ARA TEKLİF AL
0212 855 7210
TIKLA TEKLİF AL
TEKLİF AL
WHATSAPP HATTI
0(532)200-0050

Çanta Koruma Sigortası

Gulf Sigorta tarafından özel bir ürün olarak tasarlanan Çanta Koruma Sigortası, Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve Poliçe Özel Şartları gereğince Sigortalı’nın çantasını ve içindeki eşyaları hırsızlık ya da hırsızlığa girişim sebebiyle yaşadığı zararlara karşı Sigortalı’nın seçtiği plan gereği teminat altına alır. 

Çanta Koruma Sigortası Hakkında

Söz konusu ürün sadece çanta ve içindeki tüm eşyaları teminat altına alır. Poliçenin nitelikleri gereğince karşıladığı masraflar şu şekildedir:

- Ev/araç anahtarları ile bu kilitlerin değişim masrafları
- Güneş gözlükleri, cep telefonunu ve makyaj ürünlerinin yenilenme masrafları
- Kimlik belgeleri, şahsi belgeler, cüzdan ve ödeme kartlarının ikame bedelinin yenilenme masrafları

Çanta Koruma Sigortası sahibi, poliçenin geçerli olduğu 1 yıllık süre zarfında 2 defa hasar talebinde bulunabilmektedir. Poliçe, 1 yıl boyunca geçerli teminat sunar. Poliçenin başlangıç tarihi itibariyle ilk 15 gün içindeki hasarlar kapsam dışındadır.

Çanta Koruma Sigortası Neden Önemlidir?

  • Çanta Koruma Sigortası hırsızlığın ardından sıkıntılı, vakit ve nakit kaybına yol alan yeni kimlik çıkarma, anahtar yaptırma, kayıp/hasarlı cep telefonu, cüzdan, kayıp/hasarlı güneş gözlüğü gibi pek çok adımda hızlı ve etkili çözümler sunar.

  • Hırsızlık sonucu kötü ellere geçen kredi kartından Sigortalı adına yapılan alışverişlerin ödemesi de bu poliçenin sağladığı çok önemli teminatlar arasındadır.

  • Önemli ölçüde masraf çıkaran makyaj malzemelerinizin maliyeti de yine bu poliçe sahibi adına Sigortacı tarafından karşılanır.

Teminatlar

El Çantası Ve Şahsi Eşyalar

  • Sigortalının çantası ve içindeki eşyaların hırsızlık ya da hırsızlığa kalkışma sebebiyle uğradığı zararlara karşı onarım veya onarım seçeneği yoksa değişim için gerekli masraflar 

  • Hırsızlık esnasında çanta içinde yer alan Sigortalı ‘ya ait cüzdan, kimlik belgeleri, şahsi belgeler ve ödeme kartlarının ikame bedeli

  • Hırsızlık esnasında çanta içinde yer alan Sigortalı ’ya ait cep telefonunun, makyaj malzemelerinin ve güneş gözlüğünün yenilenme masrafları

Kredi Kartı Dolandırıcılık Masrafları

  • Sigortalı’ya ait ödeme kartının veya kartlarının çalınması ve kaybolması halinde, kartı sağlayan kuruluş/kuruluşlara iptale ilişkin başvurunun yapılması koşuluyla, Sigortalı’nın başvuruyu yapmadan önceki 24 saatlik zaman dilimi içinde kartın üçüncü şahıslar tarafından dolandırıcılık/ kötü niyetli kullanımından kaynaklı zararların ilgili mevzuat gereğince Sigortalı’nın yükümlü olduğu kısmı (sorumlu olunan yetkilendirilmemiş harcamalar) teminat altına alınmıştır.

  • Söz konusu kart(lar) Sigortalının kullanımında iken ödeme kartı bilgileri kullanılarak mağaza, telefon ve internet üstünden yapılan yetkilendirilmemiş harcamalar, kartı sağlayan kuruluş/kuruluşlara iptale ilişkin başvurunun yapılması koşuluyla Sigortalının başvuruyu yapmadan önceki 2 aylık zaman içinde yapılan yetkilendirilmemiş harcamalardan ilgili mevzuat gereğince Sigortalının yükümlü olduğu kısmı teminat kapsamındadır.

  • Ayrıca poliçe geçerlilik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla Sigortalının ödeme kartını kullanarak satın aldığı malın alım tarihini takip eden 90 gün içinde başına gelen hırsızlık ve kaza yüzünden oluşan zararlar da karşılanmaktadır.
  0(532)200-0050