,çilingir,cam işleri, araç çekici ve diğer servislerimiz ücretsiz olarak poliçenize dahil edilmektedir.

Üstelik poliçeniz dahilinde Generali Sigorta hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerler aracılığı ile evinizdeki kombi veya klimanın bakım hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Güvence Altına Alınan Varlıklarınız

Poliçenizde beyanınıza istinaden belirlenen sigorta bedeli üzerinden "Konut binanız", "Ev eşyaları"nız, "Dekorasyon ve Binanıza ait Sabit Kıymetler"iniz ve "Cam/Ayna" larınız teminat altına alınmaktadır. Prestij Evim Ekstra ürün teminat ve kapsamı ev sahipliği durumuna göre (ev sahibi veya kiracı) değişmemektedir.

Mini Evim Sigortası

Mini Evim Sigortası ile belirlenen limite kadar olan tüm zararlar güvence altına alınmaktadır. Diğer bir deyişle, risk gerçekleştiği anda yapılacak tazminat ödemesinde eksik sigorta uygulanmayacağından dolayı zararınızın tamamı limit dahilinde karşılanacaktır.

Mini Evim Sigortası ile konuta ait bina ve/veya eşyanız ve/veya dekorasyon/binaya ait sabit kıymetler ev sahipliği durumunuza göre aşağıda belirtilen limit ve kapsam dahilinde güvence altına alınacaktır.

Üstelik poliçeniz dahilinde Generali Sigorta hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerler aracılığı ile evinizdeki kombi veya klimanın bakım hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Mini Evim Ekstra Sigortası

Mini Evim Ekstra Sigortası ile kiracıysanız eşyalarınızı, ev sahibiyseniz hem evinizi hem de eşyalarınızı olası risklere karşı güvence altına alabilirsiniz.

Mini Evim Ekstra Sigortası ile belirlenen limite kadar olan tüm zararlar güvence altına alınmaktadır. Diğer bir deyişle, risk gerçekleştiği anda yapılacak tazminat ödemesinde eksik sigorta uygulanmayacağından dolayı zararınızın tamamı limit dahilinde karşılanacaktır.

Mini Evim Ekstra Sigortası ile konuta ait bina ve/veya eşyanız ve/veya dekorasyon/binaya ait sabit kıymetler ev sahipliği durumunuza göre aşağıda belirtilen limit ve kapsam dahilinde güvence altına alınacaktır.

Üstelik poliçeniz dahilinde Generali Sigorta hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı servislerler aracılığı ile evinizdeki kombi veya klimanın bakım hizmeti yılda 1 defaya mahsus ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Kolay Evim Sigortası

Kolay Evim Kapsamına Dahil Riskler

 • Yangın
 • Sel veya Su Baskını (1)
 • Konut Asistans
 • Hırsızlık
 • G.L.H.H.K.N.H.T. (*)

Tabloda yer alan risklere ait açıklamalar:

*Grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör ile sel veya su Baskını nedeniyle oluşacak zararlar teminatları ikamet ettiğiniz ile göre muafiyetli veya kapsam dışı olabilecektir.

Kolay Evim Sigortası İle

Eşyalarınız en sık karşılaşılan riskler olan Hırsızlık, yangın, sel ve su baskını, terör risklerine karşı güvence altına alınmaktadır. Aynı zamanda:

 • Eşyalarınızın yeni alım değeri üzerinden hasar ödemesi yapılacaktır.
 • Altın, gümüş ve sair kıymetli maden ile bunlardan mamül eşya, mücevher, değerli taş, inci ve benzerleri ile saat için kilit altı şartı aranmaksızın eşya sigorta bedelinin 5% ile teminat altına alınmıştır.
 • 1 ay veya 3 ay süre ile güvence sağlanabilecektir.
 • Generali Konut Yardım Hizmetlerinin tümünden tamamen ücretsiz olarak 7 gün 24 saat yararlanabilirsiniz.

Konut Paket Sigortası

Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilak (Doğalgaz infilakları dahil)
 • Ev eşyası hırsızlık

Ek Teminatlar

 • Dahili su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara taşıtları
 • Hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Kötü niyetli hareketler ve terör
 • Hukuksal koruma
 • Boya, Badana ve Duvar Kağıdı Masrafları
  Kiracı olunması halinde, sigorta kapsamındaki rizikoların gerçekleşmesi sonucu meydana gelen boya, badana, duvar kağıdı gibi masrafları temin eder.
 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk
  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda(doğal afetler hariç); kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı sorumlulukları temin eder.
 • Generali Konut Yardım
  Herhangi bir arıza durumunda veya gereksinim duyulduğu anda, yılın 365 günü 24 saat, tesisat, elektrik, cam ve çilingir gibi acil ev yardım hizmetlerini içermektedir.

Süper Aile Konut Sigortası

Süper Aile Konut sigortası konutunuzu ve içindeki eşyaları, aynı çatı altında yaşayan aile bireylerinin maruz kalabilecekleri kazalar ve üçüncü şahıslara vereceği bedeni ve maddi zararları güvence altına alan geniş kapsamlı bir sigorta paketidir. Eviniz oturulamaz hale gelebilir; kiracıysanız taşınmak zorunda kalabilirsiniz; ev sahibiyseniz kira gelirinden yoksun kalabilirsiniz. Süper Aile Konut Sigortası, sizi bütün bu yüklerden kurtarır, mutluluğunuzu ve huzurunuzu güvence altına alır.

Teminatlar

 • Yangın, yıldırım, infilak ( doğalgaz infilakları dahil)
 • Hırsızlık
 • Sel-su baskını
 • Dahili su
 • Fırtına
 • Dumanın vereceği zararlar
 • Kara taşıtları, hava taşıtları
 • Yer kayması
 • Kar ağırlığı
 • Dolu
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör
 • Yakıt sızması
 • Enflasyon koruma
 • Enkaz kaldırma masrafları
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Elektrik hasarları teminatı
 • Makine Kırılması
 • Televizyon ve radyo antenlerinin devrilmesi
 • Cam kırılması
 • Hukuksal koruma
 • Generali Konut Yardım
 • İzolasyon Hasarları
  Sürekli yağan yağmur ya da kar sonucu, sigortalı konutun dış cephe duvarlarından, çatısından ya da pencere ve / veya kapı aralarından giren / sızan kar veya yağmur suyunun sigorta konusu mesken içinde meydana getirdiği boya, badana, kirlenme veya onarım masrafları teminat altına alır.
 • Konut Dışındaki Eşyalar
  Poliçe kapsamındaki ev eşyalarının, geçici olarak başka bir riziko adresinde bulunması sırasında oluşabilecek zararları teminat altına alır.
 • Elektronik Cihazlar Kaza Teminatı
  TV, radyo, müzik seti ve bilgisayarlar gibi elektronik cihazlarının kaza sonucu uğrayacağı zararlar ile elektrik akımında meydana gelen dalgalanmaların bu cihazlara vereceği maddî zararları teminat altına alır.
 • Yakıt Sızması
  Konuttaki sabit ısıtma tesisatında oluşabilecek yakıt sızmaları nedeniyle bina ve eşyalarda meydana gelebilecek zararları teminat altına alır.
 • Gıda Bozulması
  Buzdolabı ve/veya derin dondurucuların arızalanması nedeniyle içerisinde bulunan gıda maddelerinin bozulması sonucu oluşacak maddî zararları,
 • Kiracı ve Komşuluk Mali Sorumluluk
  Poliçede yer alan rizikoların gerçekleşmesi sonucunda (doğal afetler hariç); Kiracı olunması halinde mal sahibi ve komşulara karşı, mal sahibi olunması halinde, kiracıya ve komşulara karşı,
 • Kira Kaybı
  Konutun oturulmaz hale gelmesi durumunda, mal sahibi ise mahrum kalacağı kira geliri, kiracı ise peşin ödenmiş kira kayıplarını,
 • Sabit Tesisatta Hırsızlık
  Binaya ait sabit kıymetler hırsızlık riskine karşı teminatı,
 • Bina Bahçe Muhteviyat
  Sigortalı konutta bahçe mobilyalarının hırsızlık teminatı,
 • Eşya Kurtarma Teminatı
  Yangın ve doğal afetler sonucu zarar gören evden eşyaların kurtarılması masrafları,
 • Geçici İkametgâh Masrafları
  Konutun kullanılmaz hale gelmesi sonucu, 12 ayı aşmamak kaydı ile geçici olarak yapılmak zorunda kalınan ikametgâh masraflarını,
 • Yeniye Göre İkametgâh Bedeli
  Evinizin ve eşyaların, hasar görmesi halinde aşınma, yıpranma ve benzeri nedenlerden etkilenmeden, yenisinin alınabilmesini, karşılar.
 • Misafirlere Ait Eşyalar
  Sigortalı konutta bulunan misafirlere ait eşyaların belirli limitler dahilinde teminat altına alınması.
 • Aile Sorumluluk
  Aile bireylerinin kişisel sorumlulukları nedeniyle üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları, Sigortalının hizmetinde çalışan kişilerin kaza sonucunda uğrayacakları zararları, Sigortalının sahibi olduğu evcil kedi ve köpeklerin vermiş olduğu bedeni ve maddi zararlar nedeniyle sigortalıya düşen sorumlulukları,
 • Emniyeti Suistimal
  Sigortalı konutta SGK'na bağlı çalışan hizmetlilerin, sigortalı konutta bulunan sigorta konusu eşyayı hırsızlık yolu ile zimmetine geçirmek, hile ve dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacakları emniyeti suiistimal halleri neticesinde sigortalının uğrayacağı zararları,
 • Kişisel Eşyalar Kapkaç Hırsızlık Teminatı
  Aile bireylerinin konut dışında, üçüncü kişiler tarafından kapkaç, tehdit, tecavüz veya zor kullanmak suretiyle ölçülebilir kişisel eşyalarının çalınması ve hasarlanması sonucunda uğrayacağı maddi zararlar,
 • Konut Adaptasyon Teminatı
  Sigortalı veya kendisi ile birlikte poliçe kapsamındaki konutta oturan aile bireylerinin, poliçe süresi içinde herhangi bir kaza geçirmesi sonucunda hayatı boyunca tekerlikli sandalye ile dolaşmasını gerektirecek bir sürekli sakatlık sonucu doğması durumun da, sigortalı konutta yapılması gereken adaptasyon masrafları.

Yangın Sigortası

Teminatlar

Yangın Sigorta Poliçesi ile yangın, yıldırım ve infilâk teminatlarıyla birlikte aşağıdaki tehlikeler de isteğe bağlı olarak poliçede yer alan limitler ve koşullar dahilinde teminat altına alınır.

Ek Teminatlar

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • Duman
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Kara Taşıtları Çarpması
 • Hava Taşıtları Çarpması
 • Enkaz Kaldırma
 • Grev-Lokavt-Kargaşalık ve Halk Hareketleri
 • Terör
 • Kötü Niyetli Hareketler
 • Hırsızlık
 • Yangın Mali Sorumluluk
 • Cam Kırılması

Kasa Hırsızlık Sigortası

Teminatlar

Bu sigorta bankalara, ticarethane ve diğer işletme ve müesseseler ile konutlardaki kasalarda bulunan para ve benzeri kıymetlerin çalınma rizikolarına karşı yapılır.

Ortak Alanlar Sigortası

Yangın, Yıldırım, İnfilak gibi teminatlar "Otomatik teminatlar" sigorta kapsamına dahil olan asgari teminatlardır. Bunun yanısıra aşağıdaki teminatlar da Ek Teminatlar olarak poliçeye eklenebilmektedir.

Teminatlar

 • Yangın
 • Yıldırım
 • İnfilâk

Ek Teminatlar

 • Dahili Su
 • Fırtına
 • Duman
 • Kara Taşıtları
 • Hava Taşıtları
 • Yer Kayması
 • Kar Ağırlığı
 • Dolu
 • Yakıt Sızması
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler,Terör
 • Enkaz Kaldırma Masrafları
 • Komşuluk Mali Sorumluluk
 • Geçici Barınma Giderleri
 • Yeni Yatırımlar Teminatı
 • Enflâsyon Koruma Klozu
 • Eksik Sigorta Klozu
 • İzolâsyon Hasarları
 • Cam Kırılması
 • Hukuksal Koruma

İsteğe Bağlı Teminatlar

Aşağıdaki risklerden hepsi veya herhangi biri talep edilmesi halinde ek prim ödeyerek teminat altına alınabilir.

 • İşyeri Deprem ve Yanardağ Püskürmesi
 • İşyeri Sel ve Su Baskını Teminatı
 • Elektronik Cihaz Teminatı:
  İş yerindeki ofis cihazları ve faaliyet konusu ile ilgili tüm cihazlar; hırsızlık, yangın, doğal afetler, işletme personelinin veya üçüncü, şahısların ihmali-hatası sonucunda meydana gelebilecek maddi zararları teminat altına alır.
 • Makine Kırılması Teminatı:
  İş yerindeki makineler, normal ve çalışır halde iken, ani ve beklenmedik bir nedenle, meydana gelebilecek maddi zararların gerektirdiği tamirat ve yenileme masraflarını teminat altına alır.
 • Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:
  İş yerindeki faaliyetler ile ilgili meydana gelebilecek kazalar sonucunda üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.
 • İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Teminatı:
  İşyerinde meydana gelebilecek kazalar sonucunda personelin uğrayacağı zararlar nedeniyle, işverene düşen sorumlulukları teminat altına alır.
 • Taşınan Para Teminatı:
  İş yerinde para ve kıymetli evrak nakli ile görevlendirilen personel tarafından taşınan kıymetlerin, nakledilmeleri sırasında oluşacak ziya ve hasarları teminat altına alır.  0(532)200-0050