ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Nakliyat Sigortası

Şirketimiz, mal ve eşya gruplarının bir yerden bir yere kara, hava, demiryolu ve deniz vasıtaları ile nakledilmesi sırasında meydana gelebilecek riskleri aşağıdaki teminatlara karşı güvence altına alır.

Geniş Teminat

Orijinal I.C.C.”A” /I.C.C.”Air” klozunda yazılı şartlar ile taşınan yükü aşağıda belirtilen bazı istisnalar dışında teminat altına alır.

Bazı Genel İstisnalar

 • Sigortalının Kasti Hareketleri Sonucu Oluşan Hasarlar, 
 • Malın Kendi Bünyesinde Meydana Gelen Hasarlar (Ayb-ı Zati),
 • Yakın Sebebi Gecikme Olan Hasarlar (Temin edilmiş bir rizikonun meydana gelmiş olmasından  kaynaklansa bile),
 • Aşınma ve yıpranma,
 • Ambalaj yetersizliği veya hazırlanmasındaki yetersizlik ya da uygunsuzluğun ya da istifleme hatalarının neden olduğu hasarlar, 
 • Geminin Donatanları, İdarecileri, Kiracıları veya Nakliyat Firmasının Mali Krizinden Doğan Hasarlar,
 • Kullanan herhangi bir aracın yüke ve sefere elverişsizliği,
 • Harp ve Grev Rizikoları  (ek teminat olarak alınabilir), 

Dar Teminat

Sevkiyat esnasında bir kaza (çarpma, çarpışma, devrilme) sonucu  taşınan yüke gelebilecek zararları teminat altına alır. Kaza sonucu olmayan kısmi hasarlar ile hırsızlık rizikoları teminat haricidir.

Tam Ziyan

Sevkiyat esnasında taşımayı yapan aracın ve malın gerçek ya da hükmi olarak tam zayi olmasını kapsar.

Kıymet Nakli Sigortası

Gerçek ve tüzel kişilerin sahip oldukları veya muhafaza ettikleri kıymetli  evrak, hisse senedi, para, döviz, altın, gümüşün kara, deniz, demiryolu veya  havayolu ile taşınmaları sırasındaki
sigortasını Kıymet Poliçesi Genel Şartları ile temin eder.

Gezinti Tekneleri (Yat)

Özel amaçlı tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı sigortadır.

Gezinti Teknesi / Yat Sigortaları Teminatları

Institute Yacht Clause (1.1.85)(Cl.328) – Geniş Teminat

Teminat verilen başlıca rizikolar;

Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,

Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,

Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,

Enkaz kaldırma masrafları,

Başka bir tekneye, 3. şahıslara veya mallarına verilebilecek zararlardır.

Tam Ziya (Total Loss Only) – Dar Teminat 

Ticari Tekne Sigortaları

Ticari amaçlı kullanılan tüm teknelerin sefer halinde ya da çekek yerinde bulunduğu esnada oluşabilecek risklerin teminat altına alındığı  sigortalardır.

Bu sigorta ile ticari amaçla yük taşımacılığında kullanılan tekneler, genel olarak aşağıda belirtilen rizikolara karşı  teminat altına alınır.

 • Deniz, nehir ve göl gibi seyredilebilir sularda batma, oturma, çatışma vb. rizikolar,
 • Denizde ve karada hırsızlık, yangın, yıldırım, infilak, deprem,
 • Rıhtım ve liman tesisleriyle, kara ya da hava araçlarıyla temas ya da bunlardan düşen cisimlerin verdiği hasarlar,
 • Başka bir tekne ile çarpışması (çatışma) sonucunda çatılan gemiye karşı yasal sorumlulukları,
 • Kaptan ve gemi personelinin kusuru sonucu sigortalı gemiye gelebilecek zararlar,
 • Şaftların kırılması, kazanların patlaması, gizli kusur sonucu sigortalı geminin zarar görmesi.

Tekne İnşaa Sigortaları

Ticari tekne ve yatların inşası esnasında meydana gelebilecek riskler ile teknenin denize indirilmesini, deneme seyirlerini teknenin donatana teslim edilene kadar teminat altına alır.
  0(532)200-0050